Hoe werk je snel tijdelijke krachten in?

Geplaatst door Robert Half on 06/06/2018

Je kent het wel: alle opdrachten verlopen volgens plan, want je bent goed georganiseerd en laat niets aan het toeval over. Tot verschillende klanten ineens tegelijkertijd nieuwe vragen hebben en de workload in korte tijd de capaciteit overstijgt. Of de opdracht is zo specifiek dat je elders een specialist moet zoeken. In beide situaties zijn tijdelijke werknemers die de werkdruk komen verlichten een uitkomst. Hoe werk je deze tijdelijke professionals snel in, zodat ze meteen efficiënt werken en een meerwaarde betekenen voor jouw onderneming? Wij geven vijf tips.

1. Niet welkom heten maar welkom doen voélen

Nieuwe werknemers die zich niet op hun plek voelen, hebben meestal niet de meest efficiënte werkwijze. Breng daarom alle praktische maatregelen vanaf dag één in orde. Geef nieuwe collega’s bijvoorbeeld meteen een eigen werkplek en computer. Het klinkt logisch, maar in de praktijk loopt het lang niet altijd zo vlot. Stel ook de administratie niet onnodig uit, zodat de tijdelijke werknemers niet zelf hoeven te vragen om hun contract of inloggegevens. Dan verlies je namelijk kostbare tijd.

2. Informeer huidige werknemers over nieuwe kracht

Plan een meeting in met je huidige werknemers waarin je uitlegt waarom het bedrijf tijdelijke hulp ingeschakeld heeft. Maak hen duidelijk wat ze mogen verwachten van hun tijdelijke collega en schets zijn of haar rol. Toon aan dat deze persoon niet aast op hun baan, maar juist hun werk komt verlichten, zodat het voor iedereen aangenamer werken is. 

3. Stel een mentor aan

We hebben allemaal baat bij iemand die ons begeleidt in onze baan, al is het maar als klankbord. Plan daarom een introductiemoment op dag één. Een halve of zelfs hele dag waarbij je de nieuwe collega aan iedereen voorstelt en hem of haar meteen inwerkt in de dagelijkse gang van zaken. Vraag vaste werknemers wie deze rol op zich wil nemen. Deze vrijwilliger begeleidt de nieuwe collega niet alleen werktechnisch, zodat er minder tijd verloren gaat, maar zorgt er ook voor dat er vanaf het begin een goede band is tussen tijdelijke en vaste werknemers. Deze mentor gaat regelmatig langs bij de nieuwe collega om poolshoogte te nemen van de situatie – iets wat de hr-verantwoordelijke het best ook kan doen. Zo pak je mogelijke problemen meteen aan. Want raakt je nieuwe werknemer geïsoleerd, dan heeft dat invloed op de productiviteit en dat was juist niet de bedoeling van extra personeel.

4. Geef zelf het goede voorbeeld

Een sterke band en gemoedelijke sfeer tussen collega’s is de beste bron voor motivatie en productiviteit. Om strubbelingen tussen teamleden te vermijden, is er weinig zo doeltreffend als zelf het goede voorbeeld geven. Spreek alle werknemers regelmatig één-op-één en moedig interactie tussen alle teamleden aan – of het nu gaat om feedback bij opdrachten of gesprekken tijdens de lunchpauze. Hoor je iemand roddelen over een tijdelijke collega, spreek die persoon er dan direct op aan, voordat het escaleert. Dat geldt trouwens niet alleen voor tijdelijke collega’s. Sterke, open communicatie boost de tevredenheid van de hele werkvloer en is essentieel voor de productiviteit.

5. Behandel tijdelijke en vaste medewerkers gelijk

Geef ook tijdelijke collega’s het gevoel dat ze deel uitmaken van de groep. Betrek ze bij teamuitstapjes, middagwandelingen, de vrijdagmiddagborrel of wat dan ook. Het succes van de tijdelijke functie staat of valt met een tevreden werknemer.

Op zoek naar een tijdelijke werknemer? Neem contact met ons op.

Meer blogposts...