Voldoen aan uw noden in uitdagende tijden - een boodschap van Robert Half's CEO

Als Chief Executive Officer van Robert Half wil ik graag met u onze krachtige plannen en procedures delen die we hebben ontwikkeld om de mogelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie te beheersen. Het welzijn van al onze mensen, inclusief degenen die voor u werken, is voor ons van het grootste belang. Wij doen er alles aan om te voldoen aan uw personeelsbehoeften met een minimale onderbreking van onze dienstverlening.

We staan klaar als u ons nodig heeft.

Onze medewerkers maken dagelijks gebruik van mobiele technologie en kunnen op korte termijn vanop afstand werken. Wij hebben 380 kantoren wereldwijd. Als we om een of andere reden niet kunnen voldoen aan de servicevereisten in een van onze kantoren, of als een aanzienlijk aantal van onze medewerkers niet in staat zou zijn om te werken, vangen andere kantoren of medewerkers het werk op.

We hebben procedures om uitzendkrachten of interim- en projectmanagers, die bij onze klanten aan het werk zijn, in staat te stellen hun werk vanop afstand uit te voeren en niet bij de klant zelf. We hebben verschillende verzoeken van klanten hierover ontvangen en zijn erin geslaagd deze snel in te willigen. We kunnen ook extra werknemers ter beschikking stellen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen voor onze klanten die eventueel verschillende afwezige medewerkers hebben door ziekte.

Wat we tot nu toe hebben gedaan

  • Op dit moment hebben we het reizen naar landen met een reisbeperking opgeschort, evenals alle niet-essentiële zakenreizen. We blijven ons beleid evalueren op basis van de richtlijnen van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention, de Wereldgezondheidsorganisatie en lokale overheden.
  • We hebben quarantaineprotocollen geïmplementeerd om de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers te waarborgen.
  • We hebben personeelsmodellen ontwikkeld voor het beheer van onze cruciale ondersteunende rollen in de klantenservice, technische operaties en de salarisadministratie.
  • We hebben alternatieve opties geëvalueerd voor cruciale leveranciers zodat verstoring tot een minimum wordt beperkt.
  • We hebben verzoeken van klanten ingewilligd ivm het op afstand kunnen werken van onze professionals en hebben meer opties gecreëerd om onze klanten van dienst te zijn.
  • In lijn met de richtlijnen van de overheid, worden onze medewerkers aangemoedigd om van thuis te werken. Ze blijven ter uwer beschikking voor online meetings via video conferencing of telefoon.

We hebben plannen klaar om te reageren in een crisis

Als wereldwijd bedrijf doen we beroep op nationale en lokale gezondheidsinstanties en de pandemische alarmfasen van de Wereldgezondheidsorganisatie. We hebben een gedefinieerd actieplan voor elk geografisch gebied als reactie op elke fase. Onze leidinggevenden hebben aan al onze medewerkers richtlijnen gecommuniceerd met betrekking tot de huidige status van beperkt reizen, de opvolging van klanten met betrekking tot de continuïteit van de dienstverlening en instructies dat personen die griepachtige verschijnselen hebben, zich niet moeten melden op het werk.

Als u extra hulp nodig heeft

De laatste informatie over onze aanpak ivm COVID-19 is te vinden op onze FAQ's pagina. We blijven onze plannen evalueren op basis van de richtlijnen van de overheid en de gezondheidsautoriteiten.

Bij vragen of indien u hulp kunt gebruiken, neem dan contact op met uw lokale consultant of stuur een e-mail naar [email protected].

Keith Waddell

President and Chief Executive Officer

Lees onze COVID-19 FAQs voor tijdelijke werknemers.

Lees onze COVID-19 FAQs voor klanten.