Waarom je als werkgever niet zonder een goede retentie- en talentmanagementstrategie kunt

Geplaatst door Robert Half on 05/10/2018

Je realiseert het je misschien niet elke dag, maar we zitten midden in de vierde industriële revolutie. En toepassingen van robots en kunstmatige intelligentie die menselijke arbeid kunnen overnemen maken daar deel van uit. Wat dit voor jouw organisatie betekent? Dat je flexibel moet zijn en traditionele businessmodellen moet heroverwegen. Tot zover niets nieuws onder de zon – technologie heeft nu eenmaal zijn impact. Maar wist je ook dat misschien wel de meest cruciale factor in ‘Industry 4.0’ het binnenhalen en behouden van goede mensen is? Een pleidooi voor een goede retentie- en talentmanagementstrategie.

Door de snelle opkomst van die sectoroverstijgende technologieën is een kenniskloof bijna onvermijdelijk. Met andere woorden: dat wat werkzoekenden kunnen sluit niet altijd goed aan op wat werkgevers zoeken. Zo blijven vacatures onvervuld en zitten veel kandidaten met volop capaciteiten werkloos thuis. En als je als werkgever die goede mensen niet kunt vinden, wordt het ook steeds moeilijker om de ontwikkelingen in deze revolutie van machine learning, kunstmatige intelligentie en robotica bij te houden. 

Arbeidsmarkt staat onder druk

De arbeidsmarkt staat dus behoorlijk onder druk en het wordt voor werkgevers steeds lastiger om geschikt talent te vinden. Zo blijkt uit onderzoek van Robert Half dat maar liefst 93 procent van de Nederlandse managers met wervingsbevoegdheid dat als enigszins of behoorlijk moeilijk ervaart. Al is het alleen maar omdat iedereen in dezelfde, iets te kleine vijver moet vissen. De macht ligt momenteel echt bij de kandidaat met kennis. In deze war for talent is het kiezen voor een duidelijke retentie- en talentmanagementstrategie onontbeerlijk om die ene professional binnen te halen en te behouden. Een zo kort mogelijke time to hire is daarbij net zo essentieel. 

Waaruit bestaat een goede retentie- en talentmanagementstrategie?

Voor de Robert Half Salarisgids 2019 vroegen we aan 200 Nederlandse managers met wervingsbevoegdheid wat voor middelen ze inzetten om mensen binnen te halen en houden. Dit zijn de vijf meest populaire.

1. Bedrijfscultuur verbeteren

Hoewel misschien wel iets ongrijpbaars, gaf het merendeel van de managers aan dat de bedrijfscultuur is verbeterd om die beter aan te laten sluiten bij topkandidaten. Wat dit precies inhoudt is uiteraard afhankelijk van de sector en het soort bedrijf, maar feit is dat de nieuwe generatie werkzoekenden het steeds vaker belangrijker vindt een goed gevoel te hebben bij de organisatie dan een hoog salaris. 

2. Flexibele werkschema’s introduceren

De focus verschuift steeds meer van aanwezig zijn naar je doelen behalen. Waar werknemers dat doen en hoeveel tijd ze daaraan besteden is niet zo belangrijk meer. 

3. Op afstand werken aanbieden

Veertig uur per week op dezelfde plek zitten is niet meer van deze tijd. Door op afstand werken mogelijk te maken, ben je een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe en bestaande medewerkers.

4. Extra trainingen en ontwikkelmogelijkheden aanbieden

Blijven leren en jezelf blijven ontwikkelen is voor de huidige generatie talent essentieel in de keuze voor een baan. Stem de te geven trainingen dus af op de persoonlijke carrière en wensen om niet alleen te profiteren van nieuwe kennis, maar ook de kans te vergroten dat iemand langer binnen je organisatie blijft. 

5. Salarissen en bonussen verhogen

Salaris en bonussen blijven een relevante motivator, maar nemen wel in belang af. Nog geen vijfde van de Nederlandse managers met wervingsbevoegdheid geeft aan regelmatig salarisgesprekken te voeren als initiatief om werknemers te behouden. Aan de andere kant gebruiken ze een aantrekkelijke salariëring wel vaker om zichzelf te presenteren als de beste werkgever voor potentiële werknemers.

Meer weten over hoe je je retentie- en talentmanagementstrategie vorm kunt geven en welke rol salaris hierin speelt? Ontdek dan gratis onze Salarisgids.

Hoeveel zou ik moeten verdienen ?

Kom op een interactieve manier alles te weten over de salarissen voor tal van functies en trends binnen administratie, HR en customer support en finance en boekhouding in Nederland.

Meer blogposts...