Privacyverklaring

Robert Half Nederland B.V. en Robert Half International B.V.

Privacyverklaring

(bijgewerkt 2 mei 2018)

Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft hoe Robert Half Nederland B.V. en Robert Half International B.V. (we, wij, ons of Robert Half) Persoonlijke Informatie die we over individuen kunnen verzamelen, mogen gebruiken, verwerken, opslaan en openbaar maken, zoals wanneer u zich bij ons registreert via het Kandidatenregistratieproces, via deze website en andere bronnen, bijvoorbeeld wanneer u via andere jobsites solliciteert. Het soort gegevens dat we verzamelen staat hieronder beschreven in de paragraaf "Uw Persoonlijke Informatie en hoe we die verzamelen".

We handelen als verwerkingsverantwoordelijke en zijn dus verantwoordelijk voor de Persoonlijke Informatie die we verwerken. Deze Verklaring informeert u over hoe wij uw Persoonlijke Informatie beschermen en over uw privacyrechten.

Het is van belang dat u deze Verklaring leest, net als alle andere Privacyverklaringen die we u voorleggen, zoals de Verklaring op ons Kandidatenregistratieformulier en bij specifieke gelegenheden waarop we uw Persoonlijke Informatie verzamelen of verwerken, zodat u helemaal op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op andere Verklaringen die u van ons kunt krijgen en is niet bedoeld om deze teniet te doen.

Deze website is niet bestemd voor kinderen en wij verzamelen geen gegevens over kinderen.

U kunt een pdf-versie van de Privacyverklaring downloaden.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over hoe we uw Persoonlijke Informatie gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]. 

Uw Persoonlijke Informatie en hoe we die verzamelen

Inschrijven op deze Website

Wanneer u deze site gebruikt of erop inschrijft, kunnen we bepaalde Persoonlijke Informatie van u vragen, zoals uw naam en contactgegevens (e-mail, privéadres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een baan, uw voorkeuren voor een baan, uw werkervaring, salaris, en andere achtergrondinformatie, evenals inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt. U kunt ons vragen om u vacature-alerts te sturen via de website door uw criteria voor een baan en voorkeuren in te vullen. U kunt het ontvangen van die vacature-alerts op elk ogenblik stopzetten door te klikken op de uitschrijflink in de e-mail met vacature-alerts. Kandidaten die zich voorheen al hadden ingeschreven kunnen er voor kiezen hun RH Kandidaten ID in te geven om het registratieproces op de website te vereenvoudigen.

Na een geslaagde inschrijving op onze website kunt u op elk ogenblik de door u verstrekte Persoonlijke Informatie bekijken, herzien en wijzigen via de "Wijzig Profiel" link op de website.

Inschrijven als kandidaat voor dienstverlening bij het vinden van werk

Wij verzamelen uw Persoonlijke Informatie rechtstreeks van u en van andere bronnen, waaronder uw sollicitaties via een Job Board, rechtstreeks via onze website, via Sociale Media sites zoals LinkedIn, Facebook en Twitter of als u ons uw gegevens bezorgt tijdens een jobbeurs, of een promotie-, netwerk- of trainingsevenement. Als u ons verzoekt om onze dienstverlening bij het vinden van werk, dan zullen wij u vragen om u als Kandidaat bij ons in te schrijven. Tijdens het Kandidatenregistratieproces verzamelen wij uw Persoonlijke Informatie rechtstreeks van uzelf, van uw CV, van referenties uit uw beroeps- of opleidingsverleden en via online testen die u op onze aanvraag invult. Onze Klanten kunnen bijkomende Persoonlijke Informatie over u vragen die verband houden met hun vacature en hun vereisten. De categorieën Persoonlijke Informatie die we over u mogen verzamelen kunnen zijn:

 • uw identiteit (uw volledige naam, voornamen, bewijs van naamsverandering); geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat);
 • bewijs van uw recht om te werken, zoals bijvoorbeeld een foto, uw nationaliteit, uw geboorteplaats, uw rijbewijs, enz. (in overeenstemming met wettelijke vereisten);
 • contactgegevens waaronder uw e-mailadres, woonadres en telefoonnummers;
 • uw bankgegevens en sociale zekerheidsnummer (zodat we u kunnen betalen en kunnen registreren);
 • informatie voor de loonadministratie, zoals: uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres;
 • uw criteria, voorkeuren en verwachtingen bij het zoeken van een job;
 • uw diploma's, vaardigheden, ervaring en opleiding;
 • uw huidige salaris en andere voordelen;
 • uw opleidingsachtergrond;
 • uw loopbaan;
 • gegevens van referenties uit uw beroeps- en/of opleidingsverleden;
 • de naam van een contactpersoon in noodgevallen;
 • referenties;
 • andere informatie die in uw CV staat of die u ons ter beschikking wil stellen;
 • technische gegevens waaronder het internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types en versies van uw browser plug-in, uw operating system en platform en de andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken. We kunnen ook technische gegevens van u ontvangen als u andere websites bezoekt met gebruik van onze cookies. Ga naar ons Cookiebeleid voor meer details;
 • profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op klantenonderzoek;
 • gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt;
 • marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren.

Informatie over uw gezondheid en/of gerechtelijk/strafrechtelijk verleden wordt enkel verwerkt indien dit relevant is voor uw kandidaatstelling en met inachtneming van de wettelijk opgelegde beperkingen.

Om onze dienstverlening bij het vinden van werk te verstrekken, zullen onze rekruteringsconsultants u vacature-alerts sturen via e-mail die overeenkomen met uw criteria en voorkeuren voor het zoeken van een job. Van tijd tot tijd kunt u ook vacature-alerts ontvangen waarvan onze consultants denken dat die interessant voor u kunnen zijn.

Als u ons informatie over derden verstrekt, gaan wij ervan uit dat deze derden u toestemming hebben gegeven om die informatie te verstrekken en Robert Half hun Persoonlijke Informatie te laten verzamelen, verwerken en doorgeven op dezelfde wijze als de uwe.

Onze Klanten en Leveranciers

Als u klant of leverancier bent van goederen en diensten, zullen wij informatie verzamelen en verwerken over personen in uw organisatie die ons in staat stelt met hen te communiceren en onze diensten te verlenen of goederen en diensten te ontvangen. Meestal verwerken we enkel de naam en zakelijke contactgegevens van de persoon.

Websitebezoekers

We verzamelen een beperkte hoeveelheid informatie over onze websitegebruikers, die we gebruiken om uw websitebezoek te verbeteren en onze diensten te beheren.

De volgende informatie zal worden verzameld:

 • technische gegevens waaronder het internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types en versies van uw browser plug-in, uw operating system en platform en de andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken. We kunnen ook technische gegevens van u ontvangen als u andere websites bezoekt met gebruik van onze cookies. Ga naar ons Cookiebeleid voor meer details;
 • profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op klantenonderzoek;
 • gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt;
 • marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren.

Hoe we uw Persoonlijke Informatie gebruiken

We gebruiken, verwerken, bewaren en onthullen uw Persoonlijke Informatie en andere gegevens die we verzamelen tijdens ons Kandidatenregistratieproces, om u onze dienstverlening bij het vinden van werk aan te bieden, waaronder het sturen van vacature-alerts via deze website en via e-mail, tijdelijke opdrachten, projectmatig werk, permanente contracten en contracten van bepaalde duur in financiën, boekhouding, technologie, administratieve, juridische, marketing en andere verwante functies, werkopportuniteiten en andere carrièregerelateerde informatie. Robert Half zal uw Persoonlijke Informatie verwerken overeenkomstig ons Kandidatencontract (verstrekt tijdens ons kandidatenregistratieproces) waar die van toepassing is op het type werk dat u zoekt en wij zullen uw Persoonlijke Informatie bekendmaken aan onze Klanten in het kader van hun vacatures.

We zullen ook Persoonlijke Informatie verwerken voor andere rechtmatige zakelijke doeleinden zoals het produceren van statistieken, analyse van het succes van onze marketingcampagnes, het aantal bezoekers aan onze website en de naleving van andere contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen.

We gebruiken momenteel geen technologieën voor geautomatiseerde beslissing om definitieve of bepalende besluiten te nemen over uw kandidatuur en een medewerker van ons personeel zal altijd betrokken zijn bij onze dienstverlening bij het vinden van werk.

Wijziging van het doel

We gebruiken uw Persoonlijke Informatie uitsluitend voor het doel waarvoor we het verzameld hebben (bv. de dienstverlening bij het vinden van werk als u een kandidaat bent of de beschouwing voor een baan als u een sollicitant bent), tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we de gegevens moeten gebruiken voor een andere reden dan die overeenstemt met het oorspronkelijke doel.

Als we uw Persoonlijke Informatie moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, zullen we u inlichten en de wettelijke basis uitleggen die ons toestaat dit te doen.

We kunnen uw Persoonlijke Informatie verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in naleving van de hogergenoemde regels, waar dat wettelijk is vereist of toegestaan.

Uw Persoonlijke Informatie doorgeven buiten Europa

Robert Half maakt deel uit van een internationale bedrijvengroep die wereldwijd actief is. We kunnen uw Persoonlijke Informatie delen met andere bedrijven uit de groep, zoals Protiviti, een consultancybedrijf, onze moedermaatschappij Robert Half International Inc. in de Verenigde Staten, en andere bedrijven van de groep binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die uw Persoonlijke Informatie met hetzelfde doeleinde als beschreven in deze Privacyverklaring kunnen gebruiken of verwerken. De gegevensbeschermingswetgeving buiten Europa biedt misschien niet hetzelfde niveau van bescherming als de Europese wetgeving en in die gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Informatie op gepaste wijze wordt beschermd, beveiligd, vertrouwelijk gehouden en dat we een wettelijke basis hebben voor de doorgifte. Dat betekent dat we derden kunnen verzoeken de door de Europese Commissie goedgekeurde EU Modelcontract clausules te ondertekenen, om de Persoonsgegevens dezelfde bescherming te garanderen als wanneer uw Persoonlijke Informatie wordt verwerkt binnen de EER.

Als we uw Persoonlijke Informatie doorgeven aan derden in de Verenigde Staten, zullen we nagaan of zij lid zijn van het EU-US Privacyschild (lidmaatschap vereist immers dat bedrijven dezelfde bescherming bieden aan persoonsgegevens die tussen Europa en de V.S. worden uitgewisseld). Als zij geen lid zijn van het Privacyschild, zullen wij ervoor zorgen dat deze ontvangers uw Persoonlijke Informatie slechts verwerken volgens onze instructies en zij zullen verplicht zijn de vertrouwelijkheid te bewaren en het EU Modelcontract te ondertekenen.

U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wil over het mechanisme dat we gebruiken bij het doorgeven van uw Persoonlijke Informatie buiten de EER.

Bekendmaken van uw Persoonlijke Informatie aan derden

Voor zover nodig of aangewezen kan Robert Half uw Persoonlijke Informatie bekendmaken aan derden (die niet behoren tot de groep van bedrijven van Robert Half) in de volgende omstandigheden:

 • aan onze klanten in het kader van private arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of rekrutering).
 • aan bedrijven en personen die voor ons zakelijke functies en diensten uitvoeren. Voorbeelden van dergelijke dienstverleners zijn onder andere: het verlenen van payrolldiensten om ons in staat te stellen onze werknemers en tijdelijke krachten die bij klanten werken, te betalen; screening van de achtergrond en verificatiediensten; gegevensopslagfaciliteiten, ook in de V.S. en in de Cloud; hosting van onze Webservers; sollicitaties op vacatures beheren via onze externe partner Broadbean; het analyseren van gegevens en het produceren van statistieken en juridische, boekhoudkundige, audit- en andere professionele diensten.
 • aan overheidsinstanties, zoals: Politie en andere wethandhavingsinstanties; toezichthoudende autoriteiten; kredietinformatiebureaus en derden die sanctie- en terrorismecontroles uitvoeren.
 • om de van toepassing zijnde wetten of rechtsprocedures na te leven, of als wij redelijkerwijs vinden dat dergelijke actie nodig is om: (a) de wetten na te leven die dergelijke bekendmaking vereisen; (b) de rechten of eigendommen van Robert Half of bedrijven uit de groep te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen, de nationale veiligheid te beschermen of fraude te ontdekken of te voorkomen; of (d) de persoonlijke vrijheid te beschermen van personen die onze website gebruiken of tot het grote publiek behoren.
 • aan derden aan wie wij delen van onze business of onze activa willen verkopen, doorgeven of laten samensmelten. Wij kunnen ook de intentie hebben een andere business te kopen of met hen samen te smelten. Als er een wijziging is in onze business, zullen wij u dit laten weten.
 • aan IT consultants die testen en ontwikkelingswerk uitvoeren op onze IT-systemen, dienstverleners die wij kunnen aanstellen als gegevensverwerker en andere dienstverleners die zich buiten de EER kunnen bevinden.

Waar van toepassing zullen wij de aangewezen contractuele, vertrouwelijke, veiligheids- en andere verplichtingen opleggen aan derden die diensten verlenen en verwerkers die wij hebben aangesteld, volgens de aard van de diensten die zij aan ons verlenen. We zullen hen enkel toelaten uw Persoonlijke Informatie te verwerken in overeenstemming met de wet en onze instructies. We staan hen niet toe uw Persoonlijke Informatie te gebruiken voor hun eigen doeleinden en als onze relatie eindigt zullen wij ervoor zorgen dat uw Persoonlijke Informatie veilig wordt teruggestuurd of vernietigd.

Sommige van deze derde partijen zijn ook verwerkingsverantwoordelijken, verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw Persoonlijke Informatie voor hun doeleinden, bijvoorbeeld de lokale belastingadministratie is een verwerkingsverantwoordelijke voor belastingdoeleinden. Wij zijn misschien niet in staat om verplichtingen of beperkingen op de leggen aan deze verwerkingsverantwoordelijken rond hoe zij uw Persoonlijke Informatie verwerken.

Uw Persoonlijke Informatie veilig houden

We hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te vermijden dat uw Persoonlijke Informatie bij toeval verloren raakt, gebruikt wordt of op niet-geautoriseerde wijze wordt bekeken, veranderd of bekendgemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw Persoonlijke Informatie tot de werknemers, agenten, contractors en andere derden die deze nodig hebben vanuit zakelijk oogpunt.

We hebben procedures ingevoerd om met vermoedelijke inbreuken op uw Persoonlijke Informatie om te gaan en zullen u en de aangewezen toezichthoudende autoriteit inlichten bij een inbreuk als wij wettelijk de verplichting hebben dit te doen.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonlijke Informatie?

Robert Half bewaart uw Persoonlijke Informatie zolang als nodig is om het doel te dienen waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Dat betekent dat we uw Persoonlijke Informatie zullen bewaren tijdens de hele periode van uw relatie met ons en terwijl wij onze dienstverlening bij het vinden van werk aanbieden.

Indien u niet door ons geplaatst werd, worden uw gegevens tot 2 jaar na het laatste contact bewaard. Aan het eind van deze termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met de vraag of u bij ons geregistreerd wil blijven.

Indien u effectief door ons geplaatst werd, worden uw gegevens bijgehouden tot 5 jaar na het afsluiten van het laatste contract. Aan het eind van deze termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met de vraag of u bij ons geregistreerd wil blijven.

Wij zijn wettelijk verplicht om basisinformatie over onze klanten (zoals contracten, identiteitsbewijzen, financiële en transactionele gegevens) te bewaren tot 10 jaar nadat onze relatie eindigt, voor juridische, compliance en belastingdoeleinden.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de wetgeving en de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Als in de wet geen bewaartermijn vermeld staat, bepalen we de aangewezen termijn voor het bewaren van Persoonlijke Informatie door de hoeveelheid, aard, en gevoeligheid van de Persoonlijke Informatie in overweging te nemen, evenals het potentiële risico op schade door niet-geautoriseerd gebruik of bekendmaking van de gegevens, de redenen waarom we ze verwerken en of we die doeleinden op andere wijze kunnen bereiken, evenals de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige gevallen kunnen we uw Persoonlijke Informatie anoniem maken (zodat die niet meer met u kan worden geassocieerd en u niet meer kunt worden geïdentificeerd). Dit doen we voor onderzoek en statistische redenen, waarbij we de geanonimiseerde gegevens kunnen blijven gebruiken zonder u daarover verder in te lichten.

Details van de bewaartermijnen voor de verschillende aspecten van uw Persoonlijke Informatie staan beschreven in ons Beleid voor het Bewaren en Vernietigen van gegevens, dat u kunt aanvragen door ons te contacteren op: [email protected]

Uw wettelijke rechten

U hebt het recht om:

Een Verzoek tot toegang en inzage in te dienen om uw Persoonsgegevens op elk ogenblik in te kijken. Hiermee kunt u een kopie krijgen van de Persoonlijke Informatie die wij van u hebben en nagaan dat we deze verwerken zoals wettelijk voorzien.

Te verzoeken om correctie van de Persoonlijke Informatie die wij van u hebben. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste Persoonlijke Informatie die we van u hebben laten verbeteren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe, door u verstrekte gegevens wel moeten nagaan.

Te verzoeken om verwijdering / vernietiging van uw Persoonlijke Informatie. Hiermee kunt u ons vragen om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen of te vernietigen als wij geen geldige reden hebben om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw Persoonlijke Informatie te verwijderen of te vernietigen als u met succes uw recht van verzet tegen verwerking hebt uitgeoefend, als we uw informatie op onwettige wijze hebben verwerkt of als we verplicht zijn uw Persoonlijke Informatie te vernietigen om de lokale wetgeving te respecteren. Gelieve te noteren dat wij misschien niet altijd in staat zijn om te voldoen aan uw verzoek tot vernietiging om specifieke wettelijke redenen, die wij indien van toepassing aan u zullen communiceren op het moment van het verzoek.

Verzet aan te tekenen tegen verwerking van uw Persoonlijke Informatie als wij ons beroepen op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en u door uw specifieke situatie verzet wil aantekenen tegen de verwerking op basis van deze rechtsgrond omdat u vindt dat het een impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om verzet aan te tekenen als wij uw Persoonlijke Informatie verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat wij een dwingende rechtsgrond hebben om uw informatie te verwerken die boven uw rechten en vrijheden staat.

Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonlijke Informatie. Hierdoor kunt u ons vragen het verwerken van uw Persoonlijke Informatie op te schorten bij de volgende scenario's: (a) als u wil dat wij de correctheid van de gegevens nagaan; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wil dat wij ze vernietigen; (c) als u wil dat wij de gegevens bewaren zelfs als wij ze niet meer nodig hebben, omdat u een rechtsvordering wil vaststellen, uitvoeren of verdedigen; of (d) u verzet hebt aangetekend tegen het gebruik van uw gegevens maar wij moeten nagaan of we een rechtsgrond hebben om deze te verwerken.

Gegevensoverdraagbaarheid / Verzoek tot overdracht van uw Persoonlijke Informatie aan u of aan een derde partij in te dienen. Wij zullen u helpen bij deze overdracht aan een derde partij, hetzij door uw Persoonlijke Informatie voor u door te geven of door u een kopie te bezorgen in een machineleesbaar formaat. Gelieve te noteren dat dit recht enkel van toepassing is op de geautomatiseerde informatie waarvoor u ons initieel toestemming gaf deze te gebruiken of als we de Persoonlijke Informatie gebruikten om een contract met u uit te voeren.

De toestemming op elk ogenblik in te trekken als wij ons baseren op uw toestemming om uw Persoonlijke Informatie te verwerken. Dit zal echter niet van invloed zijn op de wettigheid van de verwerking die is gebeurd voor u uw toestemming hebt ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, zijn wij waarschijnlijk niet in staat u bepaalde diensten te leveren. We zullen u op de hoogte brengen als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Wij willen zeker zijn dat we uw Persoonlijke Informatie correct bewaren en bijgewerkt houden. Naast uw wettelijke rechten, kunt u ons ook informeel verzoeken wijzigingen aan te brengen of een kopie te bezorgen van uw Persoonlijke Informatie door uw lokale Robert Half kantoor te contacteren.

Bijkomende informatie, Responstijden en Honoraria

Wij zullen u misschien specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw Persoonlijke Informatie (of het uitoefenen van een van uw andere rechten of wanneer u een informeel verzoek indient) te verzekeren. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat Persoonlijke Informatie niet bekendgemaakt wordt aan andere personen dan de persoon die er recht op heeft deze informatie te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen om meer informatie in verband met uw verzoek, om ons te helpen uw gegevens te vinden en u zodoende sneller een antwoord te kunnen geven.

Wij proberen op alle rechtmatige verzoeken te reageren binnen een tijdspanne van een maand. We kunnen er langer dan een maand over doen als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u inlichten en op de hoogte houden.

Voor het uitoefenen van deze rechten dient u niet te betalen. Wij kunnen evenwel toch een redelijk bedrag aanrekenen als uw verzoek ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Ook kunnen wij in die omstandigheden weigeren om uw verzoek in te willigen.

De Wettelijke Basis voor het verwerken van uw Persoonlijke Informatie

We hebben een korte beschrijving opgesteld van de belangrijkste manieren waarop we uw Persoonlijke Informatie zullen verzamelen, bewaren, verwerken, delen en bekendmaken en de rechtsgronden waarop we ons baseren om dit te doen. We hebben ook onze rechtmatige belangen geïdentificeerd, waar dit van toepassing is.

We zullen uw Persoonlijke Informatie slechts gebruiken als de wet ons dit toestaat. In de meest gangbare gevallen zullen wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben gesloten of gaan sluiten;
 • Waar het in ons rechtmatige belang is;
 • Als het onze wettelijke of reglementaire verplichting is;
 • Als u toestemming verleent.

Een rechtmatig belang is als wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken voor het voeren en beheren van onze zaken. We zullen elke potentiële invloed op u en uw wettelijke rechten in beschouwing nemen en overwegen als we uw Persoonlijke Informatie verwerken voor ons rechtmatig belang. Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie niet voor activiteiten waarbij onze belangen ondergeschikt zijn aan de invloed die het op u heeft (tenzij wij uw toestemming hebben of hier anderzijds toe gehouden zijn voor de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen of indien het bij wet is toegestaan).

 

Doel/Activiteit Soort Persoonlijke Informatie Wettelijke basis voor het verwerken van Persoonlijke Informatie
Om u in te schrijven als kandidaat voor onze dienstverlening bij het vinden van werk of wanneer u bij ons solliciteert naar een baan
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Salaris
 • De uitvoering van een overeenkomst (de RH Kandidatenovereenkomst);
 • Wettelijke of reglementaire verplichting (in naleving van de geldende reglementering in de verwerkings-industrie en immigratie)
Om u onze dienstverlening bij het vinden van werk te bieden, zoals: het toesturen van details rond beschikbare werkopportuniteiten en vacature-alerts via e-mail in overeenstemming met uw voorkeuren en criteria voor het zoeken van een job, het geven van carrière-advies, het bezorgen van uw CV aan klanten in het kader van hun vacatures/functies, het betalen van uw loon (als u een uitzendkracht bent) en het factureren aan klanten voor de plaatsingen die we doen.
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Financiële gegevens
 4. Transactiegegevens
 5. (e) Marketing en Communicatie
 6. Informatie over salarisadministratie
 7. (g) Diploma's
 • De uitvoering van een overeenkomst (RH Kandidatenovereenkomst en Klantencontracten);
 • Rechtmatig belang Wettelijke of reglementaire verplichting
Het doorgeven van uw Persoonlijke Informatie aan bedrijven van onze groep (met inbegrip van Protiviti) en andere groepsbedrijven.
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Financiële gegevens
 • Rechtmatig belang
 • Uw toestemming
Bekendmaken van uw Persoonlijke Informatie aan overheids- en wethandhavingsinstanties en de derde partijen die wij hebben aangesteld om goederen en diensten te leveren, met inbegrip van leveranciers buiten de EER en leveranciers van diensten in de Cloud
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Financiële gegevens
 • Rechtmatig belang
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
Om onze relatie met u te beheren, onder andere:
 1. U in te lichten over wijzigingen in onze Kandidatenovereenkomst of Privacyverklaring
 2. U vragen een mening of feedback te geven of een enquête in te vullen
 3. administratieve en IT-diensten om u voor te stellen voor functies, u in tijdelijke opdrachten te plaatsen bij onze klanten, het verwerken van prestatiestaten, salarisadministratie en andere betalingen, belastingaftrek, het uitgeven van salarisstrookjes, enz.
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profiel/Onderzoek
 4. Marketing en Communicatie
 
Uw Persoonsgegevens veilig bewaren om verlies, gebruik, toegang, bekendmaking of wijziging op niet-geautoriseerde wijze te voorkomen
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Salaris
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
 • Rechtmatig belang
 • Uitvoering van een overeenkomst
Om een onderzoek in te stellen naar problemen, geschillen en klachten tussen ons, en tussen ons, u en onze klanten en te proberen deze op te lossen
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Profiel
 4. Gebruiksgegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Bewijs van uw vergunning tot werken
 7. CV
 8. Referenties
 9. Diploma's
 10. Salaris
 
Om onze business en onze website te beheren en te beschermen (waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en het hosten van gegevens)
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technische gegevens
 • Rechtmatig belang (onze business en website veilig houden)
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
Voor Marketing en communicatie, u suggesties en aanbevelingen doen over andere relevante diensten die interessant voor u kunnen zijn (bv. de Robert Half Newsletter, Salarisgidsen, Online training
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technische gegevens
 4. Gebruiksgegevens
 5. Profielgegevens
 
Om relevante website-inhoud te leveren en de effectiviteit van onze reclames te meten of te begrijpen
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profielgegevens
 4. Gebruiksgegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Technische gegevens
Rechtmatig belang (het bestuderen hoe klanten onze producten/diensten/website gebruiken, om ze verder te ontwikkelen, onze business te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren
 1. Technische gegevens
 2. Gebruiksgegevens
 3. Profielgegevens
Rechtmatig belang (het definiëren van types van klanten voor onze producten en diensten, om onze website bijgewerkt en relevant te houden, om onze business te ontwikkelen en onze marketingstrategie te bepalen)
Het bewaren van uw Persoonlijke Informatie zo lang als nodig is voor de dienstverlening bij het vinden van werk.
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Profiel
 4. Gebruiksgegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Bewijs van uw vergunning tot werken
 7. CV
 8. Referenties
 9. Diploma's
 10. Financiële informatie
 11. Informatie over salarisadministratie
 
Om ons te helpen te reageren op vragen, klachten of om andere redenen zoals het antwoorden op verzoeken van toezichthouders, overheids- en wet-handhavingsinstanties zoals de politie
 1. Contact
 • Rechtmatig belang
 • Wettelijke of reglementaire verplichting

 

Marketingberichten

Meestal baseren we ons niet op een toestemming als een wettelijke basis voor het verwerken van Persoonsgegevens behalve in het geval van het versturen van direct marketing communicatie via e-mail of SMS. Niettemin zal u, als wij u onze dienstverlening bij het vinden van werk aanbieden, marketingcommunicatie van ons ontvangen via e-mail, ook al hebt u ons geen toestemming gegeven, omdat wij ons baseren op de ‘soft opt in’ vorm van toestemming.

U kunt marketingcommunicatie van ons ontvangen als u ons uw gegevens bezorgde toen u meedeed aan een wedstrijd of zich bij ons inschreef op een jobbeurs, promotie- of netwerkevenement of een trainingscursus volgde en u ons uw toestemming gaf om marketing te sturen. We kunnen ook uw identiteit, contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens gebruiken om een idee te vormen en te beslissen welke diensten interessant of relevant voor u kunnen zijn.

We hebben een e-mail voorkeurcenter opgericht waar u op elk ogenblik uw voorkeuren voor e-mailmarketing kunt inkijken en beslissen dat u geen e-mailmarketing van ons wil ontvangen.

U hebt op elk ogenblik het recht uw toestemming voor marketingberichten in te trekken door:

 • Op onze website het relevante vakje al of niet aan te vinken om uw voorkeurinstelling voor e-mailmarketing te wijzigen;
 • de links voor uitschrijven in onze marketing e-mailberichten te volgen;
 • het proces voor uitschrijven dat in onze SMS-berichten staat, te volgen;
 • Het sturen van een e-mail met “SCHRIJF ME UIT” als onderwerp naar: [email protected]

Het uitschrijven voor het ontvangen van marketingberichten is niet van toepassing op:

 • Persoonlijke Informatie die u ons hebt bezorgd in het kader van uw verzoek tot onze dienstverlening bij het vinden van werk;
 • Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in het kader van de uitvoering van een contract tussen ons beiden;
 • Vacature-alerts die u via onze website worden toegestuurd in antwoord op uw verzoek om specifieke jobdetails te ontvangen. U kunt uw voorkeuren aangeven in het onderdeel Jobs Zoeken en u kunt het ontvangen van die vacature-alerts op elk ogenblik stopzetten door te klikken op de uitschrijflink in de e-mail met vacature-alerts; en
 • Vacature-alerts die overeenkomen met uw criteria voor een job die met u zijn afgestemd tijdens ons Kandidatenregistratieproces en die u van onze rekruteringsconsultants toegestuurd krijgt.

Wij zullen uw Persoonsgegevens nooit verkopen of bekendmaken aan derden voor marketingdoeleinden. 

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of u te waarschuwen als websites cookies instellen of gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, hou er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet meer naar behoren werken. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid nalezen.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen bevatten naar de websites van derden, naar plug-ins en applicaties. Door te klikken op die koppelingen of die verbindingen te maken kunnen derden in staat worden gesteld gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over de websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen.

Feedback en klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit voor gegevens-beschermingskwesties, de Autoriteit persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) Wij verzoeken u ons de kans te geven uw bekommernissen eerst met u te bespreken voor u de toezichthoudende autoriteit contacteert, dus gelieve in dat geval contact op te nemen met de EU Data Protection Office, Robert Half, Stationsstraat 24 b1, 1702 Groot-Bijgaarden, België of via e-mail [email protected]

Wijzigingen aan de Privacyverklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de bijgewerkte versie op deze plaats publiceren zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen, zullen we gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene Privacyverklaring plaatsen op onze homepagina www.roberthalf.nl met een koppeling naar deze pagina.

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op: 2 mei 2018.