newsletter-cl-2020-06

Boost het aanpassingsvermogen van medewerkers

De arbeidsmarkt van de toekomst zal zich kenmerken door één constante: verandering. Het adaptibility-quotiënt (AQ), of het aanpassingsvermogen, van personeel wordt een niet te miskennen factor om ook in de toekomst succesvol te blijven.

5 tips om je personeel mentaal te ondersteunen tijdens de coronacrisis

Nu jouw medewerkers vaak van thuis uit werken, kan dat belastend zijn voor hun mentale gezondheid. Terwijl iedereen tracht te wennen aan de nieuwe werkomstandigheden tijdens deze pandemie, kunnen managers met enkele eenvoudige strategieën de mentale gezondheid van hun teams ondersteunen.