Salary & Benefits Guide 2009-2010

11 January 2010

Salary & Benefits Guide 2009-2010

De “Salary & Benefits Guide 2009-2010” van Accountemps en Robert Half Finance & Accounting biedt informatie op het gebied van salarissen en aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden voor financieel en boekhoudkundig personeel in Nederland. Meer specifiek worden de salarissen van professionals binnen financiële administratie, credit management, accountancy, financiële functies, tax & treasury, salarisadministratie en shared service centres onder de loep genomen.

Deze informatie is tot stand gekomen naar aanleiding van interviews en onderhandelingen door onze consultants. Aanvullend is er in het najaar 2009 een salarisonderzoek gedaan onder meer dan 1100 financials over de tevredenheid rond het beloningspakket, de voorkeur omtrent secundaire arbeidsvoorwaarden, het salaris met betrekking tot het evaluatiegesprek en de (beweegredenen voor) mobiliteit.

Share This Page