Meer kansen voor zzp’ers op de financiële afdeling

16 december 2015
  • 82% van de CFO’s en financieel directeuren geeft aan in het komende jaar een beroep te doen op zzp’ers op de financiële afdeling van het bedrijf
  • 50% is, in vergelijking met een jaar geleden, in toenemende mate bereid zzp’ers in te zetten op de financiële afdeling
  • Grootbedrijven zijn meer geneigd zzp’ers in te zetten dan het MKB
  • De belangrijkste redenen voor het inzetten van zzp’ers zijn projectmanagement (36%) en tijdelijke vervanging van een vaste medewerker (26%)

Amsterdam, 16 december 2015 – De kansen voor zzp’ers om aan de slag te gaan op de financiële afdeling nemen komend jaar toe, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals. De helft van de ondervraagde CFO’s en financieel directeuren geeft namelijk aan komend jaar meer zzp’ers in te zetten in vergelijking met een jaar geleden. De belangrijkste redenen voor het aantrekken van een zzp’er zijn projectmanagement (36%), tijdelijke vervanging van een vaste medewerker (26%), crisismanagement (20%) en het verkrijgen van een gespecialiseerde expertise (20%).

Meer zzp’ers binnen het personeelsbestand

Meer dan acht op de tien (82%) CFO’s en financieel directeuren geven aan in het komende jaar een beroep te doen op zzp’ers op de financiële afdeling van het bedrijf. Grootbedrijven lijken in iets grotere mate (84%) van plan te zijn te werken met zzp’ers dan het MKB (80%). Deze trend zet door: 50% van de financieel verantwoordelijken zegt in toenemende mate een beroep te doen op zzp’ers op de financiële afdeling in vergelijking met een jaar geleden. Ook hier speelt de grootte van het bedrijf een rol: terwijl 51% van de grootbedrijven zegt meer bereid te zijn om met zzp’ers te werken, daalt dit percentage tot 48% voor het MKB.

Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland, licht toe: “Het aantal zzp’ers in Nederland is de afgelopen vijftien jaar verdubbeld.[1] Deze trend zet zich naar verwachting door en geldt ook voor de financiële afdeling. Finance-afdelingen ondergaan vaak grote veranderingen en er is een steeds grotere behoefte aan vernieuwingen. Zzp’ers zijn geschikt omdat ze voor een tijdelijke periode groei-initiatieven en projecten, waarvoor een specifieke expertise nodig is, kunnen managen. De flexibiliteit van zzp’ers is een belangrijk voordeel dat het inzetten van zzp’ers aantrekkelijk maakt voor bedrijven.”

Waarom?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven een beroep doen op zzp’ers. Meer dan een derde (36%) van de CFO’s en financieel directeuren geeft aan te werken met zelfstandige professionals voor het managen van projecten. Meer dan een kwart (26%) verwijst eerder naar het tijdelijke vervangen van een vaste medewerker, gevolgd door crisismanagement (20%) en het verkrijgen van een gespecialiseerde expertise (20%).

[1] Brief van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, 2 oktober 2015 – Kamerstuk 31 311-154.

“Veel bedrijven ervaren een constante druk te groeien en meer winst te behalen. Daarom doen bedrijven een beroep op financiële zzp’ers die als externe deskundigen met een objectieve blik naar het bedrijf kunnen kijken en de nodige veranderingen kunnen doorvoeren. Dit gaat bijvoorbeeld over de implementatie van nieuwe processen en vernieuwingen om organisaties efficiënter te laten functioneren of om de kosten te drukken, zegt Stephan Renken. “Bedrijven zien steeds meer in deze flexibele aanpak en werken regelmatig met een combinatie van permanente en tijdelijke werknemers.”

Deze pagina delen