Privacyverklaring

De privacyverklaring ("verklaring") voor deze website ("site") beschrijft hoe Robert Half Nederland B.V. and Robert Half International B.V. ("We", "wij" of "RH") persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de site ("persoonsgegevens") mag gebruiken en openbaar maken.

Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u deze site gebruikt of erop inschrijft, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens van u vragen. De categorieën persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten uw naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een baan, uw voorkeur voor een baan, uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in uw cv staat, en inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt. Kandidaten die zich vroeger al bij RH hebben ingeschreven of voor RH hebben gewerkt, mogen naar eigen goeddunken hun werknemersidentificatie invoeren om de inschrijvingsprocedure te vergemakkelijken. In het geval uw persoonlijke gegevens zouden wijzigen, dient u RH hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

We zullen uw persoonlijke informatie en andere gegevens die via de site werden verzameld gebruiken voor uw registratie, om u in te lichten over job opportuniteiten en andere carrière ¿gerelateerde informatie te verschaffen, en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken.

RH zal uw persoonsgegevens verwerken in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of aanwerving), om statistieken te kunnen opstellen, om te voldoen aan de voorschriften en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken.

Bijkomend, en in het kader van particulier arbeidsbemiddeling, bieden wij een(anonieme) kandidatendatabase aan op onze website. Wij zullen hierin uitsluitend uw gegevens met betrekking tot uw kennis, locatie (provincie), ervaring en opleidingsniveau opnemen. Andere persoonsgegevens zoals uw naam of adres zullen vanzelfsprekend niet worden opgenomen.

Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw registratie. Indien u RH informatie over derden verstrekt, zal RH ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan RH de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken en door te geven als die van u.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten of marketinginformatie betreffende onze diensten, waaronder tewerkstellingsinformatie. U hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te kiezen zulke berichten of direct marketing informatie niet langer te ontvangen door contact op te nemen met Robert Half via ons uitschrijfformulier of via bovenvermeld postadres.

Bekendmaking van persoonsgegevens

RH mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden, waaronder bedrijven binnen de eigen groep. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden:

1.We zullen persoonsgegevens bekendmaken aan onze klanten wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten.

2. We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten. Op uw verzoek kunnen wij u steeds verdere informatie over deze bedrijven/personen bezorgen.

3. In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) de rechten of het eigendom van RH of zijn geassocieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (d) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.

4. RH maakt deel uit van een internationale bedrijvengroep die wereldwijd actief is; RH kan uw persoonsgegevens ook meedelen aan derden en andere groepsbedrijven van Robert Half, waaronder haar moedermaatschappij Robert Half International Inc. in de Verenigde Staten, die uw persoonsgegevens met hetzelfde doeleinde als hierboven beschreven kan gebruiken of verwerken. Het is mogelijk dat de wetgeving betreffende de gegevensbescherming buiten de EG niet dezelfde bescherming biedt dan in Nederland , maar bij de overdracht van persoonsgegevens zal RH deze Privacyverklaring en de geldende wetgeving steeds in acht nemen. RH zal ervoor zorgen dat de ontvangers van deze gegevens op de hoogte worden gebracht van deze verklaring, en tevens het nodige ondernemen opdat de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens zouden worden bewaard.

Persoonsgegevens zullen worden verwijderd op vraag van de betreffende persoon, of in elk geval 2 jaar na èèn van volgende gevallen, gelijk welk zich als laatste zou voordoen: de datum waarop de betrokkene werd ingeschreven; de datum waarop de betrokkene voor het laatst werkte naar aanleiding van zijn/haar inschrijving; de datum waarop de betrokkene door RH werd geïnterviewed, of zijn/haar sollicitatie bevestigde, of zijn/haar persoonsgegevens bijwerkte.

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigingen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen we op de homepagina van www.roberthalf.nl gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene verklaring plaatsen met een koppeling naar deze pagina.

Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden of indien u andere vragen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Robert Half InternationalBV of Robert Half Nederland BV; Delflandlaan 1, Wilh. 4de verd, 1062 EA Amsterdam.