Inclusief recruiten: zó pak je dat aan

Geplaatst door Robert Half on 02/08/2021

Wie in de recruitment werkt, weet: diversiteit en inclusiviteit zijn begrippen die steeds vaker gebezigd worden en ook als onderwerp steeds belangrijker worden. Ondanks de voordelen van een inclusieve recruitmentstrategie, zijn veel bedrijven daar nog niet mee bezig. Wil jij aan de slag met een inclusieve recruitmentstrategie? Wij geven vijf tips. 

Waarom inclusiviteit en diversiteit? 

Inclusieve recruitment houdt in dat alle soorten kandidaten welkom zijn om te solliciteren bij jouw organisatie. Oftewel: je let bij de werving en selectie van talent niet op bijvoorbeeld persoonlijke achtergrond, geslacht en leeftijd. Hier vloeit vrijwel automatisch ook uit voort dat medewerkers zich welkom voelen op hun werk. Dat zorgt op zijn beurt weer voor tevreden werknemers en sterke teams. En om het helemaal af te toppen, heeft dát weer gevolgen voor hun gezondheid en productiviteit – dingen waar jij als manager weer direct van profiteert. 

Een inclusieve recruitmentstrategie zorgt uiteindelijk voor een divers personeelsbestand. Dat wil zeggen: een groep medewerkers met even zoveel verschillende mensen als meningen. Dat kan botsen, maar het zorgt óók juist voor meer creativiteit en innovatie. Mits je ervoor zorgt dat je de uiteenlopende meningen, ideeën, opvattingen en achtergronden van je team optimaal benut. In dit blog lees je hoe je dat doet. 

Tips voor een inclusieve recruitmentstrategie

1.    Creëer bewustzijn

Veel bedrijven die niet specifiek bezig zijn met het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur, zijn zich er vaak niet eens van bewust dat hun huidige cultuur ‘exclusief’ is. Of misschien houden ze bijvoorbeeld wel rekening met de man-/vrouw-verhouding, maar wordt er minder gelet op de etnische achtergrond van kandidaten. De eerste stap in het creëren van een inclusieve recruitmentstrategie, is dus bewustzijn creëren over dit onderwerp. Wat zijn blinde vlekken in een organisatie? Als je dit in kaart hebt gebracht, kun je ze stap voor stap aanpakken. 

2.    Zorg voor diversiteit bij de bron

Begin bij de bron: degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor werving en selectie. De kans is namelijk groot dat zij kandidaten selecteren die overeenkomen met zichzelf. Oftewel: wanneer recruitment in jouw organisatie wordt verzorgd door een groep van vergelijkbare personen, dan is de kans groot dat geselecteerde kandidaten binnen ditzelfde profiel passen. Iets wat je juist wilt voorkomen. Zorg er dus voor dat diversiteit al begint bij stap 1, en betrek bij de recruitment zo verschillend mogelijke mensen. En laat hen de juiste vragen stellen om een goed beeld van de kandidaat te krijgen. 

3.    Werf breed

Misschien beschik je over een talentenpool van kandidaten waaruit je kunt vissen als de nood aan de man is. Sta dan eens stil bij de vraag hoe divers die pool is.  En beperk je bij de volgende zoektocht naar nieuwe werknemers niet tot de vaste zoekopdrachten. Bij elke vacature hoort een bepaald profiel. Dat is logisch. Toch beperkt zo’n profiel je in inclusiviteit. Immers: een vast profiel levert ook een vast type kandidaat op. Misschien zoek je bijvoorbeeld altijd naar kandidaten met een bepaald opleidingsniveau. Terwijl alumni van andere scholen juist voor heel andere inzichten kunnen zorgen.  Werf dus zo breed mogelijk. Alleen dan kom je in contact met kandidaten die je anders nooit had gevonden. Wie weet wat dat oplevert! 

4.    Kijk naar je eigen personeelsbestand

Denk ook eens na over wat voor mensen ontbreken in je huidige personeelsbestand. Merk je dat een bepaalde groep structureel niet op jouw vacatures reageert? Pak dat dan aan; herschrijf de vacaturetekst, pas het functieprofiel aan, plaats je vacature eens op andere platformen of neem een recruitmentbureau in de arm om een heel andere kandidatenvijver aan te kunnen boren. 

5.    Stimuleer inclusiviteit op de werkvloer

Inclusieve recruitment is pas het begin. Uiteindelijk gaat het erom dat inclusiviteit en diversiteit voelbaar zijn in elke vezel van de organisatie. Alleen op die manier zal elke – al dan niet nieuwe – werknemer zich welkom voelen en het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn. Maak daarom, ook aan je huidige personeelsbestand, duidelijk dat deze zaken hoog op de interne agenda staan. Vraag regelmatig om feedback op dit gebied, en sta hier ook open voor. Regelmatig sparren met je werknemers over dit soort onderwerpen geeft hen het gevoel dat dit er in jouw organisatie echt toe doet, en zorgt bovendien voor nieuwe inzichten.

Meer tips voor jouw recruitmentstrategie ontvangen?

Meer blogposts...