Salaris doorslaggevende factor op krappe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt blijft aanhoudend krap en het aantrekken en behouden van talent is voor veel bedrijven nog steeds een grote uitdaging. Vaak blijkt een competitief salarisvoorstel de doorslaggevende factor in het werven van nieuwe medewerkers. Ook bij het behoud van talent is looncompetitiviteit een zorg. Dit komt naar voren in de Salarisgids 2024 van recruitmentbureau Robert Half, een jaarlijks onderzoek naar de salarissen, trends en veranderingen op de arbeidsmarkt.

  • Op een aanhoudend krappe arbeidsmarkt blijft het ook in 2024 een uitdaging om talent aan te trekken en te behouden binnen finance & accounting en administratie, HR & customer support.
  • Bij zowel het aantrekken als behoud van talent is salaris een zorg voor werkgevers en werknemers.
  • Werkgevers (56%) en werknemers (60%) zijn van mening dat loontransparantie een positief effect kan hebben op de bedrijfscultuur.
  • Tegelijkertijd brengt loontransparantie ook bepaalde risico's met zich mee: werkgevers maken zich zorgen dat zij personeel kunnen verliezen (55%) of minder sterk in de onderhandelingen komen te staan (52%).

De arbeidsmarkt blijft aanhoudend krap en het aantrekken en behouden van talent is voor veel bedrijven nog steeds een grote uitdaging. Vaak blijkt een competitief salarisvoorstel de doorslaggevende factor in het werven van nieuwe medewerkers. Ook bij het behoud van talent is looncompetitiviteit een zorg. Bovendien hebben werkgevers en werknemers een sterke mening over de voor- en nadelen van loontransparantie op de werkvloer. Dit komt naar voren in de Salarisgids 2024 van recruitmentbureau Robert Half, een jaarlijks onderzoek naar de salarissen, trends en veranderingen op de arbeidsmarkt.

Salaris blijft belangrijk middel voor personeelsbehoud en het aantrekken van nieuw talent

Werkgevers hebben een hoopvol perspectief op 2024, een jaar waarin velen denken te kunnen groeien. Schaarste aan goed personeel blijft echter een reden tot zorg: 67% van de werkgevers vreest dat zij moeite zullen hebben met het aantrekken van nieuw talent en 66% maakt zich zorgen om het behoud van huidig personeel. Salaris blijft hierin meewegen en meer dan een kwart van de werkgevers (29%) is van plan om in het nieuwe jaar een vast verhogingspercentage te introduceren, terwijl 28% van de werkgevers een verhoging in lijn met de indexering zal vaststellen en 14% op prestaties gebaseerde verhogingen doorvoert.

“Ons onderzoek voor de Salarisgids 2024 laat zien dat concurrentie op de loer ligt in de strijd om talent. Salaris speelt daarin een vooraanstaande rol. Zeker door de recente inflatie is een competitief salaris een belangrijke drijfveer in de baankeuze, vooral als talenten kunnen kiezen tussen verschillende aanbiedingen. Loononderhandelingen worden daarmee weer een stevige component in de gesprekken”, aldus Ricardo van Popering, Regional Director bij Robert Half.

Tegelijkertijd blijkt het vermogen om salarissen in 2024 te verhogen voor iedere werkgever anders.

“Het is daarom van belang om ook verder te kijken dan het salaris en aandacht te besteden aan de extra secundaire voorwaarden die kandidaten wensen. Zo zien we een stijgende vraag naar compensatie van vervoerskosten en de optie om een al dan niet elektrische fiets te leasen. Andere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals tegemoetkomingen voor thuiswerken, de verstrekking van thuiswerkapparatuur, een fitnessabonnement en ondersteuning van de mentale welzijn zijn eveneens in trek.”

Loontransparantie steeds belangrijker

Salaris is een belangrijke factor voor zowel werkgevers als werknemers. De mate van transparantie hierover is een thema dat leeft. Meer dan de helft van de werkgevers (56%) en werknemers (60%) vindt dat meer openheid over salarissen een positief effect zal hebben op de bedrijfscultuur. Tegelijkertijd maken werkgevers zich zorgen dat meer transparantie kan leiden tot een hoger personeelsverloop en hun onderhandelingsmogelijkheden beperkt bij het aantrekken en behouden van talent. Werknemers benoemen spanningen tussen werknemers (54%) als keerzijde van transparantie, maar denken ook dat het loononderhandelingen eenvoudiger maakt.

“Loontransparantie is een zwaard dat aan twee kanten kan snijden”, zegt Ricardo van Popering, Regional Director bij Robert Half. “De openheid past bij deze tijd en is een teken van eigentijds werkgeverschap, net zoals een goede balans tussen werk en privé en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden daarbij horen. Maar werkgevers die niet over de mogelijkheden beschikken om altijd het hoogste salaris te bieden, lopen wel het risico dat ze soms achter het net vissen. Ook niet alle medewerkers zitten erom te springen dat zij de hoogte van hun loon met collega’s bespreken. Daarnaast moet de context niet vergeten worden. We raden werknemers daarom aan om in gesprek te gaan met hun werkgever. Zo kan een werkgever beter uitleggen hoe het loon is vastgesteld en tegelijkertijd perspectief bieden. Op deze wijze kan worden gestreefd naar een duidelijk en eerlijk salarisbeleid op basis van objectieve criteria, want dit moet immers de boventoon blijven voeren, ongeacht de mate van loontransparantie.”