Je bent naar deze site doorverwezen omdat je de Data Privacy Notice (DPN) wilt nalezen voordat je vaardigheidstests gaat afleggen.

Dit DPN geldt voor Europa, Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Singapore en Hongkong

Robert Half Skills Assessment Kennisgeving inzake Gegevensbescherming

Als onderdeel van de diensten die wij u aanbieden en om uw kwalificaties, ervaring en geschiktheid voor tewerkstelling te beoordelen, kan Robert Half (hierna "wij", "ons", "onze" of "Robert Half") in het land waar u werk zoekt, u vragen om één of meer selectietesten af te leggen die door onze geselecteerde dienstverlener SHL US LLC, 111 Washington Avenue S, Suite 500, Minneapolis MN 55401, USA (hierna "SHL") worden aangeboden.

Om deze selectietesten te kunnen afnemen zal Robert Half, als verwerkingsverantwoordelijke, uw voornaam, achternaam, e-mailadres, land en voorkeurstaal (samen uw "Persoonsgegevens") verwerken en delen met SHL (als onze verwerker), in overeenstemming met de beperkingen die de wet oplegt.

De Persoonsgegevens die met SHL worden gedeeld, zullen binnen de Europese Unie worden opgeslagen. Bovendien worden uwe Persoonsgegevens doorgegeven aan de Verenigde Staten, India, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk ("SHL Non EEA Processing Locations"), waar een beperkt aantal personeelsleden van SHL, evenals vertrouwde derde leveranciers en dienstverleners, toegang hebben tot de Persoonsgegevens, uitsluitend om diensten te verlenen. Wij hebben passende contractuele en andere waarborgen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens adequaat beschermd worden overeenkomstig alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het afleggen van een selectietest is vrijwillig en uw weigering om een door SHL verstrekte selectietest af te leggen zal geen negatieve gevolgen hebben voor uw kansen op een baan via Robert Half. Indien Robert Half de selectietest op verzoek van een klant dient af te nemen, zullen wij de klant op de hoogte brengen van uw weigering om de selectietest af te leggen. In dit geval zal de klant beslissen over de consequentie van uw weigering.

SHL voert namens ons twee verschillende selectietesten uit:

  • Algemene selectietesten,. Bij het maken van deze selectietesten verzamelt SHL uw naam, e-mailadres, taalvoorkeuren en het antwoord op de vragen. Bij het afleggen van deze selectietesten verzamelt SHL uw antwoord op de vragen.
    • Voor selectietesten gemaakt door Robert Half worden de resultaten uitgedrukt in een percentage van uw score op de selectietest;
    • SHL algemene selectietesten genereren numerieke waarden door uw antwoorden te vergelijken met benchmarks voor de gemeten competentie of taak. De numerieke waarden worden vervolgens door een rekenmodel gehaald, dat de aangewezen numerieke waarden weegt en combineert om resultaten te genereren,
  • Taaltesten, waaronder geluidstesten. Bij het maken van deze selectietesten verzamelt SHL uw naam, e-mailadres, taalvoorkeuren en een audio-opname van uzelf terwijl u spreekt of reageert op vragen, een transcriptie van uw audiorespons in tekstformaat en uw antwoorden op de vragen.

Robert Half ontvangt uw scores in de vorm van een rapport. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Onze consulenten bekijken uw resultaten samen met andere criteria, zoals uw kwalificaties en ervaringen, de vereisten voor de functie, gesprekken die zij met u gehad hebben en andere relevante criteria om te bepalen of u geschikt bent voor de specifieke vacature.

Nadat u de selectietesten heeft gemaakt, zullen onze consulenten de resultaten met u bespreken. U kunt te allen tijde een kopie van uw rapport aanvragen door contact op te nemen met de contactpersoon van uw vestiging. Als u niet tevreden bent met het resultaat van de selectietest, kunt u ons vragen deze over te doen.

Als de selectietest op verzoek van een klant is afgelegd zullen wij altijd uw resultaten (zowel uw percentage als de benchmark-gegevens) en/of het testrapport aan de klant overmaken. In alle andere gevallen zullen wij dat alleen doen als u daarmee hebt ingestemd. Als u vragen hebt over de aard van de test die u heeft afgenomen, neem dan contact op met de contactpersoon van uw vestiging.

U kunt ons op elk moment vragen uw resultaten te wissen door contact op te nemen met de contactpersoon van uw vestiging. Als u opnieuw solliciteert nadat uw resultaten zijn gewist, kan u worden gevraagd de selectietest opnieuw af te leggen. Tenzij uw Persoonsgegevens reeds gewist zijn, zullen uw Persoonsgegevens gedurende maximaal twee jaar op het SHL-platform bewaard worden, te rekenen vanaf de vervaldatum van de test. Na afloop van de bewaartermijn van twee jaar zal SHL uw Persoonsgegevens anonimiseren, zodat het niet meer mogelijk is u te identificeren.

Wij hebben stappen ondernomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens te garanderen en wij hebben fysieke, technische en administratieve maatregelen genomen om onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik van uw Persoonsgegevens te helpen voorkomen.

SHL mag contractueel uw Persoonsgegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het verlenen van de hierboven beschreven diensten.

U hebt het recht om: uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking ervan; om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken; om ons te vragen uw Persoonsgegevens waarover wij beschikken te corrigeren; om ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen; om ons te vragen te beperken hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken; om ons te vragen uw Persoonsgegevens in een machine leesbaar formaat aan een ander bedrijf te verstrekken en het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar u gevestigd bent. Als u van een van uw rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met de contactpersoon van uw vestiging of via een van de onderstaande e-mailadressen.

Als u doorgaat met de test die u wordt aangeboden, stemt u ermee in dat SHL uw Persoonsgegevens verwerkt en opslaat zoals hierboven beschreven. Als u hiermee niet instemt, kunt u de selectietestniet afleggen.

Als u vragen hebt over uw wettelijke rechten of over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via: