Checklist voor een zakelijk sterk cv

Een curriculum vitae geeft een potentiële werkgever een goed beeld van wie je bent, wat je vaardigheden zijn en zodoende op welke manier hij jou het beste zou kunnen inzetten. Daarom is het belangrijk dat je curriculum vitae aan enkele officieuze eisen voldoet. Want hoewel er verschillende soorten cv's bestaan en jij en je vaardigheden natuurlijk uniek zijn, bestaan er wel een aantal onderdelen waaraan ieder cv moet voldoen. Om die reden vind je op deze pagina een handige checklist - bevat jouw curriculum vitae alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het opstellen van een helder en zakelijk sterk cv?

Checklist voor cv's: de onderdelen

Ondanks deze verschillen zijn er enkele onderdelen die je in ieder cv terug ziet komen. Deze zijn verdeeld over een viertal vaste rubrieken, namelijk de volgende:

 • Personalia
 • Opleidingen
 • Werkervaringen
 • Vaardigheden

Personalia
Dit deel is bedoeld voor de volgende soorten informatie:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Optioneel zijn:

 • Academische titel
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Rijbewijs (ja of nee)

Opleidingen
Bij het kopje opleidingen vermeld je welke studies je hebt genoten. Hiermee begin je bij je meest recente studie. Noem daarbij per opleiding ten minste de volgende informatiepunten:

 • Jaartallen
 • Naam opleiding
 • Plaats opleiding
 • Specialisatie
 • Diploma behaald

Cursussen en workshops worden eveneens hier vermeld, inclusief het gegeven of je hiervoor een specifiek certificaat hebt behaald.

Werkervaringen
Bij de werkervaringen deel je al je ervaringen die je reeds hebt opgedaan, inclusief stages en bijbaantjes. Vermeld hierbij het volgende:

 • Jaartallen
 • Naam bedrijf
 • Functie in bedrijf
 • Omschrijving functie

Vaardigheden
Het volgende onderdeel zegt iets over de kwaliteiten die je hebt. Daaronder vallen bijvoorbeeld vermeldingen over je talenkennis of het beheer van specifieke software. Het is ook mogelijk om dit deel te wijden aan je persoonlijke competenties. Hiermee ontwikkelt de recruiter zich een beter inzicht over wat jouw exacte vaardigheden zijn.

Checklist voor cv's: de inhoud

Naast de hierboven genoemde onderdelen bestaan er nog een aantal extra aandachtspunten die niet mogen ontbreken op de checklist voor cv's. Loop daarom vóór dat je jouw curriculum vitae indient het onderstaande rijtje langs:

 • Heb je al je contactgegevens aangeven?
 • Is je cv korter dan twee A4'tjes?
 • Staan er géén chronologische gaten tussen de werkzaamheden?
 • Heb je gebruik gemaakt van helder taalgebruik?
 • Staan er enkel feiten in het cv?
 • Heb je jargon vermeden?
 • Vertelt het cv écht iets over jou?
 • Spreek je de waarheid in het cv?
 • Is het cv goed leesbaar en zijn de verschillende onderdelen makkelijk te vinden?
 • Heb je de nadruk gelegd op reeds haalbare successen?

 

 

Deze pagina delen