Meer productiviteit met een flexibel personeelsbestand

Geplaatst door Robert Half on 26/03/2020

Het nieuws van de afgelopen weken veroorzaakt behoorlijk wat onzekerheid, zowel bij bedrijven als hun werknemers. Er wordt geschoven met projecten en medewerkers nemen extra taken op zich van zieke collega’s, wat zelfs de meest productieve werknemer weleens te veel kan worden.

Een van de manieren om burn-out en gemiste deadlines te voorkomen, is kiezen voor een flexibel personeelsbestand. Door een beroep te doen op een evenwichtige mix van voltijdse en tijdelijke personeelsleden, past je bedrijf zich moeiteloos aan alle economische omstandigheden aan.

Ken je behoeften

De eerste stap: maak een duidelijk onderscheid tussen je behoeften op korte en op lange termijn, en je behoeften die moeilijk te voorspellen zijn. In sommige situaties zijn voltijdse werknemers de beste optie. In andere gevallen bestaan er alternatieven.

Bepaal of de omstandigheden lang zullen aanhouden, of eerder tijdelijk of moeilijk te voorspellen zijn. Denk na over de projecten die op stapel staan en bedenk hoe de pieken en dalen in de workload er vandaag en morgen kunnen uitzien. Zo kun je bepalen welke mix van voltijdse en tijdelijke werkkrachten je nodig hebt.

Formuleer duidelijke vereisten

Bepaal vervolgens over welke vaardigheden en expertise de kandidaten moeten beschikken en hoe lang je hun hulp nodig hebt. Als je bijvoorbeeld een tijdelijke werkkracht wilt aannemen om de afwezigheid van een personeelslid te overbruggen, is het belangrijk om een specifieke termijn in gedachten te hebben.

Je kunt ook uitzendkrachten inschakelen als eerste stap naar een voltijdse aanwerving. Zo kun je de prestaties van een persoon uit de eerste hand evalueren en nagaan of hij of zij past binnen je bedrijfscultuur, voor je hem of haar een baan op langere termijn aanbiedt. Als de medewerker goed werk levert en er voldoende werk voorhanden is, kun je overwegen om hem of haar een voltijdse baan aan te bieden.

Werken met een wervings- en selectiebureau

Een wervings- en selectiebureau zorgt ervoor dat je snel over flexibele medewerkers beschikt door voltijdse, tijdelijke en projectmatige medewerkers aan te reiken op basis van je behoeften. Met een duidelijke focus op de activiteiten waarvoor je hulp nodig hebt, is de kans veel groter dat je het beste talent vindt voor de opdracht.

Een flexibel personeelsbestand kan je bedrijf helpen om het goed te doen in zowel onzekere als stabiele tijden. Wees daarom ongeacht de economische context alert voor opportuniteiten om je team te versterken. Door voor een bepaald percentage van je personeelsbestand gebruik te maken van flexibele medewerkers bereid je je onderneming voor op elke mogelijke toekomst.

Meer blogposts...