Geluk op het werk: must of onbereikbaar ideaal?

Geplaatst door Robert Half on 15/02/2018

Zelfhulpboeken over geluk gaan als warme broodjes over de toonbank, en ook cursussen om gelukkig te leren zijn, krijgen zo veel inschrijvingen dat je er spontaan stress krijgt. Of we écht blijer worden van die angstvallige focus op geluk, valt te betwijfelen, maar het staat buiten kijf dat de belangstelling is overgewaaid naar de werkvloer. Wat betekent geluk op het werk eigenlijk, en waarom is het zo cruciaal? En: hoe zorg jij ervoor dat medewerkers zich goed voelen?

Geluk is een ‘hot topic’

Geluk op het werk is een populair onderwerp. Werknemers zijn niet langer (alleen) geïnteresseerd in een baan waarmee ze hun brood verdienen, maar willen zich vooral ook goed voelen bij wat ze dagelijks doen. Het is veelzeggend dat er consultancybureaus opduiken die gelukkige(re) werknemers beloven en zelfs Chief Happiness Officers die hun diensten aanbieden. Bedrijven hebben ook steeds meer aandacht voor zo’n duurzame aanpak. Het feit dat de focus op presteren en optimaliseren vooral tot burn-outs heeft geleid, heeft daar zeker iets mee te maken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat gelukkige werknemers bereid zijn om langer te werken – ook niet onbelangrijk nu de pensioenleeftijden ter discussie staan en de ‘war on talent’ volop woedt.

Wat betekent geluk op het werk?

Als je werknemers zou vragen of ze gelukkig zijn op het werk, zouden de meesten logischerwijs antwoorden dat ze dat niet altijd zijn. Elke baan brengt wel wat stress met zich mee – of dat nu komt door moeilijke klanten, uitdagende projecten, deadlines of strubbelingen met collega’s. Maar zelfs werknemers die gestrest zijn of soms gefrustreerd raken over de gang van zaken, kunnen nog gelukkig zijn op hun werk – zolang de ontevredenheid maar niet gaat overheersen. Betekent dit dat geluk gewoon een tijdelijke emotie is die af en toe opduikt in het dagelijkse leven van je werknemers? Of kan je als werkgever daadwerkelijk bijdragen aan hun geluk? Is geluk het gevoel dat medewerkers ervaren wanneer ze een project tot een goed einde hebben gebracht en je hen een welverdiende schouderklop geeft? Of zijn er diepere, onderliggende oorzaken mee gemoeid?

Volgens geluksexperts verwarren de meeste mensen ‘geluk op het werk’ met tijdelijke momenten van ‘voldoening’. Volgens hen heeft geluk eerder te maken met veel meer positieve gevoelens, zoals hoop, optimisme, vertrouwen, dankbaarheid en inspiratie. De drie belangrijkste op een rijtje:

  • Enthousiasme geeft energie en helpt werknemers om kansen te grijpen en te creëren. Bovendien werkt het aanstekelijk en stimuleert het collega’s om ook een stapje harder te lopen.
  • Interesse helpt werknemers om zich te focussen op een taak en om uitdagingen aan te gaan die op korte termijn misschien zwaar, maar op lange termijn wel lonend zijn.
  • Tevredenheid is bijvoorbeeld het geluksgevoel dat ontstaat nadat een taak met succes is afgerond, wat er dan weer toe leidt dat werknemers extra gemotiveerd zijn.

Gelukkige werknemers zijn productieve werknemers

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat succesvolle bedrijven gelukkige medewerkers in dienst hebben die meer betrokken, trouwer en creatiever zijn dan hun minder tevreden collega’s. Bovendien leveren ze betere kwaliteit af én zijn ze hulpvaardiger. De Universiteit van Warwick deed een uitgebreid onderzoek waaruit bleek dat gelukkige werknemers ook productievere werknemers zijn, die meer tijd en energie investeren in hun baan. Tot slot zijn gelukkige werknemers gezonder, wat niet alleen betekent dat ze minder snel ten prooi vallen aan depressies of burn-outs, maar ook gewoon minder vaak afwezig zijn. Ondanks al die voordelen zijn veel werkgevers nog altijd van mening dat geluk op het werk een leuk extraatje is, maar geen must. Je kunt natuurlijk onmogelijk alle factoren onder controle houden die bepalen of een werknemer zich goed voelt of niet, maar je kunt wél de juiste omstandigheden creëren.

Geef je werknemers een goed gevoel

Waar de een gelukkig van wordt, maakt de ander misschien juist ongelukkig of laat hem koud. Toch zijn er enkele universele factoren die geluk op het werk beïnvloeden, zo concludeerde een recent onderzoek van Robert Half:

  • Een ‘klik’ tussen werknemer en werkgever. Als je mensen aanneemt die goed bij de bedrijfscultuur passen, worden ze makkelijker opgenomen en leveren ze je sneller iets op. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: een slechte match kan de stemming van het hele team negatief beïnvloeden.
  • Een gevoel van autonomie. Werknemers die zelf beslissingen mogen nemen, zijn gelukkiger. Niet alleen omdat dit hen meer zelfvertrouwen geeft, maar ook omdat ze zo meer betrokken zijn bij hun werk.
  • Gewaardeerd worden. Wanneer je jouw personeel regelmatig toont dat je hen waardeert, creëer je ;meer loyaliteit en een positieve werkomgeving. Complimenten hebben het meeste effect wanneer ze zo snel mogelijk gegeven worden en heel specifiek zijn (algemeenheden komen al snel minder oprecht over).
  • Interessant en betekenisvol werk. Werknemers die hun werk zinvol vinden, zijn tot 2,5 keer gelukkiger dan collega’s voor wie het nut van hun dagtaak minder duidelijk is. Uit ons onderzoek bleek dat dit voor mensen in creatieve sectoren zelfs de allerbelangrijkste geluksfactor is. Wat hier ook meespeelt, is dat collega’s een gemeenschappelijk doel kunnen nastreven. Zo blijven ze zich inzetten, ook wanneer het moeilijker gaat.
  • Het gevoel dat alles eerlijk verloopt. Eerlijkheid en transparantie zijn dé kernwoorden voor wie beslissingen moet nemen. Concreet betekent dit onder meer: een helder salarisbeleid, maar ook duidelijkheid over promoties en de verdeling van projecten. Zorg ervoor dat je personeel zich gehoord voelt en ze eventuele problemen durven aan te kaarten.
  • ‘Bonden’ met collega’s. Een gevoel van kameraadschap onder collega’s bevordert niet alleen communicatie en samenwerking binnen het team, maar leidt ook tot meer innovatie en creativiteit. Hoewel de persoonlijkheden van elk individu uiteraard een rol spelen, begint teamspirit bij de leidinggevende. Als je positiviteit uitstraalt, geef je dat door aan je personeel én indirect ook aan hun klanten.

Hoewel je over het algemeen geen enkele controle heeft over een aantal sleutelfactoren (zoals de thuissituatie van je werknemers), kan je wel je steentje bijdragen door een positieve en gezonde werkomgeving te creëren. Je zult er de vruchten van plukken in de vorm van werknemers die beter en langer voor jou willen werken.

Meer blogposts...