Helft Nederlandse werknemers van plan om loonsverhoging te vragen

10 november 2015
  • 51% van de Nederlandse werknemers is van plan om loonsverhoging te vragen in de komende 12 maanden
  • 76% zegt loonsverhoging te vragen omdat het salaris niet evenredig is gestegen met de taken en verantwoordelijkheden
  • 10% zou op zoek gaan naar een nieuwe baan als ze van de huidige werkgever geen loonsverhoging krijgen

Amsterdam, 10 november 2015 – Ruim de helft (51%) van de Nederlandse werknemers is van plan loonsverhoging te vragen in de komende 12 maanden. Werknemers van generatie Y zijn in grotere mate (62%) bereid om loonsverhoging te vragen in vergelijking met werknemers van de babyboomgeneratie (45%) en generatie X (45%). Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, onder 1.000 Nederlandse werknemers.

Wanneer wordt gevraagd naar de redenen om salarisverhoging te vragen, geeft ruim drie kwart (76%) van de werknemers aan dat het loon niet mee is gestegen met het groeiende takenpakket en verantwoordelijkheden. Een tiende geeft aan dat ze loonsverhoging op zijn plaats vinden omdat het huidige salaris niet marktconform is voor de functie en sector. Daarnaast zegt 7% dat een hoger salaris noodzakelijk is om de huidige manier van leven te bekostigen, terwijl 6% stelt dat ze meer moeten verdienen om in de basisbehoeften te voorzien.

De volgende vraag is gesteld aan werknemers die van plan zijn loonsverhoging te vragen: “Welke van de volgende redenen beschrijft het best waarom u van plan bent loonsverhoging te vragen?”

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 1.000 Nederlandse werknemers. De vraag is gesteld aan 508 werknemers die hebben aangegeven dat zij de komende 12 maanden van plan zijn loonsverhoging te vragen.

“Er is een groeiend vertrouwen onder Nederlandse werknemers over hun kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor durven werknemers – die doorgaans hun marktwaarde kennen - ook sneller om loonsverhoging te vragen binnen hun huidige functie. Bedrijven erkennen dan ook het belang om salarisverhogingen toe te kennen om talent binnen het bedrijf te houden. Een marktconform loonbeleid is dan ook een prioriteit voor bedrijven”, zegt Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland. “Toch vormen salarisverhogingen niet de enige manier om talent aan het bedrijf te binden. Zo besteden bedrijven extra aandacht aan het ontwikkelen van een gevarieerd takenpakket of bieden aantrekkelijke carrièrekansen voor het aantrekken en behouden van werknemers.”

10% gaat op zoek naar een nieuwe baan als ze geen loonsverhoging krijgen

Het kan uiteraard gebeuren dat een werkgever beslist om geen loonsverhoging toe te kennen. In dat geval zegt 43% van de werknemers te wachten tot het volgende functioneringsgesprek om de vraag opnieuw te stellen. Een derde geeft aan naar een alternatief te vragen, zoals meer of betere secundaire voorwaarden of een beter betaalde functie binnen het huidige bedrijf. Een tiende van de medewerkers zegt op zoek te gaan naar een andere baan als ze een negatief antwoord krijgen.

“Een ‘nee’ van de werkgever hoeft niet noodzakelijk het einde van de onderhandeling te betekenen. Er zijn namelijk diverse alternatieven mogelijk, zoals flexibele werktijden of meer ruimte voor training en opleiding. Door een alternatief voor te stellen kunnen werkgever en werknemer proberen samen tot een oplossing te komen.” aldus Stephan Renken.

“Nee, je krijgt geen salarisverhoging.” – 5 tips om goed om te gaan met ‘nee’

  • Blijf professioneel – Professioneel reageren kan soms lastig zijn als je slecht nieuws te horen hebt gekregen. Het is echter belangrijk het vertrouwen van je manager niet te schaden en de deur open te houden voor een toekomstig gesprek over loonsverhogingen. Grapjes en loze dreigingen zijn dus niet op zijn plaats.
  • Ga op zoek naar alternatieven – Zit er momenteel geen loonsverhoging in? Dat betekent niet dat de onderhandelingen voorbij zijn. Je kan bijvoorbeeld extra vakantiedagen, flexibele werktijden of betere/meer secundaire arbeidsvoorwaarden vragen. Deze extraatjes worden in sommige bedrijven makkelijker toegekend dan een loonsverhoging.
  • Verplaats je in de positie van je manager – Probeer rekening te houden met externe factoren, zoals de algemene bedrijfsresultaten en de druk waarmee je leidinggevende wordt geconfronteerd. Misschien is er tijdelijk geen ruimte om loonsverhogingen toe te kennen. Door open vragen te stellen tijdens het gesprek kan je meer te weten komen over de achterliggende reden van de beslissing en hierop verder inspelen.
  • Tijd voor zelfreflectie – Dit is een uitgelezen moment om even stil te staan hoe jij naar jezelf als werknemer kijkt. Welke projecten heb je de afgelopen tijd goed aangepakt? Op welke punten ondervond je problemen en hoe kwam dit? Door jezelf deze vragen te stellen kan je gemakkelijker inhaken op de verwachtingen van je manager en je eigen doelstellingen om later opnieuw een promotie en/of loonsverhoging te vragen.
  • Kijk vooruit – Verlies de moed niet als het antwoord ‘nee’ is. Hoewel je geen loonsverhoging hebt ontvangen, is dit wel een kans om te onderzoeken hoe je de verwachtingen van je leidinggevende kunt overtreffen. Bespreek je doelstellingen voor de komende periode met je manager en plan na enkele maanden een vervolgmeeting in om je vooruitgang en resultaten te bespreken. Dit kan je kansen op een toekomstige loonsverhoging vergroten.

Deze pagina delen