Dit is de toegevoegde waarde van een interim-manager

Geplaatst door Robert Half on 06/03/2019

Soms heeft je bedrijf behoefte aan extra ervaring en expertise op de korte of middellange termijn. Bij de lancering van grootschalige projecten (projectmanagement) bijvoorbeeld, bij de introductie van nieuwe werkmethodes of -processen (changemanagement) of om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Door voor dit soort uitdagingen een interim-manager aan te stellen, haal je snel de nodige kwaliteiten en dat zónder een lange inwerkperiode. Welke toegevoegde waarde biedt een interim-manager nog meer? 

Wat is een interim-manager?

Een acuut tekort aan ervaring of specifieke vakexpertise is niet best voor je business. Belangrijke taken komen niet af of lopen in het honderd door een gebrek aan sturing. Dit soort scenario’s leiden niet alleen tot interne strubbelingen, maar veroorzaken vaak ook een terugval in de cijfers. Gelukkig hoef je het niet zover te laten komen. Door een interim-manager in de arm te nemen, ga je op een flexibele manier om met dringende managementbehoeften en hoed je je voor operationele struikelblokken. Zo blijft de continuïteit gewaarborgd. 

Wat een interim-manager nu precies is? Het profiel van een interim-manager ziet er als volgt uit:

•    Een interim-manager wordt ingeschakeld voor kritieke bedrijfsfuncties, zoals tijdelijke vervangingen, projectwerk, veranderingsprocessen en crisismanagement. 
•    Een interim-manager is een ervaren ‘problem solver’ met een rijke expertise.
•    Een interim-manager legt zich bij ondernemingen toe op een vast takenpakket, binnen een vastgelegde termijn.

De voordelen van een interim-manager

Veel ondernemingen die wel degelijk behoefte hebben aan tijdelijke expertise, laten zich tegenhouden door het kostenplaatje. Maar daarmee gaan ze voorbij aan de toegevoegde waarde van een interim-manager, en aan het feit dat het inhuren van zo’n profiel uiteindelijk vaak zelfs tot kostenbesparing leidt.

•    Flexibiliteit en efficiëntie: dankzij interim-management kunnen ondernemingen snel schakelen in kritische omstandigheden. Interim-managers zijn direct beschikbaar en in zeer korte tijd helemaal ingewerkt. Bovendien hebben ze veel ervaring, zodat ze van meet af aan gericht kunnen handelen.
•    Geen puur consultantwerk: interim-managers doen veel meer dan alleen advies geven. Ze maken integraal deel uit van je organisatie en werken proactief aan oplossingen.
•    Seniorprofielen: interim-managers kennen het reilen en zeilen in de sector. Ze hebben bij tal van bedrijven hun meerwaarde bewezen en nemen die ervaring mee naar jouw onderneming. Hun objectieve kijk en verfrissende inzichten werken inspirerend voor je teamleden; bovendien kunnen zij de nieuw verworven kennis ook op andere domeinen toepassen.
•    Knowhow blijft: het contract van de interim-manager is van bepaalde duur, maar door de kennisoverdracht blijft de kwaliteitsinjectie ook ná zijn vertrek merkbaar. Zo leg je met een beperkte investering een nieuwe, duurzame basis.

Werven zonder te overhaasten

Uiteraard zijn bepaalde functies in je onderneming meer gebaat bij een permanente invulling. De aanstelling van een interim-manager geeft je de kans om in alle rust een geschikte permanente kracht aan te werven. 

Robert Half Management Resources, een divisie van de Robert Half groep, is dé specialist in de selectie van hooggekwalificeerde senior interim-managers. Dus ben jij op zoek naar een interim-manager voor jouw uitdaging?

Meer blogposts...