Meerderheid CFO’s beoordeelt prestaties eigen bedrijf met een 7 of hoger

08 oktober 2015
  • Nederlandse CFO’s en financieel directeuren geven prestaties van het eigen bedrijf gemiddeld een 7
  • Slechts 14% geeft de prestaties van het eigen bedrijf een onvoldoende
  • Meer plannen op lange termijn maken (34%), het beloningsbeleid aanpassen (31%) en extra personeel aannemen (21%) hebben volgens CFO’s een positieve impact op de prestaties van het bedrijf

Amsterdam, 8 oktober 2015 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren zijn over het algemeen positief over de prestaties van het eigen bedrijf. De meerderheid geeft de prestaties van het eigen bedrijf een 7 of hoger[1]. Slechts 14% van de CFO’s geeft een onvoldoende. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals.

MKB en grootbedrijf

Vooral binnen het grootbedrijf zijn CFO’s en financieel directeuren positief. Gemiddeld beoordelen zij de prestaties van het eigen bedrijf met een 7,18. CFO’s binnen het MKB zijn iets gematigder en geven gemiddeld een 6,86.

“De verschillen tussen het MKB en grootbedrijf zijn beperkt,” zegt Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland. “Voor elk bedrijf, ongeacht de grootte, is het van belang een duurzame bedrijfsstrategie te hebben die goed en efficiënt kan omgezet worden in concrete acties en tastbare resultaten. Hoe succesvoller het bedrijf, hoe trotser de medewerkers zijn. En dat zie je weer terug in de individuele prestaties van de medewerkers.”

Belang van HR voor het verbeteren van prestaties

Aangezien een 7 nog geen 10 is, heeft Robert Half aan de financieel verantwoordelijken gevraagd welke maatregelen een positieve impact kunnen hebben op de prestaties van het bedrijf. HR en werving spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de prestaties van een bedrijf en haar werknemers: 31% noemt een aangepast beloningsbeleid als een belangrijke factor, gevolgd door 21% die zegt dat het aannemen van extra vaste werkkrachten zal leiden tot betere bedrijfsprestaties. 12% denkt de prestaties te verbeteren door meer tijdelijke werknemers aan te nemen.

“Een bedrijf prestatiegericht maken, gaat niet alleen om het definiëren van strategische doelstellingen, maar ook om het inschakelen van het juiste talent om deze doelstellingen te bereiken,” aldus Stephan Renken. “CFO’s en financieel directeuren durven weer plannen te maken op lange termijn en te investeren in het huidige personeelsbestand. Niet alleen door het beloningsbeleid aan te passen, maar ook door nieuwe medewerkers aan te nemen. Dit komt overeen met een eerder bericht waarin voor het eerst in drie jaar tijd CFO’s en financieel directeuren aangeven geen plannen te hebben om functies te schrappen. Een sterk presterende onderneming moet er niet alleen voor zorgen dat talent wordt aangetrokken, bedrijven moeten daarnaast ook hun werknemers motiveren en zo nodig het beloningsbeleid aanpassen om talent te behouden.”

Welke maatregelen zouden de meest positieve impact hebben op de prestatie van uw bedrijf en werknemers?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeurs - meerdere antwoorden toegestaan

Document: Persbericht Robert Half: Meerderheid CFO’s beoordeelt prestaties eigen bedrijf met een 7 of hoger

Deze pagina delen