Voorbeeld sollicitatiebrief

Een sollicitatiebrief is, samen met je curriculum vitae, hét visitekaartje voorafgaand aan een sollicitatiegesprek. Ze vormen beiden mogelijk redenen voor toekomstige werkgevers om je de nieuwe job te geven. Waar een cv de feiten opsomt over je vaardigheden, personalia, werkervaring en opleidingen, zorgt de sollicitatiebrief voor een meer persoonlijke noot waarin je dieper ingaat op je motivatie om de job te krijgen, hoe je in contact bent gekomen met de vacature en wat jouw persoonlijke vaardigheden zijn die eventueel van pas komen tijdens het aanstaande werk. Hieronder vind je een goed voorbeeld van een sollicitatiebrief die je kunt gebruiken als leidraad tijdens het opstellen van jouw eigen brief.

Welke onderdelen heeft een sollicitatiebrief?

Hoewel sollicitatiebrieven bij uitstek geschikt zijn om iets te laten zien van je persoonlijkheid bestaan ze meestal uit een aantal vaste rubrieken die in iedere brief terugkomen. De opbouw is namelijk erg belangrijk: veel werkgevers hechten waarde aan een strak stramien waarin zij de belangrijkste gegevens direct terug kunnen vinden. De opbouw van een zakelijk sterke sollicitatiebrief ziet er zodoende als volgt uit:

 • Jouw adres
 • Het adres van het bedrijf waar de brief naartoe gaat
 • De woonplaats en de datum
 • Een regel 'betreft', gevolgd door de aanleiding voor het schrijven van de brief (deze regel isalleen van toepassing bij een brief in papiervorm: per mail gebruiken we daarvoor de onderwerpregel)
 • De aanhef

 

Dit wordt gevolgd door:

 • Een opening
 • Een alinea over jezelf
 • Een alinea over je vaardigheden
 • Een alinea over je motivatie
 • Een afsluiting

 

Onderaan de tekst vind je deze twee onderdelen:

 • Ondertekening
 • Overige opmerkingen

Het gedeelte met de namen en adressen is niet onderhevig aan veranderingen. In de brief zelf kun je, qua volgorde, eventueel spelen met de drie verschillende alinea's.

Voorbeeld sollicitatiebrief

Hieronder volgt een voorbeeld van een sollicitatiebrief.

Geachte mijnheer/mevrouw,

via [noem hier de bron] ben ik aanraking gekomen met de vacature voor [naam functie] namens [naam bedrijf]. Zijn jullie nog steeds op zoek naar een persoon voor het bekleden van deze functie? Dan denk ik namelijk dat ik de juiste persoon hiervoor ben.

Mijn naam is [vul hier je naam in], [leeftijd] jaar oud en afkomstig uit [woon- of geboorteplaats]. Sinds het afronden van mijn studie [naam studie] en het behalen van mijn diploma ben ik bezig met de voorbereiding op het betreden van de arbeidsmarkt. Daarbij viel mijn oog op deze openstaande functie. De job is voor mij uitstekend geschikt om nieuwe ervaringen op te doen en om tegelijkertijd te laten zijn waartoe ik zelf in staat ben.

Ik omschrijf mezelf als werklustig, assertief en creatief en heb de beschikking over een ruime woordenschat en een goed vocabulaire. Ik werk graag zelfstandig, maar kan ook in groepsverband uitstekend functioneren. Daarnaast heb ik een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal, in zowel spreken als schrijven. De meest uiteenlopende werkzaamheden ga ik aan met een bereidwillige mentaliteit, een gezonde dosis creativiteit en een academische inslag.

Deze functie in het bijzonder spreekt me aan omdat ik ervan houd om [noem enkele persoonlijke motieven]. Daarnaast lijkt het werk op werkzaamheden die ik eerder heb verricht, waaronder [noem eerdere werkzaamheden]. Het zelfstandige karakter van de job spreekt me eveneens aan: ik werk het liefst flexibel en bespreek graag de mogelijkheden.

Mocht u denken dat ik van waarde kan zijn voor [naam bedrijf], dan ben ik vanzelfsprekend bereid deze brief en bijgevoegde curriculum vitae nader toe te lichten tijdens een persoonlijk gesprek.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet!

Met vriendelijke groet,
[voor- en achternaam]

 

 

Deze pagina delen