Meerderheid hr-managers blijft uitzendkrachten aanstellen, ook met nieuwe wet werk en zekerheid

02 June 2015
  • 51% van Nederlandse HR-managers geeft aan – met de Wet Werk en Zekerheid - uitzendkrachten te blijven inzetten voor tijdelijke vervanging van vaste medewerkers
  • Andere situaties waarvoor HR-managers uitzendkrachten blijven inzetten, zijn project management (24%), operationele ondersteuning (21%), bij wijze van proefperiode (19%) en change management (16%)
  • Slechts 7% geeft aan niet met uitzendkrachten te werken en nog eens 7% geeft aan nog geen idee te hebben of zij uitzendkrachten inzetten na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Amsterdam, 2 juni 2015 - Vanaf 1 juli treden een aantal belangrijke wijzigingen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in werking. Naast aanpassingen in het ontslagrecht en de WW, hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de positie van tijdelijke medewerkers. Zo krijgen zij door de wijzigingen in de wet meer zekerheid en kunnen zij sneller doorstromen naar een vaste baan. Dit betekent dat werkgevers bij het aanstellen van tijdelijke krachten hen eerder dan voorheen in vaste dienst moeten nemen. Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, vroeg aan 200 HR-managers of en waarvoor zij ná de inwerkingtreding van Wet Werk en Zekerheid uitzendkrachten zullen aanstellen.

Waarvoor zet u, met de nieuwe regelgeving inzake uitzendwerk (Wet Werk en Zekerheid), nog steeds uitzendkrachten in?
Tijdelijke vervanging van vaste medewerkers

51%

Project management

24%

Operationele ondersteuning

21%

Om te bepalen of een medewerker voldoet aan de verwachtingen, voordat hem/haar een vaste positie wordt aangeboden

19%

Change management

16%

Wij werken niet met uitzendkrachten

7%

Weet het niet

7%

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 HR-managers in Nederland – meerdere antwoorden toegestaan

Uit het onderzoek blijkt dat uitzendwerknemers voor verschillende doeleinden zullen worden blijven ingezet. Van de 200 ondervraagde HR-managers geeft 51% aan uitzendkrachten te blijven aanstellen voor tijdelijke vervanging van vaste medewerkers. Andere situaties zijn project management (24%), operationele ondersteuning (21%), bij wijze van proefperiode (19%) en change management (16%). Slechts 7% geeft aan niet met uitzendkrachten te werken en nog eens 7% geeft aan nog geen idee te hebben of zij uitzendkrachten inzetten na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland vult aan: Wij verwachten niet dat de vraag naar uitzendkrachten als gevolg van de nieuwe wetgeving zal afnemen en deze cijfers lijken dit ook te bevestigen. Tijdelijke werknemers zijn voor veel organisaties gewoon onmisbaar. Ze worden aangetrokken om de continuïteit van de bedrijfsproductiviteit te garanderen, zoals bij de afwezigheid van vaste werknemers, maar ook om een specifieke expertise binnen het bedrijf te halen en om bepaalde projecten in te vullen. Dergelijke kostefficiënte flexibiliteit zal bedrijven ertoe blijven brengen een beroep te doen op tijdelijke werknemers.”

In 2014 heeft Robert Half onderzocht hoe lang administratieve uitzendkrachten gemiddeld werkzaam zijn bij een organisatie. Hieruit bleek dat gemiddeld 12% van de uitzendkrachten langer dan twee jaar voor dezelfde organisatie werkt. De meerderheid (34%) van de administratieve uitzendkrachten werkt gemiddeld tussen de zes maanden en één jaar bij eenzelfde bedrijf.

Hoelang zijn administratieve uitzendkrachten gemiddeld
werkzaam binnen uw bedrijf?
Minder dan 6 maanden 25%
Tussen 6 maanden en 1 jaar 34%
Tussen 1 en 2 jaar 23%
Meer dan 2 jaar 12%
Geen idee 8%

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 HR-managers in Nederland

Document: Persbericht: Wij blijven interim krachten aanwerven

Share This Page