Zakelijke besluitvorming hangt steeds vaker af van financiële gegevens

28 april 2014

Zakelijke besluitvorming hangt steeds vaker af van financiële gegevens

  • 59% van de CFO’s maakt steeds vaker gebruik van financiële gegevens voor het sturen van de bedrijfsstrategie
  • Volgens 35% van de CFO’s zorgt de analyse van financiële gegevens voor beter inzicht in de financiële bedrijfsprestaties
  • 30% van de CFO’s geeft toe dat binnen bedrijven vaak een duidelijk plan ontbreekt om financiële gegevens te benutten

Amsterdam, 29 april 2014 – Financiële gegevens spelen een steeds grotere rol bij besluitvorming en het opstellen van toekomstplannen van een onderneming. 59% van de CFO’s zegt vaker gebruik te maken van financiële gegevens om richting te geven aan de bedrijfsstrategie. Een kleinere groep CFO’s (30%) geeft echter aan dat een duidelijk plan om deze gegevens te benutten nog ontbreekt. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals en administratief ondersteunend personeel. Het belangrijkste voordeel van het analyseren van financiële gegevens is volgens de CFO’s inzicht in de financiële prestaties (35%). Hierdoor kunnen zij beter sturing geven aan de bedrijfsstrategie.

Cijfers en financiële gegevens geven een duidelijk beeld van de gezondheid van een bedrijf. Ze zijn vaak de barometer van een onderneming. Ze laten zien welke acties eerder tot resultaat hebben geleid en sturen daarmee toekomstige activiteiten. Door de huidige economische situatie is het begrijpelijk dat CFO’s meer belang hechten aan deze financiële gegevens in hun besluitvorming. Eerder speelde dit al mee, maar nu zijn de financiële aspecten meer richtinggevend. Het zorgt ervoor dat de besluitvorming in een bedrijf doeltreffender wordt.

Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland licht toe: “Door de huidige economische situatie staat bij veel bedrijven efficiëntie en optimalisatie van de uitgaven hoog op de agenda. Bedrijven zijn gewezen op de financiële mogelijkheden en als zij willen groeien, zullen zij zich richten op activiteiten die ook werkelijk resultaat gaan boeken. Dat maakt dat de financiële afdeling een grotere rol gaat spelen en vroeger in de besluitvormingsprocessen betrokken wordt.”

Plan voor toepassing financiële gegevens ontbreekt
Het gebruik van financiële gegevens is alleen nuttig als het goed wordt toegepast en geanalyseerd. Uit onderzoek van Robert Half blijkt dat de implementatie niet eenvoudig is. 30% van de ondervraagden zegt dat binnen bedrijven een duidelijk plan ontbreekt om deze gegevens te benutten. Daarnaast zijn er andere uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, zoals het gebrek aan medewerkers op de financiële afdeling om de besluitvorming op alle niveau’s binnen het bedrijf te beïnvloeden en het gebrek aan systemen en processen om de juiste financiële gegevens boven tafel te krijgen.

“Rationele cijfers en creatief denken gaan niet altijd samen. Dat maakt het implementeren van dit proces niet gemakkelijk. Strategische doelstellingen moeten omgezet worden naar concrete acties en dan verder naar financiële consequenties. Het belangrijkste bij dit alles is dat de CFO die deze opdracht op zich neemt, een goede vertaler is naar zijn collega-directieleden. Alleen zo kan hij ervoor zorgen dat de analyse van de financiële resultaten van het bedrijf invloed heeft op de besluitvorming van elke afdeling,” aldus Stephan Renken.

Met welke uitdagingen wordt uw bedrijf geconfronteerd bij het gebruiken van financiële gegevens om de bedrijfsstrategie te sturen?

Het ontbreken van een duidelijk plan om de gegevens te benutten

38%

Het ontbreken van relevante gegevens om aanbevelingen te doen die impact hebben

25%

Gebrek aan gekwalificeerd talent om de besluitvorming van het bedrijf te beïnvloeden

22%

Ontoereikende systemen en processen om gegevens te registreren en te analyseren

21%

Gebrek aan ondersteuning vanuit de directie

19%

Gebrek aan gekwalificeerd talent om de gegevens te analyseren

14%

Ondoeltreffende samenwerking tussen finance- en IT-afdelingen

8%

Geen

16%

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Over de Robert Half Workplace Survey
Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2013 en januari 2014 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeuren over heel Nederland. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey die senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven.

Over Robert Half
Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 345 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. In Nederland is deze groep vertegenwoordigd door de volgende divisies: Accountemps; specialist in het uitzenden en detacheren van boekhoudkundig en financieel personeel, Robert Half Finance & Accounting; specialist in de werving & selectie van financiële specialisten, Robert Half Management Resources; bemiddelt financiële interim-managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau en OfficeTeam; gespecialiseerd in het plaatsen van administratieve en secretariële professionals op tijdelijke basis. In Nederland is Robert Half gevestigd in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.

 

Kijk voor meer informatie op www.roberthalf.nl.

 

Document: Zakelijke besluitvorming hangt steeds vaker af van financiële gegevens

Deze pagina delen