Meer creativiteit en innovatie door een divers personeelsbestand – waarom, en vooral: hoe?

Geplaatst door Robert Half on 28/05/2018

De effecten van diversiteit in teams zijn al jaren het onderwerp van menig onderzoek. Of het nu gaat om verschillen in cultuur, geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging, eetgewoonte of levensstijl: de kans is groot dat je als werkgever al meer dan eens voor een diversiteit-gerelateerde uitdaging bent komen te staan. Lastig misschien, maar het heeft ook voordelen. Welke dat zijn? En hoe kun jij er als werkgever mee omgaan? Wij leggen het uit.

Creativiteit en innovatie

Diversiteit binnen teams kan verschillende uitwerkingen hebben op de werkefficiëntie en -sfeer. Te grote verschillen in een team kunnen ertoe leiden dat meningen sterk uiteenlopen en er daardoor minder efficiënt gewerkt wordt. Maar is dat wel zo negatief? Deze heterogene groepen lopen namelijk vaak één belangrijk gevaar mis: het zogenaamde Common Knowledge Effect – oftewel, redeneren in cirkels en moeite hebben met het omarmen van nieuwe ideeën. Terwijl deze juist een bron zijn van creativiteit en innovatie. Diversiteit is dus niet alleen onontkoombaar, maar ook zeker iets wat je als manager, ondernemer of teamleider moet omarmen en waar je met een beetje inzet heerlijke vruchten van kunt plukken.

Van diversiteit naar kwaliteit

Verscheidenheid kan ook averechts werken. Zo kan het ervoor zorgen dat mensen minder snel geneigd zijn hun unieke bijdrage te leveren aan het groepsproces. Hoe zorg je er als manager voor dat je de uiteenlopende meningen, ideeën, opvattingen en achtergronden maximaal benut? Wij stelden een lijstje samen van tips en werkmethoden om de werkcyclus te doorbreken en van diversiteit een asset te maken.

 1. Wees je bewust van eventueel aanwezige diversiteit binnen je team. Als je weet wat er speelt, kun je daarop anticiperen en dit zoveel mogelijk benutten. Sta open voor feedback en, nog belangrijker, zorg dat iedereen ook weet dat dat zo is.
   
 2. Maak gebruik van verschillende werkvormen om nieuwe ideeën boven tafel te krijgen. Overweeg bijvoorbeeld eens een ‘brainwrite’: een variant op de brainstorm waarbij werknemers hun beste, gekste, meest originele ideeën op papier zetten en die inleveren bij de supervisor om vervolgens de ideeën van een anonieme collega aan te vullen. Of werk met dagrapporten waarin werknemers hun individuele ideeën zelf anoniem opschrijven. Dat kan enorm veel inspiratie geven voor anderen, terwijl de afzender onbekend blijft. Zo maak je de kans dat iedereen zijn mening durft te geven het grootst.
   
 3. Zorg voor een open cultuur binnen teams. Hoofdzaak hierbij is dat er ruimte en waardering is voor afwijkende gezichtspunten. Een cultuur waarin collega’s ideeën van anderen willen aanvullen in plaats van tegenspreken. Een ‘ja, en’-cultuur dus, in plaats van ‘ja, maar’.
   
 4. Zorg dat je als bedrijf die open minded-instelling ook daadwerkelijk uitstraalt. Als het management openstaat voor nieuwe ideeën, innovatie en oplossingen, zal dit reflecteren op het personeelsbestand en zullen minderheidsgroepen eerder geneigd zijn hun stemgeluid te laten horen.
   
 5. Structureer. Veel vergaderingen veranderen in een ongestructureerde brainstormsessie. En hoewel goede ideeën soms uit onverwachte hoek komen, is het belangrijk om in je achterhoofd te houden dat niet iedereen op deze manier goed uit de verf komt. Sommige mensen werken nu eenmaal beter met structuur en hebben meer vertrouwen om hun mond open te doen in een omgeving waar duidelijk is wat er van ze verwacht wordt en wanneer ze hun zegje kunnen doen.

 

Wat hun achtergrond ook mag zijn, zonder goed opgeleid en kwalitatief hoog personeel ben je nergens. Ben jij op zoek naar de perfecte aanvulling van jouw team?

Meer blogposts...