Werkgevers halen alles uit de kast om talent aan zich te binden

War for talent woedt heviger en geeft kandidaat macht

Werkgevers zetten in op flexibele werktijden, thuiswerken, meer opleidingsmogelijkheden en een à la carte loonpakket om talent aan zich te binden. Dit blijkt uit de Robert Half Salarisgids 2020, opgesteld op basis van onderzoek onder 200 Nederlandse CFO’s en 300 ‘hiring managers’ met wervingsbevoegdheid. Een derde van hen is bereid het salaris te verhogen en/of de secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren als zij problemen ervaren met het vervullen van een vaste vacature.

Door de krapte op de arbeidsmarkt – in het eerste kwartaal van dit jaar steeg de vacaturegraad naar 3,3% ten opzichte van 2,4% in 2017 – steeg het brutosalaris het afgelopen jaar flink. Kandidaten zijn zich bewust van deze krapte en hebben daardoor meer macht. Zij hebben vaak meerdere sollicitatieprocedures tegelijkertijd lopen, weten wat ze kunnen vragen en zijn mondiger geworden. Voor werkgevers is het belangrijk in te spelen op de krapte. Deze lijkt voorlopig namelijk niet af te nemen.

“Kandidaten zijn zich er steeds meer van bewust dat zij zich in een gunstige positie bevinden. We zien in deze kandidatenmarkt vooral dat het totaalplaatje moet kloppen: kandidaten willen een goed gevoel hebben bij de bedrijfscultuur, verwachten gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende doorgroeimogelijkheden. Een goede balans tussen werk en privé is voor hen minstens even belangrijk als het salaris.” aldus Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half.

Vier op tien managers bereid tot salarisverhoging

64% van de CFO’s geeft aan dat het moeilijk is om geschikt personeel te vinden. Door de grote vraag naar en het beperkte aanbod van geschikte kandidaten, zijn vier op de tien financieel managers (38%) bereid de salarissen te verhogen om een vacature voor een vaste functie in te vullen. Hierdoor zijn ook de starterslonen de laatste maanden aanzienlijk verhoogd. Dit terwijl starters over het algemeen bereid zijn een deel van hun salaris in te leveren in ruil voor gunstige arbeidsvoorwaarden. Dat het salaris marktconform is, is daarbij wel een voorwaarde. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers op de hoogte zijn van salarisschalen in de markt en bij concurrentie. Werkgevers raadplegen daarom regelmatig benchmarks om op de hoogte te blijven van salaristrends.

Werkgevers verder uitgedaagd

Naast de bezorgdheid om het aantrekken en behouden van talent onder bijna de helft van de Nederlandse werkgevers (47%), zien managers ook andere uitdagingen op de werkvloer. Zo geeft bijna 80% aan dat het pensioen van babyboomers een bedreiging vormt voor de beschikbare vaardigheden binnen hun bedrijf. Vrijwel alle respondenten geven aan hun bedrijf actief voor te bereiden op de uitstroom van deze generatie. Zo zorgt 56% voor actieve kennisoverdracht door teams met werknemers uit verschillende generaties samen te stellen, organiseert 45% trainingssessies en implementeert een derde een online platform waarop alle werknemers kennis delen.

Digitalisering zowel positief als negatief ervaren

1 op de 5 werkgevers geeft aan dat de digitale ontwikkelingen zo snel gaan dat vaardigheden van werknemers niet meer altijd up-to-date zijn. Ondanks de ervaring dat technologische veranderingen moeilijk zijn bij te benen, zien werkgevers ook kansen om technologie in te zetten om talent aan te trekken of te behouden. Zo zien managers de productiviteit (48%) en efficiëntie (40%) van medewerkers toenemen, wat zorgt voor een betere work-life balance en dus meer tevredenheid. Daarnaast maakt technologie thuiswerken mogelijk, een van de secundaire arbeidsvoorwaarden waaraan huidige kandidaten veel waarde hechten.

Om te zorgen voor voldoende talent, grijpen werkgevers naast het verhogen van salaris of verbeteren van secundaire arbeidsvoorwaarden ook andere manieren aan om vacatures te vervullen. Bijna 4 op de 10 managers met wervingsbevoegdheid is bereid zich flexibeler op te stellen als het gaat om de eisen wat betreft bepaalde vaardigheden. Daarnaast kiezen managers er vaak voor een vacature in te vullen met een tijdelijke medewerker, die tevens nieuwe kennis met zich mee brengt.