Groei en hoge werkdruk vormen grootste uitdagingen voor de financiële afdeling

17 november 2015
  • 40% van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren ziet het afleveren van efficiëntie en groei als de grootste uitdaging voor de financiële afdeling
  • 38% vindt het managen van de werkdruk een van de grootste uitdagingen
  • Als het gaat over de samenwerking met andere afdelingen, zegt 30% dat het stressbeheer in crisissituaties de belangrijke uitdaging is

Amsterdam, 17 november 2015 – Efficiënt werken en groei (40%) zijn de belangrijkste uitdagingen voor de financiële afdeling, gevolgd door het managen van de werkdruk (38%). De rol van de financiële afdeling binnen bedrijven wordt steeds groter en dat heeft invloed op de uitdagingen van de financieel verantwoordelijken, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren.

E-mails lezen tijdens vergaderingen? Het gebeurt. Uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, blijkt dat 71% van de Nederlandse HR-managers zegt dat medewerkers regelmatig mailtjes beantwoorden tijdens vergaderingen. De meningen zijn verdeeld over de vraag of e-mailen tijdens een vergadering acceptabel is of niet: 23% stelt dat dit onaanvaardbaar is en dat smartphones en andere mobiele apparaten tijdens een vergadering uitgeschakeld horen te zijn en/of helemaal niet in de vergaderzaal thuis horen. Bijna de helft (45%) vindt het dan weer aanvaardbaar als werknemers tijdens een vergadering mails lezen en beantwoorden, maar alleen als het bericht dringend is.

“Bij elk bedrijf geldt een andere vergaderetiquette, maar over het algemeen is het aan te raden om geen e-mails te lezen en te beantwoorden tijdens een meeting”, vertelt Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland. “Door te mailen tijdens een vergadering geef je niet alleen het signaal dat je niet geïnteresseerd bent in wat er wordt verteld, maar je loopt ook het risico om een stuk van de inhoud te verliezen. Actief deelnemen aan vergaderingen toont je betrokkenheid en verhoogt bovendien de productiviteit en eenheid binnen een team en bedrijf als geheel.”

Uitdagingen op de financiële afdeling

Financieel leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor een duurzame financiële groeistrategie die van extra belang is nu de economie aantrekt. Bij de strategische planning moeten ze dan ook rekening houden met uitdagingen, zorgen voor de juiste middelen en het geschikte personeel. De uitdagingen variëren dus van talentmanagement tot accountingprocessen en rapportering.

Vier op de tien financieel verantwoordelijken beschouwen het afleveren van efficiëntie en groei als de grootste uitdaging voor hun afdeling, gevolgd door het managen van de werklast/werkdruk (38%). Ook talentmanagement staat hoog op de agenda met 27% die een uitdaging ziet in het aantrekken van gekwalificeerd financieel talent en 24% in het behoud van financiële medewerkers. Ook over meer technische zaken zijn de CFO’s en financieel directeuren bezorgd. Zo is volgens één op vijf het ontwikkelen en implementeren van initiatieven rond audit, risk en compliance de grootste uitdaging van de financiële afdeling, gevolgd door financiële rapportering (16%) en accountingprocessen (11%).

Wat is in het algemeen de grootste uitdaging waar uw financiële afdeling mee te kampen heeft?

Bron: onafhankelijke onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren - meerdere antwoorden toegestaan

Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland licht toe: “Als bedrijven hun concurrentiepositie willen versterken in deze competitieve markt, dan is het cruciaal om in te spelen op sectortrends, het juiste talent aan te trekken, te behouden én te managen, en de nodige groei-initiatieven te starten. Om dat allemaal te combineren, is een doordachte strategie met duidelijke doelstellingen, prioriteiten en actiepunten van groot belang. Toenemende werkdruk is een bekend probleem en ook werknemers op de financiële afdeling kunnen veel werkdruk ervaren en zich overbelast voelen. Dit kan leiden tot stress, burnouts en zelfs de beslissing om het bedrijf te verlaten. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden tijdig ingrijpen door taken te herverdelen of door extra medewerkers – al dan niet tijdelijk - in te zetten om de nodige ondersteuning te bieden.”

Samenwerking met andere afdelingen

Omdat de financiële afdeling een steeds centralere positie binnen het bedrijf heeft ingenomen, moet er intensief worden samengewerkt met andere afdelingen om de besluitvorming en strategieontwikkeling te ondersteunen. Het werken met collega’s van andere afdelingen brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee.

Het stressbeheer als gevolg van veranderingen binnen het bedrijf wordt door 30% van de CFO’s en financieel directeuren naar voren geschoven als de grootste uitdaging, terwijl 27% verwijst naar het stellen van prioriteiten in het geval van tegenstrijdige deadlines. Bijna een kwart (23%) vindt het leren omgaan met verschillende persoonlijkheden de voornaamste uitdaging, gevolgd door 13% die het overbrengen van financiële informatie aan een niet-financieel publiek als de moeilijkste opdracht ziet.

“Door de groter wordende rol van de financiële afdeling wordt van de werknemers verwacht dat zij steeds intensiever samenwerken met andere afdelingen. Bij deze samenwerking komen goed ontwikkelde ‘soft skills’ enorm van pas. Samenwerkingsvaardigheden, stressbestendigheid en communicatievaardigheden zijn in groeiende mate van belang voor financiële professionals en hier wordt ook steeds meer rekening mee gehouden tijdens de sollicitatieprocedure”, aldus Stephan Renken.

Vier tips voor bedrijven om de werkdruk te managen:

  • Neem niet álle opdrachten aan – Het is in sommige gevallen beter om niet alle extra projecten aan te nemen als die geen prioriteit hebben voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Geef voorrang aan de (belangrijkste) prioriteiten.
  • Schat het team juist in – Het is van belang om de potentie van elke medewerker volledig te benutten door taken te delegeren op basis van de individuele kwaliteiten van elk teamlid. Als bepaalde vaardigheden ontbreken, overweeg dan om een (tijdelijke) werknemer, op junior of senior niveau, aan het team toe te voegen.
  • Zorg voor de verdere ontwikkeling van het team – Help teamleden om hun vaardigheden verder te ontwikkelen aan de hand van opleidingen en trainingen. Op die manier is niet alleen het bedrijf beter voorbereid op extra projecten, maar laat je ook zien dat je investeert in het groeipotentieel en de carrière van de werknemers.
  • Zorg voor ondersteuning – Door een beroep te doen op tijdelijke werkkrachten voorkom je dat de vaste werknemers overbelast worden. Gebruik maken van tijdelijke arbeidskrachten zorgt voor de nodige flexibiliteit om de werklast efficiënt te managen.

Deze pagina delen