Vragen om een salarisverhoging: doe dit tijdens het beoordelingsgesprek

Vragen om salarisverhoging blijft voor veel werknemers lastig. Wat is bijvoorbeeld het juiste moment om het onderwerp ter sprake te brengen? Bovendien zijn de factoren die meespelen in de afweging voor het wel of niet toekennen van een salarisverhoging ook niet altijd transparant. Een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren geeft inzicht in de beweegredenen van bedrijven.

Amsterdam, 28 april 2016 – Vragen om salarisverhoging blijft voor veel werknemers lastig. Wat is bijvoorbeeld het juiste moment om het onderwerp ter sprake te brengen? Bovendien zijn de factoren die meespelen in de afweging voor het wel of niet toekennen van een salarisverhoging ook niet altijd transparant. Een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren geeft inzicht in de beweegredenen van bedrijven.

Beoordelingsgesprek

Bijna een derde (32%) van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren geeft aan dat een beoordelingsgesprek het meest geschikte moment is om een mogelijke salarisverhoging ter sprake te brengen. De start van een groot project of nieuwe verantwoordelijkheden (19%) kunnen ook een goede aanleiding zijn voor een verzoek tot salarisverhoging. Net als de afronding van een groot project (18%) een geschikt moment is. Op zo’n moment is de rol van de werknemer zichtbaar veranderd doordat grote projecten in de regel met toenemende verantwoordelijkheden gepaard gaan. Volgens 15% van de CFO’s is wachten op de perfecte timing niet nodig. Zij geven aan dat ieder moment geschikt is.

Wanneer is het beste moment voor de werknemer om salarisverhoging ter sprake te brengen?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren in Nederland – door afronding is de totale som mogelijk niet 100%

Promotie maar geen verhoging

Een promotie gaat niet in alle gevallen gepaard met een bijpassende salarisverhoging. Als er geen salarisverhoging plaatsvindt kan dat meerdere redenen hebben. 40% van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren geeft aan dat werknemersprestaties eerst geëvalueerd moeten worden na een promotie, voordat hun salaris wordt verhoogd. Echter speelt het gebrek aan financiële middelen binnen een bedrijf in sommige gevallen ook een rol, dat is namelijk voor 27% een reden om niet over te gaan tot verhoging terwijl een werknemer wel promotie maakt.

Geen salarisverhoging; en dan?

Het is voor de werknemer even slikken als zij ‘nee’ te horen krijgen van een leidinggevende. Hoe verwachten CFO’s dat werknemers zullen reageren? Een opvallende uitkomst is dat 42% van de ondervraagden CFO’s verwacht dat werknemers het niet laten zitten bij een afgewezen verzoek tot salarisverhoging. Zij denken dat medewerkers om andere vormen van beloning zullen vragen.

Voorbeelden daarvan zijn de vraag naar extra trainingen van en de vraag naar een andere rol binnen het bedrijf met betere secundaire voorwaarden. Door hierover in gesprek te gaan, is het mogelijk te onderzoeken welke vormen van beloning aansluiten bij de wensen van werknemers.

Wat zijn de andere reacties die CFO’s verwachten van werknemers wanneer ze de gevraagde salarisverhoging niet toekennen? 21% van de ondervraagden verwacht dat de werknemer zal wachten tot het eerstvolgende beoordelingsgesprek om opnieuw over het salaris te onderhandelen. Evenveel ondervraagden (21%) denken dat afwijzing van een verzoek reden kan zijn voor werknemers om te solliciteren naar een nieuwe baan. Om dit te voorkomen is het van belang met de werknemers in gesprek te gaan over hun rol en de mogelijkheden voor de toekomst. Een minderheid denkt dat werknemers die een afwijzing kregen hun beklag zullen doen bij collega’s of vrienden (8%).

Volgens Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland, is een salarisverhoging niet de enige manier om een werknemer tevreden te stellen: “Er is tegenwoordig een breed en gevarieerd aanbod aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Bedrijven kunnen zich juist differentiëren door andere voordelen aan te bieden zoals meer trainingen of verbeterde secundaire voorwaarden zoals flexibele werktijden. Dit type voordelen wint aan populariteit en vormt voor bedrijven een aantrekkelijk alternatief voor salarisverhogingen. Maar, in de aantrekkende arbeidsmarkt is een concurrerend beloningsbeleid ook van belang, om toptalenten voor het bedrijf aan te trekken en te behouden.”

Bedrijfsprestaties cruciaal voor hogere salarissen

De belangrijkste factor die invloed heeft op hogere budgetten voor salarissen binnen bedrijven zijn de prestaties van het bedrijf (54%). In tijden van voorspoed zal er meer geld beschikbaar zijn om medewerkers te belonen. Een tweede factor die van invloed is op het verhogen van salarissen is het economisch klimaat (39%). Ook de uitbreiding van het bedrijf kan hogere budgetten voor salarissen als gevolg hebben (22%). Voor slechts 7% is moeite met het aantrekken of behouden van talentvolle werknemers voor het bedrijf een reden om meer budget voor salarissen vrij te maken. Een opvallend lage uitkomst gezien de ‘war for talent’ die momenteel aan de gang is omdat bedrijven door de aantrekkende economie ruimte hebben om toptalenten in dienst te nemen.

Welke factoren zullen leiden tot een hogere budgetten voor salarissen binnen je bedrijf?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren in Nederland – meerdere antwoorden per respondent mogelijk