De vaardighedenkloof aanpakken

Bredere vaardigheden

Tot voor kort hadden finance- en accountingprofessionals slechts technische financiële vaardigheden nodig om hun werk te kunnen doen. Intermenselijke vaardigheden werden als optioneel beschouwd. Met de opkomst van business partnerships zijn ‘soft skills’ echter een must-have geworden. Als business partners hebben financeprofessionals tegenwoordig commerciële voeling met het bedrijf, leiderschapskwaliteiten, teambuildingvaardigheden, intermenselijke vaardigheden, presentatie- en andere vergelijkbare ‘soft skills’ nodig.

Het onderzoek toont aan dat een belangrijke kwaliteit – en bovendien een van de grootste uitdagingen – die van business partners gevraagd wordt, een diepgaand inzicht in zowel het bedrijf als zijn branche is. Het gaat dus om meer dan alleen sectorkennis. In alle onderzochte landen worden inzicht in bedrijf en branche als de belangrijkste kwaliteiten van business partners genoemd, ook in Nederland (respectievelijk 30% en 29%). In Nederland staan goede analytische vaardigheden echter bovenaan (39%).

Financieel managers zeggen ook dat goede communicatieve vaardigheden essentieel zijn, met name overredingskracht. De capaciteit om te overtuigen is vooral belangrijk als business partners met het senior management te maken krijgen. “Je hebt mensen nodig die strategisch invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfssegmenten die ze ondersteunen. Ze moeten over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken, zodat ze beknopt en overtuigend inzicht kunnen verschaffen, en ze moeten zodanig kunnen communiceren dat hun boodschap ook duidelijk is voor niet-financieel medewerkers”, zegt dhr. Rourke van AstraZeneca.

Een andere belangrijke kwaliteit, die door 28% van de Europese respondenten (29% van de Nederlandse ondervraagden) wordt genoemd, is leiderschap. Dhr. De Tersant van Dassault Systémes zegt daarover: “Aan iemand die alleen maar analyses maakt, heb je niet zoveel. Financepartners moeten bereid zijn een probleem echt te onderzoeken en met oplossingen komen. Ze moeten initiatief ontplooien en leiderschap tonen.” Antoine Bayon de Noyer, Deputy Group CFO van Carlson Wagonlit Travel, sluit zich daarbij aan. “Business partners moeten initiatief tonen – op een andere manier informatie presenteren, anders naar vraagstukken kijken, mogelijke oplossingen vaststellen en aandragen, en verschillende alternatieven tegen elkaar afwegen. Leiderschap is cruciaal om als business partner succesvol te zijn.”

Het juiste talent vinden

Commerciële knowhow, leergierig, uitstekende communicatieve vaardigheden en leiderschapskwaliteiten: het profiel van de business partner verschilt enorm van dat van de klassieke financieel medewerker van weleer. Het is dan ook geen verrassing dat het vinden van mensen met deze capaciteiten ontzettend lastig kan zijn. Vergeleken met het merendeel van hun Europese collega’s hebben Nederlandse executives echter meer moeite om traditionele financemedewerkers te behouden voor een functie van business partner. 36% zegt retentie moeilijk te vinden, tegenover 57% in Groot-Brittannië, 56% in Frankrijk, 53% in Duitsland en 42% in België. Op de vraag aan welke capaciteiten ze in hun trainings- en ontwikkelingsprogramma’s de voorkeur zouden geven, was het eerste antwoord van alle Europese respondenten, ook die uit Nederland (48%), technische financiële vaardigheden.

Quote

Om in de behoeften van de financefunctie te voorzien en inzicht te krijgen in welk soort medewerkers er nodig zijn, moet HR een talentontwikkelingsplan voor de langere termijn ontwikkelen, met het juiste mechanisme voor curriculum en resultaten. Daarnaast moet HR een goed evenwicht bepalen tussen het ontwikkelen van intern talent en het werven van zowel interim- als vaste business partners. Volgens de in dit rapport ondervraagde executives moet de financeafdeling meer invloed krijgen op de HR-functie – meer nog dan op andere afdelingen, zoals Supply chain, IT, Executive management en Procurement, om deze ontwikkeling vorm te geven.

Financemedewerkers van functie laten wisselen is een van de manieren om deze vaardigheden te ontwikkelen, en tevens de relatie te verbeteren tussen finance en de rest van het bedrijf. “De inzichten die je krijgt door binnen het bedrijf in verschillende functies te werken, zijn bijzonder waardevol”, zegt dhr. Rader, die op het hoofdkantoor van Microsoft een leidinggevende, een traditionele finance- en een overname- en integratiefunctie heeft gehad en daarnaast ook nog veldmedewerker is geweest in Frankrijk en Zweden. “Praktijktraining via ‘job shadowing’ is een zeer effectieve manier om goede business partners te ontwikkelen.”

 

Deze pagina delen