Corona versnelt de digitalisering: zo houden bedrijven het tempo bij

Geplaatst door Robert Half on 04/08/2020

Digitalisering zit in de lift

De strijd tegen het coronavirus vergt en bevordert – als gevolg van de lockdown en de afstandsmaatregelen – nieuwe vormen van communicatie. Thuiswerken, videoconferenties, online marketing en e-commerce zitten volop in de lift. Ze beleven hoogtijdagen op een manier die voor de pandemie nauwelijks denkbaar was ... en die bij de meeste bedrijven ook niet gepland was.

Ondertussen is de digitalisering voor veel bedrijven, sneller dan verwacht, een zeer belangrijke prioriteit geworden. Zo werken veel medewerkers vandaag van thuis uit in plaats van op hun gebruikelijke werkplek. Face-to-facegesprekken en zelfs events vinden plaats in een virtuele omgeving. De vraag naar ontwikkelaars en andere IT-experten, die ook voor de COVID-19-pandemie al moeilijk op de arbeidsmarkt te vinden waren, is nog toegenomen. Cyberbeveiliging wordt bovendien almaar belangrijker, omdat bedrijven veel processen nu van een afstand leiden en tegelijk de onlinecommunicatie met klanten toeneemt.

Ook het werven van nieuwe medewerkers verloopt sinds de coronacrisis op een andere manier. Sollicitatiegesprekken op afstand zijn voor velen al een normale zaak geworden. In alle fasen van het selectieproces wordt nu noodgedwongen gebruikgemaakt van telefonische interviews en videogesprekken, en zelfs het inwerken van nieuwe medewerkers via telewerk maakt voor veel hr-professionals al deel uit van de dagelijkse praktijk. Voor veel leidinggevenden is het aansturen van medewerkers van een afstand evenwel iets totaal nieuws. Zij moeten dan ook wennen aan deze bijzondere situatie.

Eén ding is duidelijk: wie vandaag nog geen digitaliseringsstrategie heeft, staat voor een grote opgave. De cijfers geven weliswaar te kennen dat we ons voldoende van het probleem bewust zijn, maar bij de concrete uitvoering van de digitalisering is er nog een heuse inhaalbeweging te maken.

De shift naar digitaal is meer dan alleen telewerken

Veel bedrijven zouden er goed aan doen hun digitale mogelijkheden te evalueren – niet alleen vanwege de coronapandemie. De voordelen van de transformatie liggen voor de hand: in het ideale geval houdt ze rekening met en verbindt ze alle operationele aspecten. Ze maakt het mogelijk om veel processen te automatiseren of tegen relatief lage kosten uit te voeren. Enkele voorbeelden:

 • dankzij virtuele vergaderingen moet er minder gereisd worden;
 • routinetaken worden volledig of grotendeels overgenomen door gespecialiseerde software;
 • met behulp van digitale oplossingen kunnen projecten van a tot z gepland, gecoördineerd, geïmplementeerd, gecontroleerd en gedocumenteerd worden;
 • digitale gegevensverwerking en -opslag dragen bij tot een papierloos kantoor;
 • er komt personeel vrij dat kan worden ingezet voor veeleisende, creatieve processen.

Deze en andere voordelen van digitalisering op de werkplek blijken van toepassing op zowat alle sectoren en alle bedrijven, ongeacht hun omvang.

Omschakelen met een strategie

Hoewel bedrijven zich als gevolg van COVID-19 steeds meer gedwongen zien te digitaliseren, kunnen managers beter niet overhaast te werk gaan. Ze moeten dit onderwerp met gevoel voor proportie benaderen. De omschakeling moet gebaseerd zijn op een passende digitale strategie, die verschillende actiedomeinen omvat en vastgelegde doelen nastreeft. Enkele tips:

Medewerkerscommunicatie – thuis werken blijft belangrijk

De technische middelen die je jouw medewerkers ter beschikking stelt, zullen bepalend zijn voor het succes van de onderneming. Als leidinggevende kan je jouw team in belangrijke mate ondersteunen wanneer er zich technische problemen voordoen. Stel jezelf zo goed mogelijk op de hoogte van de samenwerkingsmogelijkheden en de mogelijkheden qua gemeenschappelijk gegevensgebruik. Dit leidt ook tot een andere manier van leidinggeven en communiceren. De besluitvorming wordt transparanter, hiërarchieën worden vlakker en innovatie komt in een stroomversnelling. Het gevolg is een nieuwe cultuur die zich in de hele onderneming laat voelen. Beslissingen moeten sneller genomen worden en planning op lange termijn is minder vaak mogelijk. En omdat leidinggevenden productieve en tevreden medewerkers nodig hebben, moeten ze zelf het goede voorbeeld geven; ze moeten hun teams overtuigen van de voordelen van de digitalisering en de nood om flexibel en wendbaar te werken, als antwoord op de pandemie.

Middelen inzetten en prioriteiten bepalen

Tijdens de COVID-19-pandemie zagen veel bedrijven hun omzetcijfers sterk dalen. Voor hen is het des te belangrijker om goed na te denken over hun prioriteiten en volgende investeringen, zowel om het bedrijf overeind te houden als om nieuwe zakelijke modellen te ontwikkelen die na de crisis relevant zullen zijn. Om dat goed te doen, moeten ze vertrekken van een inventarisatie: ze moeten bepalen welke domeinen zinvol gedigitaliseerd kunnen worden, en in welke mate. Een status quo geeft aan op welke punten er moet worden ingegrepen met het oog op een optimale digitalisering.

De juiste tools voor innovatie

Tools voor gegevensuitwisseling en -analyse, samenwerking, e-commerce en cyberbeveiliging spelen tijdens de huidige pandemie een almaar belangrijkere rol, en dat zal ook daarna zo zijn. Investeren in medewerkers die deze gebieden kunnen dekken vergroot uw succes op middellange en lange termijn. Graag innoveren is een belangrijke sleutel tot succes. Goede beslissingen zijn gebaseerd op gegevensanalyses en houden rekening met technische oplossingen als simulaties, 3D-printers en augmented reality. Innovatieprocessen moeten dus zoveel mogelijk deel uitmaken van de digitale strategie.

De juiste mix aan skills

Analyseer nauwkeurig welke hard en soft skills ook na de pandemie nodig zullen zijn. De vaardigheden die bij nieuwe medewerkers belangrijk zijn of die jij binnen jouw team zou moeten ontwikkelen, zijn onder meer:

 • flexibiliteit en aanpassingsvermogen
 • bereidheid om overal in te springen waar nodig – zelfs als dit afwijkt van de eigenlijke functieomschrijving
 • bereidheid om verschillende rollen op zich te nemen
 • veerkracht
 • snel veranderende uitdagingen op een creatieve manier kunnen oplossen
 • bereid zijn om nieuwe technologieën te leren

Voor werknemers die niet op kantoor kunnen of willen werken, zijn de volgende vaardigheden cruciaal:

 • technische bedrevenheid
 • initiatief nemen bij projecten
 • probleemoplossend vermogen
 • professionele en regelmatige communicatie

Een nieuwe mix van soft en hard skills is essentieel voor de verdere groei en ontwikkeling van uw bedrijf.

De juiste talenten vinden

De situatie op de arbeidsmarkt is op zeer korte tijd drastisch veranderd. Veel mensen hebben door COVID-19 en de daarmee gepaard gaande veranderingen hun baan verloren of zijn met verlof gestuurd. In bepaalde domeinen zijn er vandaag weer meer arbeidskrachten beschikbaar die over de gevraagde kwalificaties beschikken. Bedrijven die nu handelen en de juiste mensen in dienst nemen, zullen goed uitgerust zijn voor de toekomst.

Er is vraag naar experten, maar het tekort aan geschoolde krachten bemoeilijkt de digitalisering. Wij helpen je graag bij het werven van ervaren medewerkers. Stuur ons jouw personeelsaanvraag.

We plaatsen ook thuiswerkende medewerkers en voorzien je van de nodige technologie.

Stuur vacature

Ben je werkgever en wens je met ons te overleggen over jouw wervingsbehoefte? Vul onderstaande formulier in en één van onze consultants neemt telefonisch contact met je op.


Over de open vacature


 • - Kies een optie -
 • - Kies een optie -

Contactgegevens
RH Hidden Fields

Meer blogposts...