Wat is de beste personeelsoplossing voor jouw bedrijf tijdens de coronacrisis?

Geplaatst door Robert Half on 02/04/2021

Je medewerkers zijn jouw waardevolste troef om op korte termijn te overleven en op lange termijn te groeien. Door de impact van de coronacrisis op de vraag, de activiteiten en de bedrijfsresultaten zien bedrijven zich echter genoodzaakt hun personeelsoplossingen te herbekijken in functie van deze nieuwe realiteit.

Ben jij op zoek naar tijdelijke medewerkers om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, personeel op contractbasis om snel kritieke projecten uit te voeren of vaste medewerkers om jouw teams duurzaam te versterken? Eén ding is zeker, er bestaat niet zoiets als een universele personeelsoplossing!

In de gegeven omstandigheden zal elk bedrijf zijn structuur moeten aanpassen om aan de huidige behoeften te voldoen en de toekomstige groei te stimuleren, en wellicht moet dat met minder personeel. Ben je op zoek naar de beste personeelsoplossing voor jouw bedrijf tijdens deze coronacrisis? Houd dan rekening met de volgende overwegingen:

Vaste medewerkers

Voordelen

Toegang tot de volledige arbeidsmarkt: Bedrijven proberen hun toptalent altijd bij zich te houden. Vaak zijn de meest geschikte personen voor jouw vacature dus al ergens aan de slag. In onzekere economische tijden hechten werknemers veel belang aan werkzekerheid. Ze zullen dan ook niet zo snel hun baan inruilen voor een tijdelijke werkaanbieding. Een vast contract is dus een doeltreffend wervingsinstrument om toegang te krijgen tot een bredere talentpool.

Putten uit eigen talent: Wanneer je bestaande tijdelijke medewerkers of consultants vast in dienst neemt, houd je kostbare vaardigheden, netwerken of kennis binnen het bedrijf. Vaste contracten zijn vooral belangrijk voor managers. Verloop op managementniveau kan de bedrijfscontinuïteit en -stabiliteit immers negatief beïnvloeden.

Aandachtspunten

Investering die veel middelen vergt: Goed presterende vaste medewerkers zijn van onschatbare waarde voor een bedrijf. Toch loont het de moeite om na te gaan of een voltijds contract de beste optie is. Dergelijke contracten hebben over het algemeen immers een langduriger karakter, vereisen meer middelen en opleiding en zijn minder flexibel dan sommige andere personeelsoplossingen.

Minder goede keuze op lange termijn: In tijden van crisis kan het verleidelijk zijn om enkel rekening te houden met kortetermijnprioriteiten bij de personeelskeuze. Iemand vast aanwerven om zijn of haar technische vaardigheden of meerwaarde op korte termijn, zonder de match met de bedrijfscultuur na te gaan, kan echter leiden tot een moeilijke relatie die op lange termijn het moreel en de productiviteit aantast.

Medewerkers op freelancebasis

Voordelen

Toegang tot nichevaardigheden: Medewerkers op contractbasis beschikken over gespecialiseerde vaardigheden die nuttig zijn voor bedrijfskritieke projecten, zoals de implementatie van cloudcomputingdiensten. Deze projecten vereisen vaak specifieke technische vaardigheden, waardoor een kortetermijncontract de meest rendabele personeelsoplossing is.

Nu bedrijven op zoek gaan naar nieuwe groei-initiatieven om hun herstel te stimuleren, kunnen contractmedewerkers een geïnformeerde en objectieve kijk bieden op aspecten als risk & compliance, veranderingsmanagement en/of financiële haalbaarheid.

Duidelijk afgebakende opdracht: Door de nichevaardigheden van tijdelijke medewerkers ligt hun loon vaak hoger dan gemiddeld. Door de contractduur, de output en het tarief vooraf vast te leggen kan de opdracht echter afgestemd worden op het beschikbare budget, zonder dat extra uitgaven nodig zijn nadat aan de kritieke bedrijfsbehoeften is voldaan.

Vlot inpasbaar in nieuwe omgevingen: Ervaren medewerkers op contractbasis zijn het gewoon om zich snel aan te passen aan een nieuwe omgeving en om maximale waarde en resultaten te leveren met een minimale doorloop- of inwerkingstijd.

Aandachtspunten

Toegang tot voordelen: Afhankelijk van de organisatie en het type contract kunnen voltijdse medewerkers op contractbasis recht hebben op bepaalde bedrijfsvoordelen, waaronder betaald ziekteverlof en jaarlijks verlof.

Minder loyaal aan het bedrijf: Tijdelijke medewerkers zijn niet altijd even loyaal en toegewijd aan jouw bedrijf als vaste medewerkers. In een minder gunstige arbeidsmarkt bestaat het risico dat ze ergens een vast contract proberen te krijgen en het bedrijf verlaten zodra dat is gelukt.

Kennis niet intern: Nadat medewerkers op contractbasis hun project of bedrijfsinitiatief hebben afgerond, nemen ze die kennis vaak weer mee. Het is daarom van belang dat bedrijven voldoende tijd besteden aan het overdragen van die kennis aan de vaste medewerkers.

Medewerkers op uitzendbasis

Voordelen

Maximale flexibiliteit: Aangezien veel organisaties geen duidelijk beeld hebben van hun personeelsbehoeften op middellange en lange termijn, bieden tijdelijke medewerkers een ideale oplossing. Zo hoeven ze geen einddatum te bepalen en kunnen ze het tijdelijke contract opzeggen zonder opzegtermijn.

Verzekering van de bedrijfscontinuïteit: Tijdelijke medewerkers kunnen een organisatie onmiddellijk bijstaan om pieken in de vraag op te vangen en te zorgen dat de andere teamleden niet overbelast raken. Ze helpen de productiviteit op peil te houden en de bedrijfscontinuïteit te verzekeren in een periode van disruptie.

Kosteneffectief: Aangezien veel bedrijven kampen met budgettaire beperkingen, bieden tijdelijke medewerkers de flexibiliteit om snel op of af te schalen op basis van de evoluerende bedrijfsbehoeften, zonder een vaste medewerker aan de loonlijst te moeten toevoegen. En tot slot nog dit.

Meteen operationeel: Professionals met ervaring in tijdelijke opdrachten zijn vaak vertrouwd met het werken in nieuwe en – soms stresserende – omgevingen en sectoren, waardoor ze meteen operationeel zijn.

Aandachtspunten

Bovengemiddeld loon: Binnen de pool van tijdelijke medewerkers beschikken heel wat personen over gegeerde nichevaardigheden. Deze ervaren experts, die meestal moeilijk te vinden zijn, hanteren vaak dagtarieven die hoger liggen dan die van hun collega's met een breder vaardighedenpakket.

Minder loyaal aan het bedrijf: Tijdelijke medewerkers zijn niet altijd even loyaal en toegewijd aan jouw bedrijf als vaste medewerkers. In een minder gunstige arbeidsmarkt bestaat het risico dat ze ergens een vast contract proberen te krijgen en het bedrijf verlaten zodra dat is gelukt.

Gebrek aan bedrijfskennis: Hoewel tijdelijke medewerkers over waardevolle technische vaardigheden beschikken, hebben ze vaak niet de institutionele kennis die vereist is voor bepaalde unieke bedrijfsomstandigheden.

Gemengde personeelsoplossing

Elke personeelsoplossing heeft voor- en nadelen, maar met een gemengde aanpak kunnen bedrijven een flexibel team opbouwen dat kan inspelen op veranderende omstandigheden zonder afbreuk te doen aan de vereiste institutionele kennis en bedrijfskritieke vaardigheden om de onderneming succesvol door de coronacrisis te loodsen.

Benieuwd hoe Robert Half je kan helpen bij je personeelsplanning?

Meer blogposts...