CFO’s zien flexibilisering als middel om uitdagende arbeidsmarkt het hoofd te bieden

Als antwoord op een groeiend tekort aan financiële professionals zetten steeds meer bedrijven in op tijdelijke arbeidskrachten en flexibilisering van de inzet van vaste medewerkers. Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentbureau Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren.

Organisaties kiezen steeds meer voor flexibele arbeid om tekort aan financieel talent op te vangen

Als antwoord op een groeiend tekort aan financiële professionals zetten steeds meer bedrijven in op tijdelijke arbeidskrachten en flexibilisering van de inzet van vaste medewerkers. Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentbureau Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren.

Aantal tijdelijke contracten en ZZP’ers groeit

Hoewel financiële afdelingen nog veel medewerkers met een vast contract in dienst hebben, groeit het aantal flexibele arbeidskrachten gestaag. In de organisaties van de 200 ondervraagde CFO’s en financieel directeuren heeft 74% van de financieel medewerkers een vast contract, 18% een tijdelijk contract en wordt 8% van de personele bezetting ingevuld door ZZP’ers. Mede ingegeven door een groeiend tekort aan financiële professionals, lijkt het aantal flexibele krachten in de komende jaren verder te stijgen. 38% van de ondervraagden geeft aan de inzet van meer freelance medewerkers als belangrijke oplossing te zien.

Duidelijke afspraken met ZZP’ers

Om de samenwerking met ZZP’ers zo optimaal mogelijk te laten verlopen, worden binnen de meeste organisaties duidelijke afspraken gemaakt over de invulling en uitvoer van werkzaamheden, verantwoordelijkheden, vertrouwelijkheid van informatie, beschikbare voorzieningen en verloning. Slechts 3% van de ondervraagde organisaties heeft geen enkele richtlijn voor de inzet van ZZP’ers vastgelegd. Zaken die met name worden vastgelegd zijn vertrouwelijkheid van informatie (46% legt dit contractueel vast), afbakening van de werkzaamheden (46%) en concurrentiebeding (36%). Daarnaast hebben veel organisaties richtlijnen voor het maximum aantal in te zetten ZZP’ers (43%) en de maximale hoeveelheid werkzaamheden die per ZZP’er vervuld mag worden (39%).

Niet alleen zetten bedrijven meer flexibele arbeidskrachten in, ook aan vaste medewerkers wordt meer flexibiliteit geboden. Dit gebeurt in de vorm van een meer flexibele invulling van uren, werkzaamheden en werklocatie. Hier zien veel CFO’s en financieel directeuren echter nog wel de nodige uitdagingen. Zo geeft 55% van de ondervraagden aan dat medewerkers voor een goede uitvoer van hun rol fysiek aanwezig dienen te zijn, noemt 53% een gebrek aan communicatie als belangrijk struikelblok, 48% een gebrek aan voldoende vertrouwen en 37% tekortkomingen in de IT-infrastructuur om dit goed te kunnen faciliteren. Nog eens 23% geeft aan dat hun medewerkers zelf niet openstaan voor verandering en dus niets zien in flexibilisering.

Ricardo van Popering, Senior Business Manager bij Robert Half licht toe: “Meer flexibiliteit heeft voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Organisaties wapenen zich niet alleen tegen een tekort aan financieel talent maar kunnen hiermee ook snel inspelen op bedrijfsveranderingen en drukkere periodes. Voor medewerkers biedt het op hun beurt meer flexibiliteit in hoe ze hun werk structureren en wanneer ze werken. Enerzijds zorgt dit ervoor dat mensen gemotiveerder blijven, anderzijds ontwikkelen zij zich sneller doordat ze met meer wisselende werkzaamheden in aanraking komen en meer verantwoordelijkheid dragen voor de invulling van hun rol.”