7 Tips for writing a good CV

7 tips voor het opstellen van een goed cv

Een curriculum vitae is een belangrijk onderdeel voorafgaande aan een naderend sollicitatiegesprek. Samen met de persoonlijke brief vormen ze een set documenten die jouw toekomstig werkgever moeten overhalen. Ten eerste door je uit te nodigen voor een gesprek en ten tweede door je aan te nemen voor een bepaalde job. Hieronder vind je zeven tips voor cv's: handig tijdens het opstellen van een helder en zakelijk document.

1. Zorg ervoor dat je géén tijdsgaten hebt verwerkt

Een cv bestaat - in het geval van de standaarduitvoering - uit een aantal verschillende onderdelen, zoals persoonsgegevens, opleidingen, werkervaringen en vaardigheden. Bij het kopje werkervaring geef je aan welke werkervaring je reeds hebt opgedaan. Het is handig om erbij te vermelden wat je precieze functie was. Houd ook hier de chronologische volgorde aan en zorg ervoor dat je een verantwoording hebt voor tijdsvlakken zónder werkgever of opleiding. De kans is namelijk er groot dan een potentiële nieuwe werkgever hierom vraagt.

2. Gebruik een heldere schrijfstijl

Het is belangrijk om altijd een heldere schrijfstijl te hanteren. Daarbij bedoelen we uiteraard dat deze geen spel- en stijlfouten mag bevatten, maar ook dat erin staat wat erin moet staan. Schrijf actief en vermijd woorden als 'kunnen' en 'zullen'. Gebruik ook geen jargon, tenzij je een beroep gaat beoefenen waarbij je zeker weet dat de werkgever bekend is met deze begrippen.

3. Hou je aan een aantal onderdelen en kies een concept

Cv's bestaan in verschillende uitvoeringen. De meest voorkomende versie is het tijdsgebonden exemplaar, waarbij werk- en stage-ervaringen en genoten opleidingen op chronologische wijze worden gepresenteerd. Een functioneel cv is anders qua opzet: hierbij wordt het document doorlopen aan de hand van jouw kwaliteiten. In andere gevallen is een creatief cv de beste manier om jezelf voor te stellen. Hier ontwikkel je zelf een lay-out en structuur. Welke soort op jou van toepassing is hangt volledig af van je doeleinden en het beroep waarop je solliciteert.

4. Een kort cv is beter dan een lang cv

Tip voor cv's: Heb jij een cv dat langer is dan twee A4'tjes? Dan verdient het de aanbeveling om deze in te korten. Twee A4'tjes is namelijk voor veel werkgevers te lang: je hebt kans dat het geheel niet wordt gelezen.

5. Zorg dat je jezelf verkoopt

Cv's zijn al jarenlang bekende documenten in de wereld van sollicitatiegesprekken. Dit document bevat gegevens over jouw persoon die van belang zijn voor een mogelijk toekomstig werkgever. Daarom is het belangrijk dat je de meest waardevolle feiten over jezelf op een cv vermeldt. Je verkoopt jezelf door je sterke punten naar voren te brengen en door eventuele tekortkomingen op subtiele wijze naar de achtergrond te verplaatsen.

6. Blijf bij de feiten

Hou je aan de feiten en gebruik geen onjuistheden in het cv. De verleiding is misschien groot om een bepaalde functie te versterken, maar leugens worden vaak snel genoeg opgemerkt.

7. Hanteer geen persoonlijke noot

Een cv is bedoeld om gegevens over jouw eerdere ervaringen en opleidingen op te sommen. Dat betekent ook dat er geen persoonlijke noten in voor mogen komen. Bewaar deze voor de sollicitatiebrief: dit is het middel bij uitstek om te voorzien van een persoonlijk tintje.

Tot zover de zeven tips voor cv's. Doe er je voordeel mee en pas ze toe op jouw persoonlijke curriculum vitae!

Deze pagina delen