Welke sollicitatievragen kun je verwachten tijdens je gesprek?

Geplaatst door Robert Half on 20/09/2017

Yes! Je hebt een goede sollicitatiebrief geschreven, je cv viel op bij de recruiter en nu ontvang je een uitnodiging voor een eerste sollicitatiegesprek. Natuurlijk ben je blij, maar tegelijkertijd is het ook spannend. Want wat kun je nu eigenlijk verwachten? Welke vragen krijg je tijdens je sollicitatiegesprek op je afgevuurd? En wat antwoord je daar dan op? Hieronder vind je drie veelgestelde vragen en tips om ze te beantwoorden.

1. Kun je eens iets over jezelf vertellen?

Dit is vaak de eerste sollicitatievraag en ook meteen een lastige. Want je weet niet of je gesprekspartner alleen het ijs wil breken of juist een uiteenzetting van je loopbaan verwacht. Tegelijkertijd is het ook heel mooi als jou deze vraag gesteld wordt. Hiermee krijg je namelijk de kans precies datgene te bespreken wat jij de recruiter over jou wilt laten onthouden. Vertel iets over je karaktereigenschappen en je vaardigheden. Natuurlijk sluiten die precies aan bij wat deze werkgever zoekt. Zorg er bovendien voor dat je praat over je drijfveren, want zo kun je laten zien hoe enthousiast je bent over de openstaande functie. Nog een tip: blijf positief. Hoelang je ook al op zoek bent naar een baan, en hoe vervelend je je vorige baan ook vond, houd die verhalen voor je.

2. Wat zijn je zwakke punten?

Veel sollicitanten kiezen er hier voor om een op het eerste gezicht negatieve eigenschap positief te laten lijken. Zoals ‘Ik ben een perfectionist’, want daarmee laat je zien dat je soms dan misschien te veel wilt, maar wel altijd voor het beste resultaat gaat. Zo’n antwoord kan echter ingestudeerd of onecht overkomen – juist doordat zoveel kandidaten de vraag op deze manier beantwoorden. Beter is het om een echt zwak punt te noemen en daarbij meteen uit te leggen hoe je werkt aan verbetering. Vind je het bijvoorbeeld lastig om nee te zeggen? Leg dan uit dat je in je vorige baan hebt geleerd om meer gebruik te maken van andermans kwaliteiten en dus al steeds beter kunt delegeren.

3. Waarom zouden we juist jou moeten aannemen?

Meestal is dit de laatste vraag van het sollicitatiegesprek. Dit is de uitsmijter, nu kun je nog eens benadrukken dat jij echt de beste kandidaat voor deze functie bent. Noem hier niet iets wat ook al op je cv staat. Als je niet aan de harde eisen had voldaan, was je immers niet uitgenodigd. Probeer juist iets te vinden wat nog niet aan bod gekomen is tijdens het gesprek. Heb je bijvoorbeeld iets tussen de regels door kunnen opvangen bij je gesprekspartner? Nu is de tijd om dat aan te stippen en met concrete voorbeelden te laten zien dat jij over die eigenschap of vaardigheid beschikt. En het allerbelangrijkste is nog wel dat je dit enthousiast doet. Want dit laatste deel van het gesprek is voorlopig het laatste wat de recruiter van jou ziet.

Meer blogposts...