Automatisering in finance: de nieuwe vaardigheden van de financieel medewerker

Geplaatst door Robert Half on 08/06/2018

In dit digitale tijdperk is het de angst van veel medewerkers op de financiële afdeling: baanverlies. Maar gelukkig is het echt niet zo dat door automatisering hun banen verdwijnen. Wel zullen de werkzaamheden van financieel medewerkers veranderen en daardoor ook de benodigde vaardigheden. Welke taken worden nu steeds meer geautomatiseerd? En welke vaardigheden moeten financieel medewerkers verder ontwikkelen om bij te blijven?

Robert Half ondervroeg tweehonderd Nederlandse CFO’s en financieel directeuren over hun ideeën ten aanzien van automatisering. 42 procent van hen denkt dat dit vooral impact heeft op de financiële planning en op gegevensinvoer. Daarnaast verwachten ze dat crediteurenbeheer (38 procent noemt dit), payroll (36 procent) en financiële analyse (34 procent) flink zullen veranderen door automatisering. 

Interessanter werk

De ondervraagden gaan ervan uit dat automatisering een hoop voordelen oplevert voor hun afdeling. Zo verwacht 44 procent winst in efficiëntie en productiviteit en ziet 42 procent verbetering in processen en optimalisatie van kosten voor zich. Ruim een derde (38 procent) denkt dat er ook meer taken komen met toegevoegde waarde voor medewerkers. Een teken dat het werk van financieel medewerkers juist interessanter wordt door automatisering!

Zo ontstaat er binnen de financiële afdeling bijvoorbeeld meer ruimte om een strategische richting te geven aan het bedrijf. Met technologie is het namelijk mogelijk trends te voorspellen, inzicht te krijgen in consumentengedrag en innovatie aan te sturen – om maar een paar voorbeelden te noemen. Financieel medewerkers moeten dus werken aan hun technische vaardigheden. Maar cruciaal hierbij is ook een soepele samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Daarom worden sociale vaardigheden voor een financieel medewerker eveneens steeds belangrijker.

Ontwikkeling van technische en sociale vaardigheden

De CFO’s en financieel directeuren werd in het onderzoek van Robert Half gevraagd op welke technische en sociale vaardigheden zij de nadruk leggen in professionele ontwikkelingsprogramma’s voor hun financieel medewerkers. Wat technische vaardigheden betreft besteden zij veel aandacht aan financieel beleid en procedures (29 procent noemt dit), financiële rapportages (28 procent) en salarisadministratie (26 procent). Als het om sociale vaardigheden gaat, willen de CFO’s en financieel directeuren allereerst het analytisch vermogen van hun medewerkers verder ontwikkelen – 61 procent noemt dit. Daarnaast vindt 55 procent een strategische visie belangrijk en zet 47 procent in op communicatieve vaardigheden. 

Kortom, automatisering is geen bedreiging voor finance, maar juist een kans. Financieel medewerkers die openstaan voor deze verandering en hun vaardigheden verder ontwikkelen, plukken de vruchten van automatisering. Jij ook? Upload dan nu je cv en vind een baan in finance!
 

Meer blogposts...