Onze partners

Robert Half is steeds op zoek naar strategische samenwerkingsverbanden met professionele organisaties. Zo kan ons bedrijf de evoluties op de markt optimaal opvolgen. We zijn dan ook trots op onze samenwerking met de volgende organisaties, die ons helpen bij het definiëren van de uitdagingen en kansen waarmee bedrijven en de financiële sector geconfronteerd worden:

Instituut van Internal Auditors (IIA)

Instituut van Internal Auditors

De rol van de interne auditor binnen een organisatie is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Dit is binnen de financiële sector een bekend gegeven en het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) spant zich als beroepsorganisatie van en voor de interne auditors dan ook in om het beroep en vak te ondersteunen, ontwikkelen en promotenen daarmee interne auditors, management en andere belanghebbenden te helpen/adviseren bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.De hoofdtaken van het IIA zijn de belangenbehartiging van interne auditors, kwaliteitsbewaking, educatie, het delen van kennis en profilering. IIA-Nederland (met ruim 1000 leden) is een affiliate van de wereldwijde organisatie IIA Inc. met bijna 100.000 leden.

Door een grotere behoefte aan beheersing van processen binnen bedrijven en organisaties en vanuit snel toenemende nieuwe wet- en regelgeving heeft het vak van interne auditor een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Door deze ontwikkeling heeft de interne auditor nog meer behoefte aan begeleiding, ondersteuning en handvatten. IIA-Nederland werkt daarom sinds kort samen met Robert Half Management Resources met als doel interne auditors binnen alle sectoren gezamenlijk nog beter te kunnen bedienen. Beide partijen zien de samenwerking als middel voor het creëren van een win-win situatie waarbij 'ontwikkeling', 'voorlichting' en 'uitbreiding' de sleutelwoorden zijn.

Bent u geïnteresseerd in of wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van IIA Nederland? Neem dan contact op met het bureau via (020) 3010366 of kijk op www.iia.nl.

 

Reverso

Reverso

Sinds afgelopen jaar heeft de Hogeschool Rotterdam (voorheen HES Rotterdam) een actieve alumnivereniging voor de richtingen BE, AC en CE.
Reverso is in het bijzonder actief wat betreft het organiseren van evenementen. Zo hebben zij reeds drie maal een geslaagd netwerkevent georganiseerd, waarin naast de borrel ook aandacht geschonken wordt aan een actueel onderwerp voor de alumni. Omdat de divisies van Robert Half International zich in dezelfde doelgroep bevinden als Reverso, kunnen de partijen van elkaars krachten gebruik maken. Door deze overeenkomst en door actieve inzet van beiden partijen zijn wij ervan overtuigd de leden van Reverso en onze kandidaten kunnen laten profiteren van deze samenwerking.

Lid worden? Heb je aan de HES of aan de Hogeschool Rotterdam gestudeerd en ben je geïnteresseerd in de alumnivereniging, schrijf je dan nu in via de website www.reverso.nu. Reverso houd je dan op de hoogte van alle activiteiten die zij organiseren.

 

Rotterdam School of Management (RSM)

Rotterdam School of Management

As one of the world's top business schools, RSM Erasmus University is a centre of excellence and innovation for management education and research. Continuing tuition in the fundamentals of business with the latest in global knowledge and best practice, we offer an array of degree and executive education programmes empowering individuals to succeed amid the complexities of modern international commerce and become the business leaders of tomorrow.

Rotterdam School of Management and Robert Half Management Resources have started a partnership in 2004. They work together on different levels such as surveys, workshops and events. Do need hesitate to contact RSM if you are interested to know more about their MBA programme: www.rsm.nl. For more information on the partnership you can contact one of our consultants.

 

Vereniging van Credit Management (VVCM)

Vereniging van Credit Management

In de huidige economie neemt de vraag naar goede credit managers toe. De divisies van Robert Half International hebben gemerkt dat meer bedrijven specifiek één persoon verantwoordelijk stellen voor het credit management beleid binnen een organisatie. Op deze manier streven zij naar een optimalisatie van de cash flow wat in de huidige economische situatie voor veel bedrijven essentieel is. Om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het vak Credit Management en om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij een partnership met de Vereniging voor Credit Management (VVCM).

De VVCM is een belangenvereniging die als doelstelling heeft het ontwikkelen en ondersteunen van credit management, het bevorderen van de vakkennis en de toepassing daarvan en het behartigen van de belangen van de beoefenaars, alles in de ruimste zin van het woord. De VVCM tracht deze doelstelling te verwezenlijken door:

  • het organiseren van bijeenkomsten
  • het vier maal per jaar uitgeven van het verenigings- c.q. vakinhoudelijk magazine: De Credit Manager
  • het ontwikkelen van educatieve programma's
  • het onderhouden van contacten met de Haagse Politiek
  • het onderhouden van internationale contacten
  • onderzoek

Bezoek de website van VVCM voor meer informatie of informatie over lidmaatschap.

 

Vereniging voor Nederlandse Salarisadministrateurs (VNSa)

Vereniging voor Nederlandse Salarisadministrateurs

Er wordt wel eens gezegd: 'zonder de verkoopafdeling kan een bedrijf niet bestaan'. Dit is zeker waar, maar als de verkopers op deze verkoopafdeling niet betaald worden kan het bedrijf helemaal niet bestaan. Daarom is de salarisadministrateur misschien wel veel belangrijker voor een bedrijf dan veel mensen denken. Om de functie van salarisadministrateur meer onder de aandacht te brengen is de Vereniging voor Nederlandse Salarisadministrateurs (VNSa) 10 jaar geleden opgericht. Momenteel telt deze vereniging ruim 1.100 leden. De VNSA is een vereniging door en met name voor de salarisadministrateur. De vereniging is opgericht vanuit de behoefte aan een onafhankelijk overkoepelend orgaan. Het zorgt ervoor het complexe vakgebied toegankelijker te maken en erkenning van de salarisadministrateur als vakspecialist mogelijk te maken. De divisies van Robert Half International steunt de VNSa hierbij en zet zich actief in om het vakgebied meer onder de aandacht te brengen door de salarisadministrateur beter voor te bereiden op toekomstige bedrijfsactiviteiten. Op deze manier kunnen beide partijen uw bedrijf nog beter van dienst zijn.

Bent u geïnteresseerd in een van activiteiten van de VNSa of in het verenigingsblad? Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat op (070) 441 51 22 of via [email protected].

 

Indien u meer informatie wenst over al onze partnerships kunt u contact opnemen met een van onze consultants op 0800 099 999.

Deze pagina delen