Internationale studenten

Een van de grote voordelen van een studie in de financiële sector is de mogelijkheid om in het buitenland te werken of te worden gedetacheerd. In Nederland woon je als internationale student in een land waar veel mondiale organisaties actief zijn en waar veel vraag is naar hoogopgeleid personeel. Dat wil niet zeggen dat er geen belemmeringen zijn, zoals taal, visum of cultuur, maar wel dat je je moet richten op bedrijven waar die belemmeringen kunnen worden weggenomen.

Studeren en parttime werken

Als internationale student in Nederland ben je al in bezit van een geldige verblijfsvergunning. Afhankelijk van hun nationaliteit hebben veel buitenlandse studenten echter een werkvergunning nodig om naast hun studie parttime te kunnen werken of een nieuwe verblijfsvergunning te kunnen aanvragen als ze in Nederland willen werken en wonen als afgestudeerde.

De meeste burgers uit EU- of EER-landen hebben geen werkvergunning nodig zolang ze zijn ingeschreven bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ga voor de meest actuele informatie over welke staatsburgers een werkvergunning nodig hebben naar www.ind.nl.

Burgers van niet-EU- of niet-EER-landen hebben (volgens de IND-website) wel een werkvergunning nodig. Bovendien mag je op grond van de Nederlandse immigratiewetgeving slechts een beperkt aantal uren werken. Je mag ofwel fulltime seizoensarbeid doen (alleen in juni, juli en augustus) ofwel het hele jaar door parttime werken (maximaal tien uur per week). Je mag echter niet beide doen, en je werkgever of uitzendbureau beslist of er bij het Centrum voor Werk en Inkomen een werkvergunning voor je wordt aangevraagd. Deze aanvraagprocedure kan vijf weken duren.

Als afgestudeerde

De Nederlandse overheid heeft het voor studenten van niet-EU- of niet-EER-landen gemakkelijker gemaakt om hun verblijf te verlengen en als kennismigrant te werken. Sinds december 2007 kunnen afgestudeerden van een universiteit (WO) of hogeschool (HBO) in Nederland hun verblijf met één jaar verlengen om werk te zoeken (‘zoekjaar’).

Om gebruik te maken van dit zogeheten ‘zoekjaar’ moet de afgestudeerde een wijziging van het verblijfsdoel op de verblijfsvergunning aanvragen. De kosten hiervan bedragen € 331 en zijn voor rekening van de afgestudeerde. Met de nieuwe verblijfsvergunning met het verblijfsdoel ‘verblijf gedurende zoekjaar afgestudeerde’ kan de afgestudeerde werk zoeken als een zogeheten ‘kennismigrant’, maar hij mag ook een baan zoeken als gewone ‘arbeidsmigrant’ en tegelijkertijd verschillende tijdelijke functies hebben.

De wijziging kan alleen worden aangevraagd door de afgestudeerde en alleen na overlegging van een erkend diploma waarop de cursus en datum van afstuderen zijn vermeld. Het formulier kan worden gedownload op de website van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst en moet samen met een gewaarmerkte kopie van het diploma met datum van afstuderen en pasfoto worden opgestuurd. Ook moet de afgestudeerde een afspraak maken met de IND (tel.: 09001234561) en kan hij na bevestiging van de afspraak zijn aanvraag indienen. Deze statuswijziging kan zes maanden duren en in die tijd mag de afgestudeerde niet werken.

Tijdens het ‘zoekjaar’ mogen afgestudeerden geen uitkering aanvragen. Om tijdens het zoeken naar werk in hun levensonderhoud te voorzien, kan de afgestudeerde op grond van zijn nieuwe status langer in Nederland blijven en vrij weken. In het zoekjaar is geen werkvergunning nodig.

Na het zoekjaar moet de afgestudeerde een baan hebben gevonden als kennis- of arbeidsmigrant, anders moet hij het land verlaten. Als de afgestudeerde een nieuwe baan vindt als kennis- of arbeidsmigrant moet de werkgever een wijziging van het verblijfsdoel van de afgestudeerde aanvragen.

Links

  • Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst www.ind.nl
  • Netherlands Organization for international cooperation in higher education www.nuffic.nl
  • Centrum voor Werk en Inkomen www.werk.nl

Bel bij vragen over studeren en werken in Nederland met 020 470 90 11 of stuur een e-mail naar [email protected]

 

 

Deze pagina delen