Vijf functies die ontstaan zijn door AI

Geplaatst door Robert Half on 30/04/2024
Geschatte leestijd: 4 minuten

Generatieve artificiële intelligentie opende nieuwe deuren in 2023. LLM's (large language models), waaronder ChatGPT van Open AI en Bard van Google, kunnen helpen om problemen op te lossen, vragen te beantwoorden en voorspellingen te doen. Deze tools kunnen rapporten opstellen, afbeeldingen interpreteren en data analyseren. Door hun sterke vermogen om bij te leren en gegevens te verwerken liggen er nieuwe bedrijfsmodellen binnen handbereik. 

Al is enige nuance wel op zijn plaats: generatieve AI is immers maar zo goed als de data die worden gegeven. De kwaliteit en het ethische karakter van die data zijn dus erg belangrijk, vooral wanneer het om beslissingen in de reële wereld gaat. 

In dit artikel gaan we dieper in op vijf functies die AI heeft gecreëerd en beïnvloed. Van de technische skills van model developers tot prompt engineers en data scientists: generatieve AI zal een grote impact hebben op IT-professionals. Een impact die ook voelbaar zal zijn bij compliance-, audit- en risicoteams. Want in de toekomst zal zowel technische als ethische expertise een centrale rol spelen. 

1. Model Developer 

Model developers zijn de technische experts achter AI-oplossingen. Zo kunnen ze een tool ontwikkelen die helpen bij het verwerken van facturen. Maar we hebben ook al gevallen gezien waarbij AI wordt getraind om verzekeringsclaims te beoordelen op basis van foto's van beschadigde auto's en satellietkaarten van orkaanschade. De lijst van mogelijke toepassingen is lang. Model developers kennen de kneepjes van het programmeren en hebben ervaring met het ontwikkelen van statistische modellen. 

2. Prompt Engineer 

Prompt engineers zijn de vertalers tussen AI en de mens: ze communiceren wat ze willen – of verwachten – dat AI doet. Als een bedrijf bijvoorbeeld een whitepaper wil uitwerken met ChatGPT, zal een prompt van één zin niet voldoende zijn. Het resultaat zal beter zijn als je een structuur vraagt, inclusief vijf kernpunten, en de lengte van elke samenvatting specificeert. We gaan ervan uit dat prompt engineers een IT-achtergrond zullen hebben, omdat ze moeten begrijpen hoe deze modellen werken. Er bestaat momenteel geen opleiding tot prompt engineer, en dus verwachten we dat ze de komende vijf jaar vooral uit richtingen als data- en computerwetenschappen zullen komen. 

3. Data Scientist 

Een data scientist vormt een brug tussen de ruwe data en de intelligentie die deze data creëren. Datawetenschappers zorgen ervoor dat nieuwe tools worden gebouwd met goede, schone data. Ze leggen immers de basis waarop de model developers kunnen voortbouwen. In het verleden zorgden datawetenschappers ervoor dat de juiste data zich op de juiste plek bevonden, maar vandaag de dag houden ze ook rekening met datatrends. In de toekomst zullen goede data namelijk ook ethisch moeten zijn, en de rol van de wetenschapper evolueert dan ook in die richting. 

4. Ethics Officer 

Een ethics officer controleert aspecten als redelijkheid en evenwichtigheid bij het gebruik van AI en de impact ervan op werknemers en klanten. Stel dat een bedrijf een AI-wervingstool wil ontwikkelen terwijl blanke mannen tussen dertig en veertig duidelijk het sterkst vertegenwoordigd zijn in de data uit het verleden. Dit zal impact hebben op de mate waarin een eerlijk en ethisch resultaat kan worden behaald. Ethics officers zullen een achtergrond in compliance hebben, maar zullen al doende ook technische skills ontwikkelen. 

5. AI Suppport – Audit & Risk 

AI zal een invloed hebben op audits en risicobeheer. In het verleden volgde een softwareauditor bijvoorbeeld een reeks goed omschreven stappen. Met de komst van AI moet een IT-auditor echter begrijpen hoe algoritmen en zelflerende technologieën werken. Hetzelfde geldt voor andere vakdomeinen. Wat gebeurt er als AI intellectuele eigendom ontwikkelt? Van wie is die dan? Welke invloed zal AI hebben op cyberveiligheid en welke risico's zullen daarmee gepaard gaan? Audit- en risicoteams moeten inzicht hebben in goede en slechte data, het bouwen van modellen en het ethische karakter van nieuwe tools. 

Dit zijn vijf functies die AI heeft gecreëerd en beïnvloed, waarvan de verwachting is dat er nog meer zullen volgen. Maar de balans tussen technische en ethische skills in deze lijst geeft weer wat vandaag de dag belangrijk is. Naarmate bedrijven hun toevlucht nemen tot AI om hun activiteiten te verbeteren en nieuwe producten te lanceren, zullen ze ook rekening moeten houden met de impact van hun beslissingen. AI is een krachtige tool die nog krachtiger kan worden op lange termijn, als we ze verstandig en juist gebruiken. 

 

Sebastian Mayer is Managing Director bij Protiviti en heeft meer dan twaalf jaar ervaring in IT-consulting, informatiebeveiliging, IT-audits en ondersteuning voor SAP & ServiceNow. 

Kentaro Ellert is Manager AI en AI Regulation Expert bij Protiviti. Hij is gespecialiseerd in compliance voor artificiële intelligentie en ondersteunt bedrijven bij het uitbouwen van een holistisch managementsysteem voor governance en compliance op het gebied van AI. 

Christian Schmitz is Head of Technology bij Robert Half Duitsland. Als techexpert adviseert hij bedrijven in uiteenlopende sectoren over alle aspecten van IT en hun digitaliseringsprogramma's, met een focus op consulting en recruitment, inclusief wereldwijde marktleiders en DAX40-bedrijven.

Op zoek naar het ideale IT-profiel voor uw organisatie?

Neem contact met ons op om uw behoeften te bespreken en de ideale te vinden

Meer blogposts...