Een realistische kijk op salaris is van belang op de huidige arbeidsmarkt

Door aanhoudende personeelstekorten en de vraag naar werknemers die groter is dan het aanbod, is er voor werkgevers een lastige situatie ontstaan. Werknemers zien volop kansen op de arbeidsmarkt en durven daardoor vaker en sneller te wisselen van baan, vaak gedreven door de zoektocht naar een hoger salaris. Maar wat zijn realistische salarissen in deze verhitte markt? En zijn er alternatieven? Deze vragen – en vooral de antwoorden erop - zijn vandaag de dag meer dan ooit relevant voor bedrijven en werknemers.

Door aanhoudende personeelstekorten en de vraag naar werknemers die groter is dan het aanbod, is er voor werkgevers een lastige situatie ontstaan. Werknemers zien volop kansen op de arbeidsmarkt en durven daardoor vaker en sneller te wisselen van baan, vaak gedreven door de zoektocht naar een hoger salaris. Maar wat zijn realistische salarissen in deze verhitte markt? En zijn er alternatieven? Deze vragen – en vooral de antwoorden erop - zijn vandaag de dag meer dan ooit relevant voor bedrijven en werknemers.

Bepalen van salaris

Er bestaan tal van manieren om een beeld te krijgen over gangbare salarissen. Belangrijk is om de vraag te beantwoorden vanuit het salarisbeleid dat een werkgever hanteert om kandidaten een marktconform salaris aan te bieden. Hierbij kan gekeken worden naar salarisschalen, naar ervaring, maar zeker ook naar wat bedrijven van dezelfde grootte binnen eenzelfde sector en functie bieden. Ook voor eventuele salarisonderhandelingen is een goede voorbereiding van groot belang.

Verlies als werknemer realiteit niet uit het oog

We zien dat de stijgende salarissen niet alleen voor werkgevers een dilemma vormen. Ook voor werkzoekenden en werknemers die overwegen om van baan te wisselen of om salarisverhoging vragen kan het soms lastig zijn om een salaris te formuleren passend bij hun capaciteiten en werkervaring. Ondanks de gunstige positie van werknemers op de huidige krappe arbeidsmarkt, is het belangrijk voor hen om de realiteit niet uit het oog te verliezen tijdens salarisonderhandelingen. Wie enkel omwille van een hoger loon wisselt van baan, zal nadien meer kans hebben om van een koude kermis thuis te komen.

Stel jezelf de vraag of het bedrag dat je in je hoofd hebt, past bij jouw capaciteiten en ervaring en zorg voor een benchmark. Krijg je een voorstel, maar is het loon niet wat je verwacht had, vraag dan ook altijd naar de salarisontwikkeling die er mogelijk is. Wie weet start je met een lager loon, maar zijn er wel mogelijkheden om snel te stijgen. Ondervind je bij je huidige werkgever enige frictie over je salaris, dan kan je altijd het gesprek aangaan met HR of je leidinggevende om het salarisbeleid bespreekbaar te maken en te achterhalen waarom een gewenste salarisverhoging al dan niet realistisch is. Staar je bovendien niet blind op slechts het inkomen, maar denk ook na over de extra arbeidsvoorwaarden. Want die bieden heel vaak een mooie aanvulling.

De focus op secundaire arbeidsvoorwaarden

Juist in een tijd waarin kandidaten in trek zijn, is het voor bedrijven cruciaal om ook op andere manieren het verschil te maken voor zowel het werven van nieuw talent als het behoud van huidig personeel. Naast het salaris spelen daarom de secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol. Denk hierbij aan de flexibiliteit om thuis te werken, een bonusregeling, collectieve verzekeringen of een auto van de zaak, maar ook de bedrijfscultuur is minstens zo belangrijk als je salaris.

Uit onderzoek van onze Salarisgids blijkt dat steeds meer bedrijven hun secundaire arbeidsvoorwaarden onder de loep nemen. Zo heeft ruim 9 op de 10 werkgevers wijzigingen aangebracht in het aanbod aan secundaire arbeidsvoorwaarden als gevolg van de pandemie. Het bieden van een gevarieerd salaris samen met een pakket aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden kan de (toekomstige) werknemer overtuigen om voor een bedrijf te kiezen. Niet voor niets halen steeds meer werkgevers alles uit de kast om de juiste mensen aan zich te binden.

Ook voor werknemers loont het daarom om serieus te kijken naar de secundaire arbeidsvoorwaarden die geboden worden. Maak dit bespreekbaar met jouw (potentiële) werkgever en bekijk waar er mogelijk nog ruimte zit als jij zaken mist. De juiste plek om te werken onder de juiste omstandigheden is immers nauwelijks in geld uit te drukken.

Frédérique Bruggeman, District Director bij Robert Half