Een sterk cv opstellen doe je zo

Een curriculum vitae, beter bekend via de afkorting cv, is een onmisbaar onderdeel voorafgaand aan ieder sollicitatiegesprek. Samen met de bekende brief vormen ze al dan niet de aanleiding voor een mogelijk toekomstig werkgever om je uit te nodigen voor een gesprek - en misschien wel meer. Een goed cv geeft perfect aan wat je kunt, wie je bent, op welke gebieden je persoonlijke sterktes liggen én waar je deze kwaliteiten hebt opgedaan.

Een cv opstellen

Cv's zijn vaak het eerste waar een potentiële werkgever naar kijkt wanneer hij jouw papieren ontvangt. Zodoende is dit document in veel gevallen ook de eerste kennismaking met jouw persoon. Het belang van een cv opstellen is daarmee duidelijk. Met het opstellen van een cv verkoop je jezelf: je brengt jouw kwaliteiten naar voren en benadrukt de positieve punten op een subtiele wijze.

De verschillende soorten cv's

Het is goed om te weten dat er meerdere soorten cv's bestaan. Het meest gebruikelijk is de tijdsgebonden variant, ook wel bekend als een chronologisch cv. Hierin noem je de jobs die je eerder hebt gehad, van het meest recente werk tot je allereerste job. Het functioneel cv komt ook vaak voor. Hierin neem je de vaardigheden van jouw persoon als basis. In sommige situaties loont het ook om zelf een opzet te bedenken. Zo'n creatief curriculum vitae scoort vaak goed bij creatieve sollicitaties, maar valt uit de toon wanneer je bijvoorbeeld een economisch beroep wil gaan uitoefenen. Houd ten alle tijden in gedachte wat het doel van je cv is.

De opzet van een cv

Ervan uitgaande dat je de standaard variant gebruikt bestaat de cv uit een aantal vaste onderdelen:

Personalia
Hierin vermeld je jouw persoonsgegevens, zoals naam, adres en contactgegevens. Gebruikelijk is om hier ook te vermelden of je in het bezit bent van een rijbewijs en of je bent getrouwd.

Opleidingen
Geef aan welke opleidingen je hebt genoten en wáár je deze studies hebt gevolgd. Begin daarbij met de meest recente opleiding, gevolgd door de opleiding die daarvoor hebt gedaan, enzovoort.

Werkervaring
Een overzicht aan je voormalige werkgevers. Gebruikelijk is om een beknopt overzicht te geven van je exacte werkzaamheden voor deze organisatie. Ook hier geldt: begin met de meest recente job, gevolgd door het werk dat je daarvoor hebt verricht.

Vaardigheden
Deze alinea laat ruimte open voor de vermelding van extra vaardigheden. Sommige sollicitanten benutten dit hoofdstuk voor het vermelden van hun automatiseringskennis, zoals ervaring met verschillende soorten software. Het is tevens gebruikelijk om de talen die je spreekt en/of begrijpt te noemen - vooral bij sollicitaties voor internationale bedrijven.

Overige tips

  • Een cv opstellen is logischerwijs altijd persoonsgebonden werk. Iedere sollicitant is anders, waardoor ook ieder document er anders uitziet;
  • Verkoop geen leugens. Een overdrijving her en der lijkt aantrekkelijk ter promotie van je werkzaamheden, maar rekruteerders prikken hier vrijwel altijd genadeloos doorheen;
  • Richt je op de feiten. De sollicitatiebrief is bedoeld om kennis te maken met jouw persoon - een cv opstellen vraagt enkel om de gegevens;
  • Gebruik heldere taal! Vermijd vaktaal en hanteer een actieve schrijfstijl;
  • Zorg ervoor dat er géén gaten in je cv zitten. Dat bedoelen we niet letterlijk: vermijd dat de werkgever moet vragen waar je tussen 2011 en 2013 hebt uitgehangen. Geef desnoods aan met welke nevenactiviteiten je jezelf hebt bezig gehouden;
  • Heel belangrijk: hou het kort. Cv's die langer zijn dan twee A4'tjes worden in sommige gevallen niet eens bekeken. Kortom: stick to the point!

 

 

 

Deze pagina delen