Hoe ziet jouw personeelsbestand eruit in 2021?

Geplaatst door Robert Half on 19/01/2021

Bij de start van elk nieuw jaar maak je als HR-manager of bedrijfsleider de balans op: hoe is het gesteld met het personeelsbestand? Hebben we voldoende talent in huis om onze doelstellingen te verwezenlijken, of moeten we hiervoor nog mensen werven? Door de coronacrisis is die vraag nog dringender geworden. De pandemie bracht de digitalisering immers in een stroomversnelling, wat leidde tot een verhoogde vraag naar nieuwe profielen en skillsets. Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak – wij geven je hier alvast een aantal belangrijke aandachtspunten voor je personeelsbestand en -werving.

Checklist personeelsbestand

Om goed in te schatten hoe het is gesteld met de personeelscapaciteit in jouw organisatie, is een brede blik nodig op het aanwezige talent én op de mogelijkheden die je werknemers aangeboden krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen. Gebruik daarom deze checklist:

  • Hoe snel kun je inspelen op een verandering in het personeelsbestand, bijvoorbeeld door een medewerker die ontslag neemt? Hou rekening met budgetten en doelstellingen die eventueel gewijzigd moeten worden.
  • Hoe zijn de talenten en vaardigheden binnen de teams verdeeld? Met andere woorden: zit het talent wel op de juiste plek binnen de organisatie?
  • Wat kunnen reskilling en upskilling betekenen voor de personeelscapaciteit?
  • Zijn de skills die momenteel aanwezig zijn binnen de organisatie voldoende om ook in de toekomst, in post-corona-tijden, concurrerend te blijven?

Altijd voorbereid op wervingen

Misschien is er behoefte aan een herverdeling van projecten en/of teams om zaken gestroomlijnder te laten verlopen, of zouden medewerkers zich hierdoor beter kunnen ontplooien. Dit is geen onbelangrijke factor in tijden waarin people management meer dan ooit aan de orde is om getalenteerde professionals aan boord te houden.

In 2021 moet je er bovendien rekening mee houden dat de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande digitaliseringsgolf de behoefte aan nieuwe skillsets heeft verhoogd. Daarbij gaat het niet alleen om technologische vaardigheden. Sinds de coronacrisis gaan HR managers namelijk bewust op zoek naar soft skills als aanpassingsvermogen, leergierigheid ten opzichte van nieuwe technologieën en een goede werkethiek in tijden van thuiswerken.

Wees dit jaar dus goed voorbereid op extra wervingen. Dat hoeven overigens niet per se medewerkers in vast dienstverband te zijn. Je kunt ook een beroep doen op tijdelijke krachten om de grootste pieken tijdens het jaar op te vangen of om specifieke projecten tot een succesvol einde te brengen. Interim-werk is een handige optie om snel uit de brand te worden geholpen. Bovendien geeft het inzicht in hoe iemand werkt, met het oog op een eventuele vaste aanstelling. Ook interim-managers, die op een hoger niveau kunnen bijspringen, kunnen je organisatie een echte boost geven. Zorg dat een ervaren expert je voor deze wervingen bijstaat.

Planmatig het personeelsbestand uitbreiden

Weet je aan het begin van dit nieuwe jaar al zeker dat je in de loop van 2021 extra krachten wilt werven? Ga dan planmatig te werk. Op die manier gun je jezelf en je HR-team voldoende tijd om de juiste profielen aan te trekken.

Bepaal hoe snel je wil en kan werven, en verspreid de verschillende onderdelen van de sollicitatieprocedure over het jaar. Anticipeer op eventuele hindernissen waar je tijdens de wervingsprocedure tegenaan zou kunnen lopen. Dat kunnen budgettaire of administratieve richtlijnen zijn, maar ook een nieuwe coronagolf. En maak vooral vooraf een duidelijk overzicht van alle details die kandidaten erg belangrijk vinden (zoals salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en de gewenste startdatum), om verwarring tijdens de procedure te voorkomen.

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een vacaturetekst? Of wil je het recruitmentproces liever volledig uit handen geven? 

Meer blogposts...