Salarisgids 2015

Download salarisgids

Salarisgids

De Robert Half Salarisgids 2015 biedt een uitgebreid overzicht van de gangbare salarisschalen, secundaire arbeidsvoorwaarden en specifieke trends op de arbeidsmarkt voor finance- en accountingprofessionals en administratieve professionals.

Download de Salarisgids voor:

  • een compleet en actueel overzicht van de gemiddelde startsalarissen
  • inzicht in de ontwikkeling van de salarissen tussen 2014 en 2015
  • analyses van actuele wervings- en beloningstrends op de Nederlandse markt

Of gebruik onze online Salariswijzer om voor diverse functies direct de salarisgegevens te bekijken.

Download onze Salarisgids 2015.

Doorgaan

Hoogtepunten

Kenteringsfase

De economie verkeert in een kenteringsfase waarin steeds meer bedrijven weer inzetten op groei. Veel bedrijven die vanwege de economische crisis nieuwe groei-initiatieven en projecten hebben uitgesteld, beginnen die in toenemende mate te implementeren. Om deze nieuwe initiatieven te ondersteunen, hebben ze dan ook meer gekwalificeerd personeel nodig, zowel voor vaste als voor tijdelijke functies.

Flexwerkers: 'Wet Werk en Zekerheid'

Vanaf 1 juli 2015 geldt er nieuwe regelgeving voor flexibele arbeid, waarbij de periode om een tijdelijk contract om te zetten in een vast contract wordt ingekort van drie naar twee jaar. Dit betekent dat tijdelijke professionals, als ze aan de verwachtingen voldoen, op kortere termijn een vaste aanstelling bij het bedrijf kunnen krijgen waar ze worden ingezet. Voor tijdelijke klussen (bijvoorbeeld door piekdrukte) zullen bedrijven flexibele krachten blijven inzetten.

Personeelsretentie

Bedrijven worden niet alleen geconfronteerd met uitdagingen ten aanzien van hun wervingsbeleid, maar moeten ook de nodige maatregelen treffen om hun goed presterende werknemers te behouden. Nu de arbeidsmarkt weer begint aan te trekken, neemt het aantal banen toe, wat inhoudt dat het vrijwillig personeelsverloop zal stijgen en personeelsretentie dus des te belangrijker wordt. Bijna twee derde (65%) van de HR-managers is dan ook bezorgd dat hun topperformers komend jaar voor een ander bedrijf zullen kiezen.

Beloningstrends

Beloningsstrategieën

Bedrijven hanteren verschillende beloningsstrategieën. Een groot aantal bedrijven erkent dat salarisverhogingen essentieel zijn om het nodige financieel talent aan te trekken en te behouden. Andere bedrijven vallen eerder terug op hun merknaam, besteden extra aandacht aan het ontwikkelen van een gevarieerd takenpakket of bieden aantrekkelijke carrièrekansen voor het aantrekken en behouden van werknemers.

Loonsverwachtingen

Het toegenomen vertrouwen van kandidaten in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt is ook van invloed op hun verwachtingen omtrent het beloningspakket. 39% van de HR-managers stelt dat de loonsverwachtingen van kandidaten hoger liggen dan de lokale marktcondities. Veel bedrijven herzien daarom hun beloningsbeleid door of het beloningspakket uit te breiden of functies aan te passen aan eventuele budgettaire beperkingen.

Bonustrends

Meer dan zeven op de tien (71%) bedrijven kennen bonussen toe aan werknemers binnen het bedrijf. Het toekennen van bonussen beperkt zich niet meer uitsluitend tot managementfuncties. Ook medewerkers op niet-managementniveau ontvangen op basis van hun bedrijfs- en/of persoonlijke prestaties een bonus. Veel organisaties zien een dergelijke retentiebonus als een manier om hun medewerkers aan het bedrijf te binden.

Sectoren

Finance en accounting

Er is steeds meer vraag naar deskundige financiële professionals. Toch kunnen CFO's en financieel directeuren nog altijd moeilijk aan financieel toptalent komen. Meer dan acht op de tien (85%) CFO’s en financieel directeuren vinden het een uitdaging om gekwalificeerde financeprofessionals te vinden. Bedrijven gaan daarom nog steeds en in toenemende mate de concurrentiestrijd aan om financiële topperformers te vinden en te werven.

Lees meer over de Salarisgids voor financiële en boekhoudkundige profielen

Administratie

Het vertrouwen neemt weer toe in het bedrijfsleven. Dat optimisme vertaalt zich dan ook in positieve wervingsvooruitzichten. Het merendeel van de bedrijven, van MKB tot multinational, neemt (extra) administratieve professionals aan: 48% van de HR-managers geeft aan vrijgekomen bestaande functies te zullen opvullen, terwijl nog eens 18% nieuwe administratieve functies zal creëren binnen het bedrijf.

Lees meer over de Salarisgids voor administratieve profielen

Deze pagina delen