Business partnerships in de praktijk: de implementatie

Business partnerships implementeren

Business partnerships implementeren is niet eenvoudig. Volgens de in dit rapport ondervraagde executives heeft bijna de helft van de Nederlandse bedrijven er veel moeite mee. Dat de financefunctie te weinig invloed heeft op andere bedrijfsonderdelen wordt door ruim een kwart (27%) van de Nederlandse executives genoemd als de grootste belemmering voor doeltreffende business partnerships, direct gevolgd door onvoldoende resources (21%), problemen met het vinden van kandidaten met de juiste ervaring (20%) en onvoldoende steun van het senior management (19%).

Hoewel een tekort aan vaardigheden een belangrijke oorzaak is, ondervinden bedrijven ook specifieke organisatorische, culturele en leiderschapsproblemen. Nog te vaak nemen routinetransacties waardevolle tijd in beslag die ook besteed had kunnen worden aan samenwerking met meer toegevoegde waarde. Veel financeafdelingen zijn nog sterk gericht op het cijferwerk. Andere worstelen met ontoereikende technologie. En weer andere zijn constant bezig met brandjes blussen. “Als je voortdurend bezig bent met operationele problemen die direct moeten worden opgelost, kunnen belangrijke activiteiten met toegevoegde waarde voor de langere termijn op de achtergrond raken”, zegt André Oerlemans, de CFO van Weight Watchers Benelux.

De werklast van de financefunctie is deels al weggenomen door shared services die veel van de routinetaken van de afdeling overnemen. Maar er moet meer gebeuren. Op de vraag welke drie organisatorische veranderingen eerst moeten plaatsvinden voor succesvolle business partnerships in de organisatie antwoordde het merendeel van de ondervraagden de oprichting van, of intensievere samenwerking met, shared service centers (21%). Deze kunnen worden ingezet voor financiële routinetaken, zoals de debiteuren-, crediteuren- en loonadministratie, zodat de belangrijkste financieel medewerkers zich kunnen richten op activiteiten met meer toegevoegde waarde.

Quote

 

 

 

Deze pagina delen