Robert Half Personeelsbarometer 2015 (januari-juni)

20 January 2015

Werven en behouden gekwalificeerde professionals ook in 2015 een uitdaging
Robert Half personeelsbarometer 2015

  • Extra vraag naar permanente professionals (34%) bij Nederlandse HR-managers
  • 90% van de Nederlandse HR-managers vindt het werven van gekwalificeerde professionals een uitdaging
  • 63% geeft aan zich zorgen te maken dat topperformers in 2015 het bedrijf zullen verlaten

Amsterdam, 21 januari 2015 – HR-managers in Nederland staan ook in 2015 voor grote uitdagingen. Enerzijds ondervinden zij moeilijkheden bij het werven van gekwalificeerde professionals (90%), anderzijds maken zij zich zorgen over het behouden van topperformers (63%). Dit in combinatie met de extra vraag naar permanente professionals (34%) kan voor spanningen zorgen op de HR-afdelingen. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek onder Nederlandse HR-managers uitgevoerd in opdracht van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals.

Een grote meerderheid (78%) van de Nederlandse HR-managers geeft aan het komende half jaar vaste arbeidskrachten te werven. De nadruk wordt hierbij gelegd op het behoud van de grootte van het huidige personeelsbestand (44%). De eerste helft van 2015 staat voor veel HR-managers echter ook in het teken van het uitbreiden van het aantal FTE's: 34% geeft aan nieuwe functies te creëren voor vaste arbeidskrachten.

De wervingsplannen van HR-managers in de eerste helft van 2015:

Uitbreiden: nieuwe functies creëren 34%
Behouden: enkel vrijgekomen functies invullen 44%
Bevriezen: vrijgekomen functies niet invullen en geen nieuwe functies creëren 12%
Verminderen: functies verwijderen 11%
Bron: Enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 HR-managers in Nederland – door afronding is de totale som mogelijk niet 100%

Gebrek aan technische vaardigheden

Hoewel de meerderheid van de HR-managers wervingsplannen heeft voor de eerste helft van 2015, staan zij voor grote uitdagingen bij het werven van gekwalificeerde professionals. Het ontbreken van technische, commerciële en zakelijke vaardigheden wordt door 58% van de HR-managers aangehaald als de grootste belemmering. Vooral het gebrek aan technische niche-experts baart meer dan een derde (36%) van de HR-managers grote zorgen. Daarnaast stelt 23% dat de vraag naar gekwalificeerd professionals groter is dan het huidige aanbod.

"Wij zien al langer dat bedrijven moeilijkheden ondervinden bij het aantrekken van gekwalificeerde professionals. Deze trend gaat zeker op voor de meer technische en gespecialiseerde beroepen waar de aanwas vaak schaars is," zegt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. "We verwachten dat in de zoektocht naar topperformers de spanningen tussen concurrerende ondernemingen kan oplopen. Om de 'war for talent' te doorstaan zal 2015 dus niet alleen in het teken staan van het werven, maar zeker ook van het behouden van topperformers."

Behouden van talent

Bijna twee derde (63%) van de Nederlandse HR-managers geeft aan zich zorgen te maken over het behouden van de topperformers binnen de organisatie. Dit gaat niet alleen om generatie Y, maar ook om de collega's met jarenlange ervaring.

Stephan Renken vult aan: "Organisaties moeten voor het werven en behouden van topprofessionals inspelen op de verschillende prioriteiten van de generaties op de werkvloer. Uit de Robert Half Salarisgids 2015 blijkt dat bijvoorbeeld het beloningspakket voor de babyboomgeneratie gemiddeld genomen nog steeds de belangrijkste reden is om een bedrijf te verlaten, terwijl generatie Y meer waarde hecht aan carrièremogelijkheden. Een succesvol retentiebeleid houdt daarom rekening met dergelijke generatieverschillen."

 

Share This Page