Hoe vermeld je je talenkennis op een cv

Een curriculum vitae is, náást de bekende sollicitatiebrief, de eerste indruk die een potentiële werkgever van je krijgt. Op een cv vind je daarom veel verschillende soorten informatie over jezelf, waardoor deze persoon zich een helder beeld weet te vormen over wie je precies bent en wat je vaardigheden zijn. Op een cv worden daarom verschillende pluspunten over jezelf genoemd, zoals automatiseringskennis, genoten opleidingen en talenkennis. Hieronder gaan we verder in op dit fenomeen: wanneer vermeld je talenkennis op je cv en hoe doe je dit op een heldere, gestructureerde manier?

Welke onderdelen heeft een cv?

Een cv bevat alle gegevens over jezelf die belangrijk zijn voor een potentiële nieuwe werkgever. Je verkoopt als het ware jezelf op een subtiele manier, waarbij sterke punten naar voren worden gebracht en mogelijke tekortkomingen ietwat naar de achtergrond worden verdreven. Omdat het hier gaan om een persoonlijk document zijn cv's allemaal verschillend. Wél bevatten ze een aantal vaste onderdelen die in ieder exemplaar terugkomen, zoals persoonsgegevens en opleidingen.

Vaardigheden
Een ander element van cv dat je vaak ziet terugkomen, is een kopje met vaardigheden. Hierin noem je niet de genoten opleidingen of de werkervaring die je reeds hebt opgedaan, maar extra pluspunten die niet onder deze noemers vallen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
cursussen en behaalde certificaten, kennis van bepaalde softwarepakketten en publicaties in verschillende media.

Talenkennis
Een ander voorbeeld van een vaardigheid waarin een werkgever mogelijk is geïnteresseerd, is talenkennis. Daarmee bedoelen we een vermelding van de (vreemde) talen die je kunt spreken en schrijven. Het noemen van deze kennis is bijvoorbeeld erg belangrijk bij internationale sollicitaties, maar met de toenemende globalisering verdient het sowieso de aanbeveling om de talen die jou machtig zijn te vermelden op je curriculum vitae.

Hoe vermeld ik talenkennis op cv's?

Talenkennis op cv's vermelden doe je het handigst waarin je gebruik maakt van een tabel of schema. Zo ziet de lezer direct welke talen je machtig bent en welke niet. Maak daarbij onderscheid tussen de volgende drie vormen van taalbeheersing:

  • Spreken
  • Schrijven
  • Lezen

Spreken
Het spreken van een taal is het meest belangrijk. Wanneer jij bijvoorbeeld goed Duits spreekt weet de werkgever dat hij jou eventueel kan inzetten in landen waar deze taal wordt gesproken óf in een samenwerkingsverband met iemand die deze taal spreekt.

Schrijven
Het schrijven van de taal gaat meestal nog een stapje verder dan het spreken alleen. Vaak is dit moeilijker doordat je te maken krijgt met het correct noteren van vervoegingen en dergelijke. Schrijf jij een andere taal perfect, dan verdient het absoluut de aanbeveling om dit te vermelden op je cv.

Lezen
De mate waarin je een taal kan lezen zegt óók iets over het begrijpen van deze taal. Dit kan voor de werkgever een reden zijn jouw cv boven een ander te verkiezen.

Welke verschillende maten hou ik aan?

Er bestaan verschillende maten die aangeven hoe goed je een aantal beheerst. Kom je uit Vlaanderen, dan is het vaak het geval dat je goed Nederlands spreekt. We maken dan gebruik van de term 'moedertaal'. Spreek jij een goed woordje Frans, maar is dit niet de taal die je van huis uit gewend bent? Dan kun je gebruik maken van de beoordeling 'Vloeiend' of 'Goed'. Al met al onderscheiden we de volgende termen die aanduiden hoe goed je een taal beheerst:

  • Moedertaal
  • Vloeiend
  • Goed
  • Voldoende
  • Matig

Een andere mogelijkheid is om de internationale standaarden die gelden voor de taalvaardigheid te vermelden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen niveau A (de basis), niveau B (een hoger niveau) of niveau C (een uitstekende beheersing).

 

 

Deze pagina delen