Adviseur B Planning & Control.

Status message

This job has expired. Search for other opportunities.
Locatie : Rotterdam
Publicatiedatum :
Type aanwerving : Vast contract

Omschrijving :


Voor een zorginstelling in de omgeving van Rotterdam zijn wij op zoek naar een Adviseur B Planning & Control.


Verantwoordelijkheden

 • (formele) Stukken, maand, kwartaal-, jaarrapportages, begrotingen, resultaatoverzichten, etc. worden door P&C opgezet, geanalyseerd, beoordeeld en/of getoetst aan doelen, kaders, regelgeving en hierover wordt gerapporteerd.
 • Wet- en regelgeving wordt bijgehouden en op basis hiervan worden voorstellen gedaan en advies gegeven.
 • Het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en kostprijsberekeningen
 • Over de inrichting van processen en of structuren wordt vanuit Planning & Control advies gegeven, waarbij tevens rekening is gehouden met andere inhoudelijke aandachtsgebieden.
 • Jaarcycli en (werk)processen worden vanuit P&C aangestuurd en bewaakt, waarbij adviezen worden gegeven, die rekening houden met aanpalende beleidsterreinen en parallel lopende processen.
 • Sturingsinformatie over de Planning & Control cyclus wordt kwalitatief gecontroleerd en tijdig aangeleverd.
 • Draagt zorg voor (de uitvoering van) planning & controles en audits, inclusief de daarbij horende verslaglegging
 • Projecten worden opgezet, aangestuurd/uitgevoerd en vanuit P&C wordt eraan deelgenomen om essentiële bijdragen te leveren.
 • Afspraken gemaakt en overleg gevoerd met (gecontracteerde) partners en overheden.
 • Levert bijdragen aan beleidsvorming. Draagt zorg voor de coördinatie door de dagelijkse werkzaamheden te verdelen, prioriteiten te stellen ten aanzien van de werkzaamheden binnen de afdeling, werkzaamheden te sturen en te bewaken en door werkoverleg te organiseren en te leiden.
 • Treedt als vraagbaak en/of collegiale coach op en instrueert, begeleidt nieuwe medewerkers.

Profiel

 • Minimaal een hbo werk- en denkniveau is vereist, binnen het vakgebied bedrijfseconomie/accountancy, aangevuld met gerichte cursussen en enkele jaren praktijkervaring.
 • Ervaring met het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses, adviseren, het opzetten van projecten.
 • Je neemt initiatief en hebt inzicht bij het geven van adviezen en het aandragen van oplossingen.
 • Voor het ondersteunen en adviseren van management, teams en medewerkers zijn het kunnen luisteren, het beschikken over tact en het kunnen motiveren van anderen, van belang.
 • Bij advisering in complexe/gevoelige situaties en om veranderingen door te kunnen voeren zijn overtuigingskracht en conflicthantering nodig.
 • Er worden eisen gesteld aan oplettendheid en nauwkeurigheid bij het volgen van ontwikkelingen en het bewaken en evalueren van activiteiten.
 • Bij het omgaan met vertrouwelijke beleidsgegevens zijn integriteit en betrouwbaarheid van belang.
 • Gevoel voor verhoudingen is vereist voor de in- en externe contacten en het netwerken.
 • Je bent representatief in verband met de veelvuldige contacten.

Interesse?
Reageer dan via de 'solliciteer' button. Referentienummer: 9242895

Printen

Rotterdam

​Eclipse Building - 4de verdieping
Rivium Quadrant 75
2909 LC Capelle a/d IJssel
Telefoon : +31 10 280 15 75

Gelijkaardige vacatures