Van administrateur naar partner met toegevoegde waarde

De transformatie van Finance

De afgelopen tien jaar is de financiële functie steeds meer onder druk komen te staan. Verschuivingen in de aandeelhouders- en marktverwachtingen, nieuwe regelgeving, snel veranderende technologie en de toegenomen concurrentie eisen allemaal hun tol. Veel bedrijven nemen daarom maatregelen: kostenbesparende initiatieven, minder dubbel werk en een grotere invloed van de financefunctie binnen de organisatie.

Als het om het transformeren van de financiële functie gaat, is er niet één specifieke aanpak. Er zijn echter wel duidelijke trends te zien. Zo worden financiële routineactiviteiten tegenwoordig meestal uitgevoerd door een shared service center of een outsourcing provider, terwijl gecentraliseerde centers of excellence verantwoordelijk zijn voor de specialistische activiteiten, zoals treasury. En van de andere functies van de financeafdeling wordt steeds vaker verwacht dat ze, naast hun toezicht op compliance en control, toegevoegde waarde bieden in de vorm van business partnerships om andere onderdelen van het bedrijf te helpen bij het verbeteren van hun analyse en besluitvorming.

Volgens Gary Rourke, Finance Vice President van AstraZeneca, “kunnen financieel business partners een cruciale rol spelen bij het optimaliseren van de prestaties. Door de juiste bedrijfsbeslissingen te nemen, kunnen we resources op de juiste manier toewijzen en de juiste stappen zetten qua strategie en algemene richting van het bedrijf.”

Finance business partnerships zijn voor menig bedrijf tegenwoordig missiekritisch. In het onderzoek zegt 62% van de Nederlandse respondenten dat hun bedrijf een nauwere relatie met toegevoegde waarde tot stand probeert te brengen tussen de financefunctie en andere onderdelen van het bedrijf, tegenover 74% van de ondervraagden in totaal. Desondanks geeft bijna vier op de tien (38%) aan er niet naar te streven die relatie te ontwikkelen, het hoogste percentage van alle onderzochte landen. Dit impliceert dat, hoewel de overgrote meerderheid het belang van business partnerships onderkent, Nederland op dit gebied niet een van de koplopers is.

Kijken we echter naar de vooruitzichten voor de komende drie jaar, dan zien we een aanzienlijke toename van het aantal verwachte business partnerships. Momenteel geeft 19% van de Nederlandse executives aan dat meer dan 10% van hun financefunctie op dit moment de rol van business partnership vervult. Over drie jaar is dat percentage naar verwachting verdubbeld tot 38%, wat erop wijst dat de trend van business partnerships in het Nederlandse bedrijfsleven meer zal worden omarmd. De ondervraagden zien de CEO (40%), de CFO (28%) en de raad van bestuur (11%) als de invloedrijkste en belangrijkste stakeholders bij het ontwikkelen van een nauwere ‘business-partnershiprelatie’ en benadrukken daarmee dat de verantwoordelijkheid voor business partnerships bij de leiding berust.

 

 

 

Deze pagina delen