Case studies

Hieronder vindt u onze casestudy’s:

  • Inzicht in kosten en opbrengsten
  • IFRS
  • Projectkosten
  • Tijdelijke vervanging accounting manager
  • Herstructurering financieel management en controlling
  • Verbetering bedrijfsproces crediteuren
  • Administratie en interne controle borgen

Selectie e-billingtool

De organisatie heeft besloten in plaats van papieren facturen voortaan alleen nog elektronische facturen te verzenden. Hierdoor is een grotere efficiëntie mogelijk, kunnen de kosten worden verlaagd en werkt het bedrijf, overeenkomstig zijn waarden, milieuvriendelijk. Vroeger werden er 1,2 miljoen facturen gegenereerd, wat neerkwam op ruim 1,7 miljoen vellen per jaar.

Download hier de casestudy 'Selectie e-billingtool'

Implementatie geïntegreerd informatiesysteem

Binnen de organisatie bestond een grote behoefte aan een modern geïntegreerd informatiesysteem. Een onafhankelijke interim manager heeft verschillende rollen in dit project vervuld wat geresulteerd heeft in een breed gedragen keuze.

Download the case study 'Implementatie geïntegreerd informatiesysteem'
here

Inzicht in kosten en opbrengsten

Lees hoe een van onze interim-managers erin slaagt beter inzicht te verschaffen in de kosten en opbrengsten van een wereldwijde farmaceutische onderneming.

Download hier de casestudy 'Inzicht in kosten en opbrengsten' 

IFRS

Deze casestudy gaat over de implementatie van internationale boekhoudnormen.

Download hier de casestudy 'IFRS' 

Projectkosten

In deze casestudy nam onze klant een team van drie interim-managers aan om de kosten van projecten efficiënter vast te leggen en een geschikt model toe te passen voor het beheer van toekomstige projectkosten.

Download hier de casestudy 'Projectkosten'

Verbetering bedrijfsproces crediteuren

Door een snel uitbreidende bedrijfsomgeving in combinatie met een de recente conversie naar SAP ondervond onze klant ernstige financiële en vendor-managementproblemen.

Download hier de casestudy 'Administratie en interne controle borgen' 

Hogere subsidieopbrengst door correcte registratie

Hoe kan Robert Half Management Resources er aan bijdragen dat de ontvangen subsidie volgens de vigerende wetgeving kan worden verantwoord aan de verstrekker? In plaats van een partiële terugbetaling van de subsidie het behouden van de totale subsidie.Download the case study 'Restructuring financial management and controlling' here

Accounts payable business process improvement

As a result of a rapidly expanding business environment combined with a recent conversion to SAP, our client faced serious financial and vendor management issues.

Download hier de casestudy ‘Hogere subsidieopbrengst door correcte registratie' 

Administratie en interne controle borgen

In deze Case study stelt onze interimmer aan de hand van zijn bevindingen een risicomatrix op met punten ter verbetering. Ook maakt hij een plan om de AO/IC in de organisatie te borgen, zodat er in de toekomst betere controle is op de processen en de risico’s worden geminimaliseerd.

Download de 'Administratie en interne controle borgen' case study hier

Hogere subsidieopbrengst door correcte registratie

Hoe kan Robert Half Management Resources er aan bijdragen dat de ontvangen subsidie volgens de vigerende wetgeving kan worden verantwoord aan de verstrekker? In plaats van een partiële terugbetaling van de subsidie het behouden van de totale subsidie.

Download de Hogere subsidieopbrengst door correcte registratie' case study hier

 

 

Deze pagina delen